st-pti: mail, cosinus, podcast


Previous by date: 4 May 2022 22:33:01 +0100 Re: dopełniacz od NBP, Piotr Karocki
Next by date: 4 May 2022 22:33:01 +0100 Re: O używaniu słów i słowników, Witold Rakoczy (gmail)
Previous in thread:
Next in thread:

Subject: mail, cosinus, podcast
From: "ady" ####@####.####
Date: 4 May 2022 22:33:01 +0100
Message-Id: <015701d85ffe$767a5450$636efcf0$@gmail.com>

My tu o 

 

1.    mejlu zamiast maila, 

 

a na świecie króluje

 

2.    cosinus zamiast kosinusa

3.    cotangens zamiast kotangensa

4.    podcast zamiast podkastu

 

i jak tu żyć?

 

/ady

 

 

 

 

 


Previous by date: 4 May 2022 22:33:01 +0100 Re: dopełniacz od NBP, Piotr Karocki
Next by date: 4 May 2022 22:33:01 +0100 Re: O używaniu słów i słowników, Witold Rakoczy (gmail)
Previous in thread:
Next in thread:


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.