st-pti: O używaniu słów i słowników


Previous by date: 4 May 2022 23:45:29 +0100 mail, cosinus, podcast, ady
Next by date: 4 May 2022 23:45:29 +0100 RE: [st-pti] dopełniacz od NBP, "ady"
Previous in thread: 4 May 2022 23:45:29 +0100 O używaniu słów i słowników, Witold Rakoczy (gmail)
Next in thread:

Subject: Re: [st-pti] O używaniu słów i słowników
From: "Witold Rakoczy (gmail)" ####@####.####
Date: 4 May 2022 23:45:29 +0100
Message-Id: <85c44041-8690-7077-772d-ad449b22cb44@gmail.com>

On 2022-01-02 16:57, Jerzy Ludwichowski wrote:
>> "a cake, long in shape but short in duration"
> to definicja jak wynaleziona przez Xs. Chmielowskiego: "KON, iáki iest,
> káżdy widźi." [1]
>
>
> W dniu 31.12.2021 o 07:12, Witold Rakoczy (gmail) pisze:
>> Polecam ten [0] tekst i wielokrotnie dłuższy zbiór komentarzy,
>> poczynionych przez czytelników Hacker News, które przeczytałem prawie
>> do połowy pewnej bezsennej nocy grudniowej.
>> Pomijając ewidentną korzyść z załączonej recepty na wejście w
>> posiadanie cennego i powszechnie cenionego słownika amerykańskiego
>> angielskiego,
> recepty nie umiem odnaleźć  :-(
Jest w ostatniej części artykułu polecanego przeze mnie artykułu, 
do którego prowadzi pierwsza pozycja w dyskusji na HackerNews, do 
której odesłałem w moim liście
> [0] Using the wrong dictionary (2014) -
> https://news.ycombinator.com/item?id=29734242
a która to pozycja jest pod adresem

*https://jsomers.net/blog/dictionary*

Tam w sekcji *Appendix: How to start using Webster’s 1913 
dictionary on your Mac, iPhone, Android, and Kindle* podano, jak 
zainstalować sobie ten słownik na Maku, w Androidzie i nawet w 
przeglądarce Chrome (więc być może nawet do używania w Windows i 
Linuksie)

Pozdr.

W.Rakoczy

PS. Przepraszam, że wyjaśniam z tak znacznym opóźnieniem, ale na 
odpowiedzi na niektóre listy natrafiam przypadkiem, i to gdy już 
dawno zapomniałem, że dziwiłem się /czemu kolejny raz mój mail nie 
został rozesłany/... :/

Previous by date: 4 May 2022 23:45:29 +0100 mail, cosinus, podcast, ady
Next by date: 4 May 2022 23:45:29 +0100 RE: [st-pti] dopełniacz od NBP, "ady"
Previous in thread: 4 May 2022 23:45:29 +0100 O używaniu słów i słowników, Witold Rakoczy (gmail)
Next in thread:


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.