st-pti: nieporadność phishingu


Previous by date: 1 Jun 2022 11:29:32 +0100 Re: [st-pti] nieporadność phishingu, Marcin Cieslak
Next by date: 1 Jun 2022 11:29:32 +0100 Re: nieporadność phishingu, Piotr Karocki
Previous in thread: 1 Jun 2022 11:29:32 +0100 Re: [st-pti] nieporadność phishingu, Marcin Cieslak
Next in thread:

Subject: RE: [st-pti] nieporadność phishingu
From: "ady" ####@####.####
Date: 1 Jun 2022 11:29:32 +0100
Message-Id: <01a801d875a2$691d76c0$3b586440$@gmail.com>

To miałoby znaczyć, że komunikaty phishingowe mają przeciętnie tyle samo
błędów orto/gramatycznych co język potoczny pisany w internecie. 

/ady


-----Original Message-----
From: Marcin Cieslak ####@####.#### 
Sent: Wednesday, June 01, 2022 12:22 PM
To: ST PTI
Subject: Re: [st-pti] nieporadność phishingu

On Wed, 1 Jun 2022, ady wrote:

> Ja się z tym zgadzam. Ale funkcjonują też opinie, że phishing mieści się w
> standardzie społecznym wad pisowni.

A co to znaczy?

---
ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI. 
Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
---
Previous by date: 1 Jun 2022 11:29:32 +0100 Re: [st-pti] nieporadność phishingu, Marcin Cieslak
Next by date: 1 Jun 2022 11:29:32 +0100 Re: nieporadność phishingu, Piotr Karocki
Previous in thread: 1 Jun 2022 11:29:32 +0100 Re: [st-pti] nieporadność phishingu, Marcin Cieslak
Next in thread:


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.