st-pti: Thread: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka - ERRATA


[<<] [<] Page 1 of 1 [>] [>>]
Subject: Re: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka - ERRATA
From: Witold Rakoczy ####@####.####
Date: 17 Jun 2020 09:44:46 +0100
Message-Id: <4e483da2-c039-3538-bd0f-3df115cd46d9@agh.edu.pl>

Z powodu mojej nieuwagi w jednym słowie - w prawie oczywisty - 
popełniłem błąd, zmieniając całkowicie sens mojej wypowiedzi: 
"[...] a mimo to jakoś z tego powodu nikt nie mówi o zmierzchu 
pojęcia matematyka."

Dlatego ponownie wysyłam tekst, z prośbą o skasowanie poprzedniego :-)
W.R.

On 2020-06-16 20:26, Zygmunt Ryznar wrote:
> Nowe terminy  - nie wiem czy juz "po" (dyskusji) ale ja "po" 
> (lekturze ComputerWorld)
> termin informatyka zanika: nie tylko
> computational biology  a programista w tym zakresie "computing 
> biologist" a nie  bioinformatyk,
> computational psychology  a  nie "psychoinformatyk"
> 
> albo:
> 
> ComputerWorld - ostatnie wydanie
> "Koniec zawodu informatyka
> Z pewnością i w przyszłości będzie wysokie zapotrzebowanie na 
> specjalistów IT. Informatyka jest jednak tak rozległą dziedziną, 
> że należy spytać: na jakich? Pojęcie „informatyk” staje się równie 
> puste, bądź równie pojemne, co np. „lekarz” czy „inżynier”. Bez 
> komentarzy i specjalizacji terminy te mówią niewiele. Jaki lekarz, 
> jaki inżynier i jaki informatyk? „Czysta” postać tej profesji zanika.

Nie zamierzając uczestniczyć w tej dyskusji - bo raczej jestem
związany z praktyką, a już na pewno nie jestem teoretykiem od
meta-nauki - pragnę zwrócić uwagę (być może powtarzając czyjeś
wcześniej zaprezentowane poglądy) na dwie sprawy.

Po pierwsze, dla mnie informatyka to termin równie pojemny i
wystarczająco zdefiniowany co matematyka. "Matematyk" jest wiele,
jej "odgałęzień" o praktycznym - żeby nie powiedzieć 'czysto
utylitarnym' zastosowaniu jest równie wiele, co zastosowań
informatyki (i wbrew na siłę wymyślonej i publikowanej kiedyś
infografice informatyka nie jest częścią matematyki...) a mimo to
jakoś z tego powodu nikt nie mówi o zmierzchu pojęcia matematyka.

Po drugie, słowo komputacja, i pochodne, a zwłaszcza
"komputacyjny" jest - jak już kiedyś było to dyskutowane -
wyjątkowo nieudanym od strony językowej i najzupełniej
niepotrzebnym neologizmem, do którego na siłę w określonych
ośrodkach dorabia się "ideologię" ;-)
W złożeniach zamiast 'komputacyjny" wystarczy 'obliczeniowy';
obliczeniowa fizyka, biologia, nawet psychologia, choć ostatnio
wyraźnie w tej ostatniej dziedzinie okazało się, że podstawowe
błędy metodologiczne popełniane przez (niedouczonych?) z
matematyki (przepraszam: statystyki) badaczy doprowadziły do
zakwestionowania wyników badań z paru dziesięcioleci.

Generalnie, zastosowania informatyki - tak samo jak zastosowania
matematyki - mają się jednak dobrze wszędzie tam, gdzie podstawy
matematyczne wprowadzanych do nauki obliczeń są solidne. I wcale
nie potrzeba wymyślać nowych słów, aby uzasadnić powstawanie
nowych pseudodziedzin - ten okres szczęśliwie zniknął wraz z
planową gospodarką, a jego skutki utrzymują się już tylko w
niszach (co mnie się kojarzy z podobnie niedającymi się wykorzenić
przekonaniami jak wiara w płaskość ziemi i szkodliwość szczepionek
   oraz uparte zaprzeczanie teorii Darwina).

W.Rakoczy


[<<] [<] Page 1 of 1 [>] [>>]


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.