st-pti: Thread: Re: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka


[<<] [<] Page 1 of 1 [>] [>>]
Subject: Re: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
From: "Jarek Deminet" ####@####.####
Date: 23 Jun 2020 18:46:09 +0100
Message-Id: <5EF23FBA.4295.3D116829@jarekdem.gazeta.pl>

Andrzeju,
gdzieś w szafie chyba mam poradnik elektrotechniczny z początków II RP, niestety mocno niekompletny (nie chcesz wiedzieć, 
gdzie go znalazłem przed 60 laty...). Zdaje się, że bardzo porządnie napisany. Może go odnajdę przy okazji jakichś porządków.
W ogóle w okresie zaborów i w II RP troska o słownictwo była elementem patriotyzmu - żeby nie używać języka zaborców. Nie 
tylko zresztą w Polsce, to samo było np. we Włoszech.
Pozdrawiam
Jarek

Send reply to:	"ST PTI" ####@####.####
From:	Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
To:	####@####.####
Copies to:	"'ST PTI'" ####@####.####
Date sent:	Tue, 23 Jun 2020 02:38:23 +0200
Subject:	[st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: [st-pti]
 	RE: Konsultacje w sprawie defin
	icji pojęcia Informatyka

> Z chęcią przyjrzałbym się historii budowania polskiej terminologii elektrotechnicznej. To 
> zdaje się niewiele ponad 100 lat.
>  
> ciekawe czy dałoby się coś takiego odnaleźć
>  
> @dy
>  
>  
>  
> From: ####@####.#### ####@####.#### On Behalf Of Grzegorz 
> Szewczyk
> Sent: Sunday, June 21, 2020 3:58 PM
> To: 'Krzysztof Bytnerowicz'; ####@####.####
> Subject: RE: [klio] [st-pti] RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
>  
> Szanowny Panie Krzysztofie,
>  
> Dziękuję za cenną uwagę. Proszę zauważyć, że przytoczona definicja powstała ponad 10 
> lat temu gdy zagadnienia bezpieczeństwa były ważne, ale nie tak krytyczne jak dzisiaj. Z 
> drugiej strony osobiście uważam, że bezpieczeństwo dotyczy każdego z elementów 
> definicji, w szczególności składowania i udostępniania i dlatego powinno być 
> rozpatrywane na poziomie definicji systemu informatycznego. Bezpieczeństwo 
> informacji jest zagadnieniem samym w sobie i do tego zagadnieniem wielowymiarowym, 
> poczynając od sprzętu poprzez oprogramowanie do zagadnień z zakresy organizacji i 
> zarządzania procesami. Dlatego właśnie, nie byłbym zbyt skłonny rozszerzać definicję 
> technologii informacji o ten element. Tak podpowiada mi zresztą wiedza zdobyta kilka 
> lata temu na podyplomowych studiach z zakresu kryptografii i ochrony informacji, które 
> odbyłem na Uniwersytecie Technicznym w Tampere.
>  
> Z wyrazami szacunku,
> Grzegorz Szewczyk
>  
> ------------------------------------------------------
> Dr Grzegorz Szewczyk
> Professor UAS Emeritus, Information Technology
> Phone: +358 (500) 803 454 / +48  (724) 253 758
> Skype:  karhu44
>  
> From: Krzysztof Bytnerowicz ####@####.#### >
> Sent: Sunday, 21 June 2020 01:56
> To: ####@####.#### Grzegorz Szewczyk ####@####.####
> Subject: RE: [klio] [st-pti] RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia 
> Informatyka
>  
> Szanowni, 
> Do załączonej definicji dodalbym zabezpieczeniem:
> Technologia informacji jest dziedziną techniki zajmującą się zbieraniem, 
> przetwarzaniem, składowaniem, zabezpieczeniem i udostępnianiem informacji.
> Niezależnie od tego warto pamiętać, że jednym z pierwszych zastosowań komputerów 
> były obliczenia artyleryjskie US Navy. 
> Pozdrawiam. 
> Krzysztof
>  
> On 20 June 2020 21:22:02 "Grzegorz Szewczyk" ####@####.#### wrote:
> Szanowni Koledzy,
>  
> Chciałbym podzielić się z Kolegami moimi doświadczeniem w tym zakresie i trochę 
> sprzedać to co nauczyłem się tu w Finlandii i podzielić głębokim przekonaniem, że 
> technologia informacji jest nauką usługową. Proszę wybaczyć skrótowość wywodu, ale 
> opisanie wszystkiego z detalami zajęłoby za dużo miejsca i stało się mało czytelne. A 
> więc ad rem.
>  
> Na początku były obliczenia inżynierskie i naukowe. Rozwój nauk w XIX w spowodował 
> skokowy wzrost zapotrzebowania na obliczenia, w tym wartości funkcji specjalnych do 
> wykorzystania w badaniach i w pracach konstrukcyjnych. Maszyna Babbage´a powstała 
> po to, aby można było obliczać współczynniki wielomianów będących rozwinięciem 
> funkcji specjalnych i samych wartości tych funkcji. Już o kościach z Ishango sprzed 10 
> tys. Lat, która miała wejście, wyjście, część przetwarzającą i pamięć nie wspomnę. Oba 
> artefakty odpowiadały na zapotrzebowanie na obliczenia. Tak samo komputer. Chociażby 
> prace Anastasoffa były związane z obliczeni w fizyce czy ENIAC z projektem 
> Manhattan, aby zastąpić ok 10 tys. rachmistrzów posługujących sięarytmometrami 
> wymyślonymi jeszcze przez Pascala. To wszystko było związane z obliczeniami. O 
> rozumianym współcześnie przetwarzaniu danych nikt wtedy nie myślał. Co prawda nie 
> było jeszcze możliwości masowego składowania danych. Nikt nie mówił wtedy on 
> informatyce mówiono o obliczeniach (computing). Moim zdaniem pojęcie technologii 
> informacji pojawiło wraz z pamięcią masową, ale tę tezę chętnie poddam pod dyskusję.
>  
> W tym kontekście technologia informacji, zwana przez matematyków informatyką, jest 
> nauką usługową w stosunku do innych nauk, której zadaniem jest dostarczenie aparatu 
> teoretycznego i technologicznego dla wykonywania obliczeń, których celem jest 
> przetwarzania danych na informacje, a informacji na wiedzę. Ale...
>  
> Ponad dziesięciu lat temu postanowiono w Finlandii uporządkować kształcenia i 
> nomenklaturę zawodową w obszarze technologii informacji. Finlandia, tak jak 
> zdecydowanie większość krajów, przyjęła za anglosaskim Information Technology 
> pojęcie Technologii Informacji - Tietotekniikka. Tieto po fińsku znaczy informacja, 
> wiedzieć itp.; podobnie jak kemiantekniikka - inżnynieria chemiczna, rakennustekniikka 
> - inżynieria budowlana (budownictwo). Ponieważ brałem udział w pracach tego zespołu 
> to mogę powiedzieć, że rozważano adaptację słynnego francuskiego słowa "informatyka" 
> ale uznano je za zbyt ogólne i nie oddające dobrze charakteru dziedziny. Przyjęto wtedy 
> taką definicję (tłumaczenie własne):
>  
> Technologia informacji jest dziedziną techniki zajmującą się zbieraniem, 
> przetwarzaniem, składowaniem i udostępnianiem informacji.
>  
> Definicję tę przyjęto wychodząc z definicji systemu i definicji systemu informacyjnego. 
> Założono dalej, że technologia informacji ma trzy warstwy: sprzęt, oprogramowanie i 
> sprawy organizacyjne. Za rozwój warstwy sprzętu ma odpowiadać elektronika (electronic 
> engineering) i inżynieria urządzeń (computer engineering) liczących. Za rozwój warstwy 
> oprogramowania inżynieria oprogramowania (software engineering) i nauki o 
> obliczeniach (computing sciences, w tym matematyka, matematyka dyskretna, teoria 
> algorytmu itp.). Za warstwę organizacyjną przetwarzanie danych (w tym matematyka, 
> analiza danych AI itd.) i systemy informacyjne, czyli cala infrastruktura 
> sprzętowo-programowa, w tym mobilna, zapewniająca ciągłość działania. Oczywiście 
> warstwa sprzętowa i oprogramowania nieco zachodzą na siebie ze względu na 
> oprogramowanie wbudowane.
>  
> Przyjęto też założenie, że celem kształcenia jest przygotowanie kadr do konstrukcji 
> sprzętu, produkcji oprogramowania i integracji systemów przetwarzania informacji. Z 
> tego punktu widzenia wiodącymi są nauki techniczne, a matematyka i pochodne 
> usługowymi mającymi dostarczyć narzędzi matematycznych do przetwarzania danych w 
> tym do wykonywania obliczeń.
>  
> Podzielono odpowiedzialność pomiędzy poszczególne uczelnie (uniwersytety i wyższe 
> szkoły zawodowe) i ... do roboty. Na, szkołę, w której pracowałem przez ostatnie 
> szesnaście lat przypadła inżynieria oprogramowania (to do emerytury było moje 
> księstwo), oprogramowanie wbudowane i infrastruktura małych i średnich firm (ogólnie 
> LAN).
>  
> W przeciwieństwie do Polski, w Finlandii nie naucza się na kierunkach kształcenia IT 
> takich "informatycznych" kierunków jak CAD, grafika czy SAP. Te umiejętności są 
> nauczane na odpowiednich kierunkach mechanicznych czy budownictwa, akademia sztuk 
> pięknych czy ekonomicznych. Inny przykład - kryptografia. Czy kryptografia jest częścią 
> technologii informacji? Wydaje się, że nie. Jest na pewno częścią matematyki, ale 
> wykazuje duże zapotrzebowanie na moc obliczeniową (kolejne stare i dobre 
> sformułowanie tak rzadko dziś używane). Czy zatem nauczać jej w ramach kierunku 
> inżynieria oprogramowania. Uważam, że dogłębnie nie. Na moim kierunku uczyłem 
> podstaw przy czym celem głównym było nauczenie metod programowania 
> zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych.
>  
> W trakcie kolejnych spotkań przyjęliśmy ramowe struktury kierunków kształcenia. Kilka 
> z nich poniżej:
>  
> 
>  
> Łączę serdeczne pozdrowienia,
> Grzegorz
>  
> ------------------------------------------------------
> Dr Grzegorz Szewczyk
> Professor UAS Emeritus, Information Technology
> Phone: +358 (500) 803 454 / +48  (724) 253 758
> Skype:  karhu44
>  
>  
>  
> From: ####@####.#### ####@####.#### On Behalf Of Maciej 
> M. Syslo
> Sent: Wednesday, 17 June 2020 15:42
> To: pti-klio ####@####.#### >; Waclaw Iszkowski (EU) ####@####.####
> Cc: ST PTI ####@####.#### >; Ady Dlapt ####@####.#### ####@####.####
> Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia 
> Informatyka
>  
> Wacławie,
>  
> Gdyby w wersji PL było takie hasło Informatyka, to nie byłoby tej całej dyskusji, co to 
> jest, jak się nazywa, jak długo jeszcze będzie trwać itp.
> Martwi mnie tylko, że ani słowa o edukacji i myśleniu komputacyjnym, chociaż Francuzi 
> mają świetną edukację matematyczną i informatyczną.
>  
> Pozdrawiam, Maciek
>  
> PS. Zawieszam swoje wypowiedzi na temat myślenia komputacyjnego, by nie być 
> posądzanym o "dorabianie "ideologii"". Jak zawsze z nowym terminem, pojęciem, nazwą 
> - odsyłam do merytorycznych uzasadnień i praktyki stosowania. Podobnie było z 
> technologia informacyjną. Jak zwykle przy takiej okazji, przypominam tutaj słowa 
> Szekspira: Co tkwi w nazwie? Czy róża pachniałaby słodziej, gdyby nazywała się 
> inaczej? 
>  
> śr., 17 cze 2020 o 11:45 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.#### > napisał(a):
> jeśli ktoś dysponuje czasem, to warto prześledzić francuską wiki
>  
> https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
>  
>  
> w szczególności
>  
> https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique#%C3%89tymologie
>  
> @dy
>  
>  
> From: ####@####.#### ####@####.#### ] On Behalf Of Zygmunt 
> Ryznar
> Sent: Tuesday, June 16, 2020 9:25 PM
> To: pti-klio
> Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
>  
> Panie Maćku,
> dzięki za tak szerokie ujęcie tematu .....
> Termin "komputacyjny" - ulubiony dla (i przez) Pana -  zrobił  karierę i  jest powszechnie 
> używany w strefie języka angielskiego (szkoda, że nie polskiego),
> Czasem ma na celu odróżnienie obliczeń biologicznych od obliczeń komputerowych np. 
> można do uzyć w komputacyjnej biologii do określenia "przetwarzania danych (impulsów 
> elektrochemicznych)"  przez mózg a termin "bioinformatyka" użyć do zastosowań 
> komputerowych w bio-inżynierii (bioengineering - denerwujący brak polskich 
> odpowiedników na terminy powszechne gdzie indziej).
> Pozdrawiam serdecznie
> Zygmunt R.
> P.S. Zmierzch terminu "informatyka"  nie oznacza zmierzchu "istoty" tej dziedziny wiedzy 
> i usług. 
>  
> wt., 16 cze 2020 o 21:06 Maciej M. Sysło ####@####.#### napisał(a):
> Panie Zygmuncie,
> odpowiadając nieco wymijająco na Pańskie rozterki i wątpliwości,
> załączam moje niedawne osobiste "stanowisko" w tym temacie
> (ukazało się w jakimś zbiorze podobnych dywagacji wydanym przez PTI).
> Pozdrawiam, MaciejS
>  
> wt., 16 cze 2020 o 20:27 Zygmunt Ryznar ####@####.#### napisał(a):
> Nowe terminy  - nie wiem czy juz "po" (dyskusji) ale ja "po" (lekturze ComputerWorld)
> termin informatyka zanika: nie tylko
> computational biology  a programista w tym zakresie "computing biologist" a nie  
> bioinformatyk,
> computational psychology  a  nie "psychoinformatyk"
> 
> albo:
> 
> ComputerWorld - ostatnie wydanie
> "Koniec zawodu informatyka
> Z pewnością i w przyszłości będzie wysokie zapotrzebowanie na specjalistów IT. 
> Informatyka jest jednak tak rozległą dziedziną, że należy spytać: na jakich? Pojęcie 
> "informatyk" staje się równie puste, bądź równie pojemne, co np. "lekarz" czy "inżynier". 
> Bez komentarzy i specjalizacji terminy te mówią niewiele. Jaki lekarz, jaki inżynier i jaki 
> informatyk? "Czysta" postać tej profesji zanika.
> ........
>  Informatyka uczuciowa (affective computing) to pole rozwojowe dla potrafiących połączyć 
> algorytmikę z psychologią."
> Pozdrawiam RZ
>  
>  
> pt., 12 cze 2020 o 16:49 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.#### napisał(a):
> dyskusję zainicjował kol. Iszkowski
> 
> ja tylko staram się zrozumieć o co Jemu chodzi, ew. pomóc, na ile potrafię, nie jestem jak 
> On delegatem na Zjazd to mam czas (On sobie teraz pewnie łamie głowę nad 
> regulaminami jawnymi-tajnymi i dwu-płciowymi)
> 
> @dy
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Marcin Paprzycki ####@####.#### ]
> Sent: Friday, June 12, 2020 4:02 PM
> To: ####@####.####
> Subject: Re: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia 
> Informatyka
> 
> ;-)
> 
> usilujesz zlapac wode, ktora przeplywa przez palce
> 
> wszystko plynie a informatyk wczoraj jest inna od informatyki dzisiaj i inna od 
> informatyki jutro
> 
> ;-)
> M
> 
> On 2020-06-12 15:58, Andrzej Dyżewski, pt wrote:
> > "Plus ratio quam vis".
> >
> > to dewiza Uniwersytetu Jagiellońskiego
> >
> > która została przyjęta w 600 lat po założeniu tej uczelni. Tyle lat
> > trwało, żeby znalazł się człowiek który taką dewizę wymyślił i został
> > zaakceptowany.
> >
> > Być może informatyka będzie musiała poczekać aż 600 lat, żeby
> > dopracować się tak krótkiego i celnego hasła.
> >
> > Obie załączane na tej liście próby opisania pojęcia informatyki prof.
> > prof. Targowskiego i Sysły, to na ile je "przeczytałem ze zrozumieniem"
> > są raczej drobiazgowymi analizami czym informatyka jest/była; i poza
> > detalami, analizy to wbrew pozorom są zbieżne.
> >
> > Nie wiem czy o to chodzi inicjatorowi dyskusji Wacławowi Iszkowskiemu,
> > ale śmiem twierdzić, że poszukujemy teraz głównie syntetycznej,
> > krótkiej, celnej definicji słowa informatyka.
> >
> > Takiego "Plus ratio quam vis".
> >
> > dla tej dziedziny techniki.
> >
> > Najuprzejmiej, @dy
> >
> > *From:*Andrew S Targowski ####@####.####
> > *Sent:* Tuesday, June 09, 2020 8:12 PM
> > *To:* Maciej M. Sysło
> > *Subject:* RE: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie
> > definicji pojęcia Informatyka
> >
> > Panie Profesorze:
> >
> > Zajmuje się teorią informatyki, tyle, że Pan nie zna mych publikacji.
> >
> > Niektóre mają po 2000 cytowań.
> >
> > I domyślam się, że dla Pana computer science jest synonimem informatyki.
> >
> > Wtedy ma Pan rację nie zajmuję się teorią computer science.
> >
> > Do szykowanej nowej książki, Maszynę Turinga wyjąłem z systemów i
> > wsadziłem w inne miejsce.
> >
> > Ale Maszyna Turinga jest także systemem, który daje warunki jak
> > zbudować samodzielny system komputerowy pod warunkiem posiadania
> > wymaganej kanonicznej liczby rozkazów. Zrobilem więcej poprawek w modelach.
> >
> > W przypadku informatyki owa maszyna nie ma żądnego zastosowania.
> >
> > A jego rola jest wyolbrzymiona.
> >
> > AT
> >
> > *From:*Maciej M. Sysło ####@####.####
> > ####@####.#### >>
> > *Sent:* Tuesday, June 9, 2020 2:19 AM
> > *To:* Andrew S Targowski ####@####.####
> > ####@####.####
> > *Cc:* Wacław Iszkowski ####@####.####
> > ####@####.#### ST PTI ####@####.####
> > ####@####.####
> > *Subject:* Re: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie
> > definicji pojęcia Informatyka
> >
> > Szanowny Panie Profesorze,
> >
> > Ani ja, ale również Pan, nie zajmujemy się teorią informatyki.
> >
> > Gdyby było inaczej, nie umieszczał by Pan wśród Systemów, w grupie
> > Nauk informatycznych,
> >
> > Maszyny Turinga obok Dronyzacji.
> >
> > Radzę jednak przeczytać recenzję do końca, nie jest emocjonalna, to
> > raczej Pan reaguje emocjonalnie
> >
> > na opinie innych osób. Nie wypada jednak w dyskusji merytorycznej
> > obrażać innych osób, które mają inne zdanie
> >
> > - to nie jest ich "choroba" tylko inne ich zdanie, w każdym moim
> > przypadku uzasadnione.
> >
> > Z poważaniem, Maciej M Sysło
> >
> > wt., 9 cze 2020 o 06:51 Andrew S Targowski ####@####.####
> > ####@####.#### napisał(a):
> >
> >     Szanowny Panie Profesorze:
> >
> >     Nie znam Pana, nigdy nie spotkałem Pana i nie wiem jak Pan wygląda.
> >
> >     Więc i nie dyskutowałem z Panem, ponieważ nie znam Pana publikacji
> >     na temat
> >
> >     teorii informtyki.
> >
> >     Raz Pan spytał się mnie via e-mail dlaczego napisałem coś na temat
> >     szkolenia informatyki. Odpowiedzialem i podziękowałem Panu za
> >     zainteresowanie. Ostanio wpadła w moje ręce
> >
> >     Pana Recenzja artykułu o którym mowa. Liczyła prawie tyle stron ile
> >     ma artykuł, które zawierały Pana same negatywne uwagi. Po
> >     przeczytaniu pierwszego zdania (nie będę tego tematu tu rozszerzał)
> >     uznałem, że mam do czynienia z czymś mocno emocjonalnym, chyba
> >     "chorym". Dalej nie czytałem. I dlatego nie wiem co Pan tam dalej
> >     pisał. Redakcja miała inne pozytywne recenzje. Najwyraźniej nie mógł
> >     Pan strawić moich i współautora idei.
> >
> >     Czy coś w tym złego, że autor idei ich broni tak jak ja? Od 60 lat
> >     zajmuje się zawodowo informatyką,
> >
> >     opublikowałem ponad 50 książek, większość po angielsku,
> >     wykształciłem ok. 12,000 amerykańskich informatyków a aby Pan mnie
> >     zapomniał w 1970 r. zainicjowałem PESEL, który Panu powinien mnie
> >     przypominać. Teraz współczuję. A w praktyce też wprowadziłem do
> >     polskiej publicznej sfery termin informatyka w 1970/71 r., który
> >     wyparł wówczas "obowiązujący" termin ETO. Czyli "coś" mnie wiąże z
> >     informatyką.
> >
> >     Życzę Panu powodzenia w publikowaniu na temat teorii informatyki
> >
> >     i zadowolenia z tego tytułu.
> >
> >     Z wyrazami szacunku i najlepszymi pozdrowieniami
> >
> >     Andrzej Targowski
> >
> >     *From:*Maciej M. Sysło ####@####.####
> >    ####@####.####
> >     *Sent:* Monday, June 8, 2020 4:46 PM
> >     *To:* ST PTI ####@####.#### ####@####.####
> >     *Cc:* Wacław Iszkowski ####@####.####
> >    ####@####.####
> >     *Subject:* Re: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w
> >     sprawie definicji pojęcia Informatyka
> >
> >     Mam pewne, uzasadnione obawy do dyskusji.
> >
> >     G
> łówny autor artykuły przystanie zapewne na dyskusję,
> >
> >     ale źle reaguje na inne niż jego zdanie.
> >
> >     I, co jest istotne, ma silną awersję do PTI.
> >
> >     m
> >
> >     wt., 9 cze 2020 o 00:50 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
> >    ####@####.#### napisał(a):
> >
> >         dla ułatwienia dodam, że artykuł znajduje się na stronach 97-137
> >         załączonego materiału i kwalifikuje się na dłuższą pogadankę
> >
> >         jeśli Autor da się namówić, to być może zorganizujemy mu wykład
> >         metodami zdalnymi, a potem pozwolimy na dyskusję
> >
> >         @dy
> >
> >         *From:*Maciej M. Sysło ####@####.####
> >        ####@####.#### >]
> >         *Sent:* Tuesday, June 09, 2020 12:36 AM
> >         *To:* ST PTI
> >         *Cc:* Wacław Iszkowski
> >         *Subject:* Re: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w
> >         sprawie definicji pojęcia Informatyka
> >
> >         Zwłaszcza, że nie jestem członkiem PTI.
> >
> >         Jakoś nie wzbudziłą dyskusji kolejna, czy raczej ponowna
> >         dyskusja na ten temat, zawarta w artykule profesorów
> >         Targowskiego i Krawczyka, zamieszczona w czasopiśmie Filozofia i
> >         Nauka.
> >
> >         Załączam, jeśli nie dotarło.
> >
> >         Pozdrawiam, Maciej
> >
> >         wt., 9 cze 2020 o 00:19 Andrzej Dyżewski, pt
> >        ####@####.#### ####@####.#### napisał(a):
> >
> >             Zamilkła dyskusja nt pojęcia informatyki?
> >
> >             Świadome to, czy kampania wyborcza PTI?
> >
> >             w tym zespole nie musimy się
> obawiać o wyniki...
> >
> >             @dy
> >
> >             *From:*Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
> >            ####@####.####
> >             *Sent:* Wednesday, May 27, 2020 5:09 PM
> >             *To:* 'ST PTI'; 'pti-klio'
> >             *Subject:* RE: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje
> >             w sprawie definicji pojęcia Informatyka
> >
> >             co byśmy nie wymyślili, będzie głupie i durne wobec
> >             wieczności, ale...
> >
> >             navigare necesse est
> >
> >             @dy
> >
> >             ps: dla ilustracji załączona notka biograficzna o Janie
> >             Łukasiewiczu z 1938 (filozof, ostatecznie matematyk); kim
> >             był sławny człowiek dowiadujemy się kilkadziesiąt lat
> > fakcie
> >
> >             *From:*Wacław Iszkowski ####@####.####
> >             *Sent:* Wednesday, May 27, 2020 12:19 PM
> >             *To:* 'pti-klio'; 'ST PTI'
> >             *Subject:* [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w
> >             sprawie definicji pojęcia Informatyka
> >
> >             K&K,
> >
> >             Bardzo ciekawa jest ta dyskusja, ale:
> >
> >              1. Bardzo proszę dążyć do konsensusu informatyków z
> >                 uniwersytetów z inżynierami informatyki z politechnik i
> >                 vice versa.
> >              2. Proszę też o tworzenie nawet różnych wersji definicji
> >                 pojęcia informatyka z tendencją do ich unifikacji.
> >              3. A osobiście chciał bym się dowiedzieć (od kol.
> >                 Karockiego) jak mamy rozumieć termin IT - co to jest i
> >                 jak się rozwija po polsku i po angielsku oraz amerykańsku?
> >
> >             I zachęcam do boju o dobrą definicję.
> >
> >             Pzdr,
> >
> >             WBI
> >
> >
> >
> >         --
> >
> >         http://mmsyslo.pl/
> >
> >         Inicjatywa:http://godzinakodowania.pl/
> >
> >         Konkurs:http://www.bobr.edu.pl/
> >
> >
> >
> >     --
> >
> >     http://mmsyslo.pl/
> >
> >     Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
> >
> >     Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/
> >
> >
> >
> > --
> >
> > http://mmsyslo.pl/
> >
> > Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
> >
> > Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/
> >
> 
> --
> 
> Best International CS / IS Conference in Poland
> Details:                http://www.fedcsis.org
> Facebook group:         https://tinyurl.com/FedCSISonFB
> 
> 
> --
> Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie 
> AVG.
> http://www.avg.com
> 
> 
> ---
> ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI.
> Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
> ---
> 
> 
> 
> 
> ---
> ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI.
> Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
> ---
> 
> --
> http://mmsyslo.pl/
> Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
> Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/
> ------
> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa 
> Informatycznego
> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub zmienic adres 
> mejlowy:
> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800 bajtów)
> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu PTI
> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
> * Portal historyczny PTI
> http://www.historiainformatyki.pl/
> ------
> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa 
> Informatycznego
> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub zmienic adres 
> mejlowy:
> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800 bajtów)
> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu PTI
> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
> * Portal historyczny PTI
> http://www.historiainformatyki.pl/
> ------
> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa 
> Informatycznego
> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub zmienic adres 
> mejlowy:
> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800 bajtów)
> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu PTI
> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
> * Portal historyczny PTI
> http://www.historiainformatyki.pl/
>  
>  
> --
> http://mmsyslo.pl/
> Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
> Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/
> ------
> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa 
> Informatycznego
> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub zmienic adres 
> mejlowy:
> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800 bajtów)
> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu PTI
> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
> * Portal historyczny PTI
> http://www.historiainformatyki.pl/
> ------
> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa 
> Informatycznego
> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub zmienic adres 
> mejlowy:
> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800 bajtów)
> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu PTI
> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
> * Portal historyczny PTI
> http://www.historiainformatyki.pl/
>  
> ------
> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa 
> Informatycznego
> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub zmienic 
> adres mejlowy:
> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800 
> bajtów)
> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu 
> PTI
> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
> * Portal historyczny PTI
> http://www.historiainformatyki.pl/
-- 
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Subject: RE: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
From: Andrzej Dyżewski, ####@####.####
Date: 23 Jun 2020 19:37:53 +0100
Message-Id: <003c01d6498d$53505bc0$f9f11340$@gmail.com>

Ciekawe czy to napisał znany prof. elektrotechniki PW Kazimierz Drewnowski?

 

a w ogóle słowo elektrotechnika brzmi mi podobnie jak teleinformatyka

 

(też dużo sylab)

 

@dy

 

From: Jarek Deminet ####@####.#### 
Sent: Tuesday, June 23, 2020 7:46 PM
To: ####@####.#### ST PTI
Subject: Re: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: [st-pti] RE: Konsultacje w
sprawie definicji pojęcia Informatyka

 

Andrzeju,

gdzieś w szafie chyba mam poradnik elektrotechniczny z początków II RP,
niestety mocno niekompletny (nie chcesz wiedzieć, gdzie go znalazłem przed
60 laty...). Zdaje się, że bardzo porządnie napisany. Może go odnajdę przy
okazji jakichś porządków.

W ogóle w okresie zaborów i w II RP troska o słownictwo była elementem
patriotyzmu - żeby nie używać języka zaborców. Nie tylko zresztą w Polsce,
to samo było np. we Włoszech.

Pozdrawiam

Jarek

 

Send reply to:       "ST PTI" ####@####.####

From:             Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####

To:              ####@####.####

Copies to:         "'ST PTI'" ####@####.####

Date sent:         Tue, 23 Jun 2020 02:38:23 +0200

Subject:           [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: [st-pti]

                 RE: Konsultacje w sprawie defin

                 icji pojęcia Informatyka

 

> Z chęcią przyjrzałbym się historii budowania polskiej terminologii
elektrotechnicznej. To 

> zdaje się niewiele ponad 100 lat.

> 

> ciekawe czy dałoby się coś takiego odnaleźć

> 

> @dy

> 

> 

> 

> From: ####@####.#### ####@####.####
On Behalf Of Grzegorz 

> Szewczyk

> Sent: Sunday, June 21, 2020 3:58 PM

> To: 'Krzysztof Bytnerowicz'; ####@####.####

> Subject: RE: [klio] [st-pti] RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie
definicji pojęcia Informatyka

> 

> Szanowny Panie Krzysztofie,

> 

> Dziękuję za cenną uwagę. Proszę zauważyć, że przytoczona definicja
powstała ponad 10 

> lat temu gdy zagadnienia bezpieczeństwa były ważne, ale nie tak krytyczne
jak dzisiaj. Z 

> drugiej strony osobiście uważam, że bezpieczeństwo dotyczy każdego z
elementów 

> definicji, w szczególności składowania i udostępniania i dlatego powinno
być 

> rozpatrywane na poziomie definicji systemu informatycznego. Bezpieczeństwo


> informacji jest zagadnieniem samym w sobie i do tego zagadnieniem
wielowymiarowym, 

> poczynając od sprzętu poprzez oprogramowanie do zagadnień z zakresy
organizacji i 

> zarządzania procesami. Dlatego właśnie, nie byłbym zbyt skłonny rozszerzać
definicję 

> technologii informacji o ten element. Tak podpowiada mi zresztą wiedza
zdobyta kilka 

> lata temu na podyplomowych studiach z zakresu kryptografii i ochrony
informacji, które 

> odbyłem na Uniwersytecie Technicznym w Tampere.

> 

> Z wyrazami szacunku,

> Grzegorz Szewczyk

> 

> ------------------------------------------------------

> Dr Grzegorz Szewczyk

> Professor UAS Emeritus, Information Technology

> Phone: +358 (500) 803 454 / +48 (724) 253 758

> Skype: karhu44

> 

> From: Krzysztof Bytnerowicz ####@####.####
####@####.#### >

> Sent: Sunday, 21 June 2020 01:56

> To: ####@####.#### Grzegorz Szewczyk
####@####.####

> Subject: RE: [klio] [st-pti] RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie
definicji pojęcia 

> Informatyka

> 

> Szanowni, 

> Do załączonej definicji dodalbym zabezpieczeniem:

> Technologia informacji jest dziedziną techniki zajmującą się zbieraniem, 

> przetwarzaniem, składowaniem, zabezpieczeniem i udostępnianiem informacji.

> Niezależnie od tego warto pamiętać, że jednym z pierwszych zastosowań
komputerów 

> były obliczenia artyleryjskie US Navy. 

> Pozdrawiam. 

> Krzysztof

> 

> On 20 June 2020 21:22:02 "Grzegorz Szewczyk"
####@####.#### wrote:

> Szanowni Koledzy,

> 

> Chciałbym podzielić się z Kolegami moimi doświadczeniem w tym zakresie i
trochę 

> sprzedać to co nauczyłem się tu w Finlandii i podzielić głębokim
przekonaniem, że 

> technologia informacji jest nauką usługową. Proszę wybaczyć skrótowość
wywodu, ale 

> opisanie wszystkiego z detalami zajęłoby za dużo miejsca i stało się mało
czytelne. A 

> więc ad rem.

> 

> Na początku były obliczenia inżynierskie i naukowe. Rozwój nauk w XIX w
spowodował 

> skokowy wzrost zapotrzebowania na obliczenia, w tym wartości funkcji
specjalnych do 

> wykorzystania w badaniach i w pracach konstrukcyjnych. Maszyna Babbage'a
powstała 

> po to, aby można było obliczać współczynniki wielomianów będących
rozwinięciem 

> funkcji specjalnych i samych wartości tych funkcji. Już o kościach z
Ishango sprzed 10 

> tys. Lat, która miała wejście, wyjście, część przetwarzającą i pamięć nie
wspomnę. Oba 

> artefakty odpowiadały na zapotrzebowanie na obliczenia. Tak samo komputer.
Chociażby 

> prace Anastasoffa były związane z obliczeni w fizyce czy ENIAC z projektem


> Manhattan, aby zastąpić ok 10 tys. rachmistrzów posługujących
sięarytmometrami 

> wymyślonymi jeszcze przez Pascala. To wszystko było związane z
obliczeniami. O 

> rozumianym współcześnie przetwarzaniu danych nikt wtedy nie myślał. Co
prawda nie 

> było jeszcze możliwości masowego składowania danych. Nikt nie mówił wtedy
on 

> informatyce mówiono o obliczeniach (computing). Moim zdaniem pojęcie
technologii 

> informacji pojawiło wraz z pamięcią masową, ale tę tezę chętnie poddam pod
dyskusję.

> 

> W tym kontekście technologia informacji, zwana przez matematyków
informatyką, jest 

> nauką usługową w stosunku do innych nauk, której zadaniem jest
dostarczenie aparatu 

> teoretycznego i technologicznego dla wykonywania obliczeń, których celem
jest 

> przetwarzania danych na informacje, a informacji na wiedzę. Ale.

> 

> Ponad dziesięciu lat temu postanowiono w Finlandii uporządkować
kształcenia i 

> nomenklaturę zawodową w obszarze technologii informacji. Finlandia, tak
jak 

> zdecydowanie większość krajów, przyjęła za anglosaskim Information
Technology 

> pojęcie Technologii Informacji - Tietotekniikka. Tieto po fińsku znaczy
informacja, 

> wiedzieć itp.; podobnie jak kemiantekniikka - inżnynieria chemiczna,
rakennustekniikka 

> - inżynieria budowlana (budownictwo). Ponieważ brałem udział w pracach
tego zespołu 

> to mogę powiedzieć, że rozważano adaptację słynnego francuskiego słowa
"informatyka" 

> ale uznano je za zbyt ogólne i nie oddające dobrze charakteru dziedziny.
Przyjęto wtedy 

> taką definicję (tłumaczenie własne):

> 

> Technologia informacji jest dziedziną techniki zajmującą się zbieraniem, 

> przetwarzaniem, składowaniem i udostępnianiem informacji.

> 

> Definicję tę przyjęto wychodząc z definicji systemu i definicji systemu
informacyjnego. 

> Założono dalej, że technologia informacji ma trzy warstwy: sprzęt,
oprogramowanie i 

> sprawy organizacyjne. Za rozwój warstwy sprzętu ma odpowiadać elektronika
(electronic 

> engineering) i inżynieria urządzeń (computer engineering) liczących. Za
rozwój warstwy 

> oprogramowania inżynieria oprogramowania (software engineering) i nauki o 

> obliczeniach (computing sciences, w tym matematyka, matematyka dyskretna,
teoria 

> algorytmu itp.). Za warstwę organizacyjną przetwarzanie danych (w tym
matematyka, 

> analiza danych AI itd.) i systemy informacyjne, czyli cala infrastruktura 

> sprzętowo-programowa, w tym mobilna, zapewniająca ciągłość działania.
Oczywiście 

> warstwa sprzętowa i oprogramowania nieco zachodzą na siebie ze względu na 

> oprogramowanie wbudowane.

> 

> Przyjęto też założenie, że celem kształcenia jest przygotowanie kadr do
konstrukcji 

> sprzętu, produkcji oprogramowania i integracji systemów przetwarzania
informacji. Z 

> tego punktu widzenia wiodącymi są nauki techniczne, a matematyka i
pochodne 

> usługowymi mającymi dostarczyć narzędzi matematycznych do przetwarzania
danych w 

> tym do wykonywania obliczeń.

> 

> Podzielono odpowiedzialność pomiędzy poszczególne uczelnie (uniwersytety i
wyższe 

> szkoły zawodowe) i . do roboty. Na, szkołę, w której pracowałem przez
ostatnie 

> szesnaście lat przypadła inżynieria oprogramowania (to do emerytury było
moje 

> księstwo), oprogramowanie wbudowane i infrastruktura małych i średnich
firm (ogólnie 

> LAN).

> 

> W przeciwieństwie do Polski, w Finlandii nie naucza się na kierunkach
kształcenia IT 

> takich "informatycznych" kierunków jak CAD, grafika czy SAP. Te
umiejętności są 

> nauczane na odpowiednich kierunkach mechanicznych czy budownictwa,
akademia sztuk 

> pięknych czy ekonomicznych. Inny przykład - kryptografia. Czy kryptografia
jest częścią 

> technologii informacji? Wydaje się, że nie. Jest na pewno częścią
matematyki, ale 

> wykazuje duże zapotrzebowanie na moc obliczeniową (kolejne stare i dobre 

> sformułowanie tak rzadko dziś używane). Czy zatem nauczać jej w ramach
kierunku 

> inżynieria oprogramowania. Uważam, że dogłębnie nie. Na moim kierunku
uczyłem 

> podstaw przy czym celem głównym było nauczenie metod programowania 

> zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych.

> 

> W trakcie kolejnych spotkań przyjęliśmy ramowe struktury kierunków
kształcenia. Kilka 

> z nich poniżej:

> 

> 

> 

> Łączę serdeczne pozdrowienia,

> Grzegorz

> 

> ------------------------------------------------------

> Dr Grzegorz Szewczyk

> Professor UAS Emeritus, Information Technology

> Phone: +358 (500) 803 454 / +48 (724) 253 758

> Skype: karhu44

> 

> 

> 

> From: ####@####.#### ####@####.#### On
Behalf Of Maciej 

> M. Syslo

> Sent: Wednesday, 17 June 2020 15:42

> To: pti-klio ####@####.#### ####@####.#### >;
Waclaw Iszkowski (EU) ####@####.####

> Cc: ST PTI ####@####.#### ####@####.#### >; Ady Dlapt
####@####.#### ####@####.####

> Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie
definicji pojęcia 

> Informatyka

> 

> Wacławie,

> 

> Gdyby w wersji PL było takie hasło Informatyka, to nie byłoby tej całej
dyskusji, co to 

> jest, jak się nazywa, jak długo jeszcze będzie trwać itp.

> Martwi mnie tylko, że ani słowa o edukacji i myśleniu komputacyjnym,
chociaż Francuzi 

> mają świetną edukację matematyczną i informatyczną.

> 

> Pozdrawiam, Maciek

> 

> PS. Zawieszam swoje wypowiedzi na temat myślenia komputacyjnego, by nie
być 

> posądzanym o "dorabianie "ideologii"". Jak zawsze z nowym terminem,
pojęciem, nazwą 

> - odsyłam do merytorycznych uzasadnień i praktyki stosowania. Podobnie
było z 

> technologia informacyjną. Jak zwykle przy takiej okazji, przypominam tutaj
słowa 

> Szekspira: Co tkwi w nazwie? Czy róża pachniałaby słodziej, gdyby nazywała
się 

> inaczej? 

> 

> śr., 17 cze 2020 o 11:45 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
####@####.#### > napisał(a):

> jeśli ktoś dysponuje czasem, to warto prześledzić francuską wiki

> 

> https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique

> 

> 

> w szczególności

> 

> https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique#%C3%89tymologie

> 

> @dy

> 

> 

> From: ####@####.#### ####@####.####
####@####.#### ] On Behalf Of Zygmunt 

> Ryznar

> Sent: Tuesday, June 16, 2020 9:25 PM

> To: pti-klio

> Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie
definicji pojęcia Informatyka

> 

> Panie Maćku,

> dzięki za tak szerokie ujęcie tematu .....

> Termin "komputacyjny" - ulubiony dla (i przez) Pana - zrobił karierę i
jest powszechnie 

> używany w strefie języka angielskiego (szkoda, że nie polskiego),

> Czasem ma na celu odróżnienie obliczeń biologicznych od obliczeń
komputerowych np. 

> można do uzyć w komputacyjnej biologii do określenia "przetwarzania danych
(impulsów 

> elektrochemicznych)" przez mózg a termin "bioinformatyka" użyć do
zastosowań 

> komputerowych w bio-inżynierii (bioengineering - denerwujący brak polskich


> odpowiedników na terminy powszechne gdzie indziej).

> Pozdrawiam serdecznie

> Zygmunt R.

> P.S. Zmierzch terminu "informatyka" nie oznacza zmierzchu "istoty" tej
dziedziny wiedzy 

> i usług. 

> 

> wt., 16 cze 2020 o 21:06 Maciej M. Sysło ####@####.####
napisał(a):

> Panie Zygmuncie,

> odpowiadając nieco wymijająco na Pańskie rozterki i wątpliwości,

> załączam moje niedawne osobiste "stanowisko" w tym temacie

> (ukazało się w jakimś zbiorze podobnych dywagacji wydanym przez PTI).

> Pozdrawiam, MaciejS

> 

> wt., 16 cze 2020 o 20:27 Zygmunt Ryznar ####@####.####
napisał(a):

> Nowe terminy - nie wiem czy juz "po" (dyskusji) ale ja "po" (lekturze
ComputerWorld)

> termin informatyka zanika: nie tylko

> computational biology a programista w tym zakresie "computing biologist"
a nie 

> bioinformatyk,

> computational psychology a nie "psychoinformatyk"

> 

> albo:

> 

> ComputerWorld - ostatnie wydanie

> "Koniec zawodu informatyka

> Z pewnością i w przyszłości będzie wysokie zapotrzebowanie na specjalistów
IT. 

> Informatyka jest jednak tak rozległą dziedziną, że należy spytać: na
jakich? Pojęcie 

> "informatyk" staje się równie puste, bądź równie pojemne, co np. "lekarz"
czy "inżynier". 

> Bez komentarzy i specjalizacji terminy te mówią niewiele. Jaki lekarz,
jaki inżynier i jaki 

> informatyk? "Czysta" postać tej profesji zanika.

> ........

> Informatyka uczuciowa (affective computing) to pole rozwojowe dla
potrafiących połączyć 

> algorytmikę z psychologią."

> Pozdrawiam RZ

> 

> 

> pt., 12 cze 2020 o 16:49 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
napisał(a):

> dyskusję zainicjował kol. Iszkowski

> 

> ja tylko staram się zrozumieć o co Jemu chodzi, ew. pomóc, na ile
potrafię, nie jestem jak 

> On delegatem na Zjazd to mam czas (On sobie teraz pewnie łamie głowę nad 

> regulaminami jawnymi-tajnymi i dwu-płciowymi)

> 

> @dy

> 

> 

> -----Original Message-----

> From: Marcin Paprzycki ####@####.####
####@####.#### ]

> Sent: Friday, June 12, 2020 4:02 PM

> To: ####@####.####

> Subject: Re: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie
definicji pojęcia 

> Informatyka

> 

> ;-)

> 

> usilujesz zlapac wode, ktora przeplywa przez palce

> 

> wszystko plynie a informatyk wczoraj jest inna od informatyki dzisiaj i
inna od 

> informatyki jutro

> 

> ;-)

> M

> 

> On 2020-06-12 15:58, Andrzej Dyżewski, pt wrote:

> > "Plus ratio quam vis".

> >

> > to dewiza Uniwersytetu Jagiellońskiego

> >

> > która została przyjęta w 600 lat po założeniu tej uczelni. Tyle lat

> > trwało, żeby znalazł się człowiek który taką dewizę wymyślił i został

> > zaakceptowany.

> >

> > Być może informatyka będzie musiała poczekać aż 600 lat, żeby

> > dopracować się tak krótkiego i celnego hasła.

> >

> > Obie załączane na tej liście próby opisania pojęcia informatyki prof.

> > prof. Targowskiego i Sysły, to na ile je "przeczytałem ze zrozumieniem"

> > są raczej drobiazgowymi analizami czym informatyka jest/była; i poza

> > detalami, analizy to wbrew pozorom są zbieżne.

> >

> > Nie wiem czy o to chodzi inicjatorowi dyskusji Wacławowi Iszkowskiemu,

> > ale śmiem twierdzić, że poszukujemy teraz głównie syntetycznej,

> > krótkiej, celnej definicji słowa informatyka.

> >

> > Takiego "Plus ratio quam vis".

> >

> > dla tej dziedziny techniki.

> >

> > Najuprzejmiej, @dy

> >

> > *From:*Andrew S Targowski ####@####.####

> > *Sent:* Tuesday, June 09, 2020 8:12 PM

> > *To:* Maciej M. Sysło

> > *Subject:* RE: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie

> > definicji pojęcia Informatyka

> >

> > Panie Profesorze:

> >

> > Zajmuje się teorią informatyki, tyle, że Pan nie zna mych publikacji.

> >

> > Niektóre mają po 2000 cytowań.

> >

> > I domyślam się, że dla Pana computer science jest synonimem informatyki.

> >

> > Wtedy ma Pan rację nie zajmuję się teorią computer science.

> >

> > Do szykowanej nowej książki, Maszynę Turinga wyjąłem z systemów i

> > wsadziłem w inne miejsce.

> >

> > Ale Maszyna Turinga jest także systemem, który daje warunki jak

> > zbudować samodzielny system komputerowy pod warunkiem posiadania

> > wymaganej kanonicznej liczby rozkazów. Zrobilem więcej poprawek w
modelach.

> >

> > W przypadku informatyki owa maszyna nie ma żądnego zastosowania.

> >

> > A jego rola jest wyolbrzymiona.

> >

> > AT

> >

> > *From:*Maciej M. Sysło ####@####.####

> > ####@####.#### ####@####.#### >>

> > *Sent:* Tuesday, June 9, 2020 2:19 AM

> > *To:* Andrew S Targowski ####@####.####

> > ####@####.####

> > *Cc:* Wacław Iszkowski ####@####.####

> > ####@####.#### ST PTI ####@####.####

> > ####@####.####

> > *Subject:* Re: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie

> > definicji pojęcia Informatyka

> >

> > Szanowny Panie Profesorze,

> >

> > Ani ja, ale również Pan, nie zajmujemy się teorią informatyki.

> >

> > Gdyby było inaczej, nie umieszczał by Pan wśród Systemów, w grupie

> > Nauk informatycznych,

> >

> > Maszyny Turinga obok Dronyzacji.

> >

> > Radzę jednak przeczytać recenzję do końca, nie jest emocjonalna, to

> > raczej Pan reaguje emocjonalnie

> >

> > na opinie innych osób. Nie wypada jednak w dyskusji merytorycznej

> > obrażać innych osób, które mają inne zdanie

> >

> > - to nie jest ich "choroba" tylko inne ich zdanie, w każdym moim

> > przypadku uzasadnione.

> >

> > Z poważaniem, Maciej M Sysło

> >

> > wt., 9 cze 2020 o 06:51 Andrew S Targowski ####@####.####

> > ####@####.#### napisał(a):

> >

> >   Szanowny Panie Profesorze:

> >

> >   Nie znam Pana, nigdy nie spotkałem Pana i nie wiem jak Pan wygląda.

> >

> >   Więc i nie dyskutowałem z Panem, ponieważ nie znam Pana publikacji

> >   na temat

> >

> >   teorii informtyki.

> >

> >   Raz Pan spytał się mnie via e-mail dlaczego napisałem coś na temat

> >   szkolenia informatyki. Odpowiedzialem i podziękowałem Panu za

> >   zainteresowanie. Ostanio wpadła w moje ręce

> >

> >   Pana Recenzja artykułu o którym mowa. Liczyła prawie tyle stron ile

> >   ma artykuł, które zawierały Pana same negatywne uwagi. Po

> >   przeczytaniu pierwszego zdania (nie będę tego tematu tu rozszerzał)

> >   uznałem, że mam do czynienia z czymś mocno emocjonalnym, chyba

> >   "chorym". Dalej nie czytałem. I dlatego nie wiem co Pan tam dalej

> >   pisał. Redakcja miała inne pozytywne recenzje. Najwyraźniej nie mógł

> >   Pan strawić moich i współautora idei.

> >

> >   Czy coś w tym złego, że autor idei ich broni tak jak ja? Od 60 lat

> >   zajmuje się zawodowo informatyką,

> >

> >   opublikowałem ponad 50 książek, większość po angielsku,

> >   wykształciłem ok. 12,000 amerykańskich informatyków a aby Pan mnie

> >   zapomniał w 1970 r. zainicjowałem PESEL, który Panu powinien mnie

> >   przypominać. Teraz współczuję. A w praktyce też wprowadziłem do

> >   polskiej publicznej sfery termin informatyka w 1970/71 r., który

> >   wyparł wówczas "obowiązujący" termin ETO. Czyli "coś" mnie wiąże z

> >   informatyką.

> >

> >   Życzę Panu powodzenia w publikowaniu na temat teorii informatyki

> >

> >   i zadowolenia z tego tytułu.

> >

> >   Z wyrazami szacunku i najlepszymi pozdrowieniami

> >

> >   Andrzej Targowski

> >

> >   *From:*Maciej M. Sysło ####@####.####

> >   ####@####.####

> >   *Sent:* Monday, June 8, 2020 4:46 PM

> >   *To:* ST PTI ####@####.####
####@####.####
####@####.####

> >   *Cc:* Wacław Iszkowski ####@####.####

> >   ####@####.####

> >   *Subject:* Re: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w

> >   sprawie definicji pojęcia Informatyka

> >

> >   Mam pewne, uzasadnione obawy do dyskusji.

> >

> >   G

> łówny autor artykuły przystanie zapewne na dyskusję,

> >

> >   ale źle reaguje na inne niż jego zdanie.

> >

> >   I, co jest istotne, ma silną awersję do PTI.

> >

> >   m

> >

> >   wt., 9 cze 2020 o 00:50 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####

> >   ####@####.#### napisał(a):

> >

> >     dla ułatwienia dodam, że artykuł znajduje się na stronach 97-137

> >     załączonego materiału i kwalifikuje się na dłuższą pogadankę

> >

> >     jeśli Autor da się namówić, to być może zorganizujemy mu wykład

> >     metodami zdalnymi, a potem pozwolimy na dyskusję

> >

> >     @dy

> >

> >     *From:*Maciej M. Sysło ####@####.####

> >     ####@####.#### ####@####.####
>]

> >     *Sent:* Tuesday, June 09, 2020 12:36 AM

> >     *To:* ST PTI

> >     *Cc:* Wacław Iszkowski

> >     *Subject:* Re: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w

> >     sprawie definicji pojęcia Informatyka

> >

> >     Zwłaszcza, że nie jestem członkiem PTI.

> >

> >     Jakoś nie wzbudziłą dyskusji kolejna, czy raczej ponowna

> >     dyskusja na ten temat, zawarta w artykule profesorów

> >     Targowskiego i Krawczyka, zamieszczona w czasopiśmie Filozofia i

> >     Nauka.

> >

> >     Załączam, jeśli nie dotarło.

> >

> >     Pozdrawiam, Maciej

> >

> >     wt., 9 cze 2020 o 00:19 Andrzej Dyżewski, pt

> >     ####@####.####
####@####.####
####@####.#### napisał(a):

> >

> >       Zamilkła dyskusja nt pojęcia informatyki?

> >

> >       Świadome to, czy kampania wyborcza PTI?

> >

> >       w tym zespole nie musimy się

> obawiać o wyniki.

> >

> >       @dy

> >

> >       *From:*Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####

> >       ####@####.####

> >       *Sent:* Wednesday, May 27, 2020 5:09 PM

> >       *To:* 'ST PTI'; 'pti-klio'

> >       *Subject:* RE: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje

> >       w sprawie definicji pojęcia Informatyka

> >

> >       co byśmy nie wymyślili, będzie głupie i durne wobec

> >       wieczności, ale.

> >

> >       navigare necesse est

> >

> >       @dy

> >

> >       ps: dla ilustracji załączona notka biograficzna o Janie

> >       Łukasiewiczu z 1938 (filozof, ostatecznie matematyk); kim

> >       był sławny człowiek dowiadujemy się kilkadziesiąt lat

> > fakcie

> >

> >       *From:*Wacław Iszkowski ####@####.####

> >       *Sent:* Wednesday, May 27, 2020 12:19 PM

> >       *To:* 'pti-klio'; 'ST PTI'

> >       *Subject:* [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w

> >       sprawie definicji pojęcia Informatyka

> >

> >       K&K,

> >

> >       Bardzo ciekawa jest ta dyskusja, ale:

> >

> >       1. Bardzo proszę dążyć do konsensusu informatyków z

> >         uniwersytetów z inżynierami informatyki z politechnik i

> >         vice versa.

> >       2. Proszę też o tworzenie nawet różnych wersji definicji

> >         pojęcia informatyka z tendencją do ich unifikacji.

> >       3. A osobiście chciał bym się dowiedzieć (od kol.

> >         Karockiego) jak mamy rozumieć termin IT - co to jest i

> >         jak się rozwija po polsku i po angielsku oraz
amerykańsku?

> >

> >       I zachęcam do boju o dobrą definicję.

> >

> >       Pzdr,

> >

> >       WBI

> >

> >

> >

> >     --

> >

> >     http://mmsyslo.pl/

> >

> >     Inicjatywa:http://godzinakodowania.pl/

> >

> >     Konkurs:http://www.bobr.edu.pl/

> >

> >

> >

> >   --

> >

> >   http://mmsyslo.pl/

> >

> >   Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/

> >

> >   Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/

> >

> >

> >

> > --

> >

> > http://mmsyslo.pl/

> >

> > Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/

> >

> > Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/

> >

> 

> --

> 

> Best International CS / IS Conference in Poland

> Details:        http://www.fedcsis.org

> Facebook group:     https://tinyurl.com/FedCSISonFB

> 

> 

> --

> Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez
oprogramowanie 

> AVG.

> http://www.avg.com

> 

> 

> ---

> ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI.

> Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti

> ---

> 

> 

> 

> 

> ---

> ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI.

> Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti

> ---

> 

> --

> http://mmsyslo.pl/

> Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/

> Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/

> ------

> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa 

> Informatycznego

> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio

> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
zmienic adres 

> mejlowy:

> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka

> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
(52428800 bajtów)

> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
PTI

> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne

> * Portal historyczny PTI

> http://www.historiainformatyki.pl/

> ------

> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa 

> Informatycznego

> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio

> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
zmienic adres 

> mejlowy:

> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka

> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
(52428800 bajtów)

> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
PTI

> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne

> * Portal historyczny PTI

> http://www.historiainformatyki.pl/

> ------

> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa 

> Informatycznego

> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio

> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
zmienic adres 

> mejlowy:

> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka

> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
(52428800 bajtów)

> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
PTI

> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne

> * Portal historyczny PTI

> http://www.historiainformatyki.pl/

> 

> 

> --

> http://mmsyslo.pl/

> Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/

> Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/

> ------

> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa 

> Informatycznego

> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio

> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
zmienic adres 

> mejlowy:

> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka

> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
(52428800 bajtów)

> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
PTI

> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne

> * Portal historyczny PTI

> http://www.historiainformatyki.pl/

> ------

> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa 

> Informatycznego

> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio

> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
zmienic adres 

> mejlowy:

> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka

> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
(52428800 bajtów)

> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
PTI

> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne

> * Portal historyczny PTI

> http://www.historiainformatyki.pl/

> 

> ------

> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa 

> Informatycznego

> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio

> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
zmienic 

> adres mejlowy:

> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka

> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
(52428800 

> bajtów)

> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu 

> PTI

> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne

> * Portal historyczny PTI

> http://www.historiainformatyki.pl/

 

 

 


 
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campai
gn=sig-email&utm_content=emailclient> 

Wolny od wirusów.
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campai
gn=sig-email&utm_content=emailclient> www.avast.com 

 

[<<] [<] Page 1 of 1 [>] [>>]


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.