st-pti: NBP (zagubiony post od BoPil)


Previous by date: 1 May 2022 13:20:14 +0100 Re: NBP (zagubiony post od BoPil), Maciej M. Sysło
Next by date: 1 May 2022 13:20:14 +0100 RE: [st-pti] dopełniacz od NBP, "ady"
Previous in thread: 1 May 2022 13:20:14 +0100 Re: NBP (zagubiony post od BoPil), Maciej M. Sysło
Next in thread:

Subject: RE: [st-pti] NBP (zagubiony post od BoPil)
From: Piotr Karocki ####@####.####
Date: 1 May 2022 13:20:14 +0100
Message-Id: <cc7f7f0f38d59ed195beec9c104739bc@mail.gmail.com>

A u mnie nie trafilo do spamu, i przeczytałem oryginalną wersję (Fri
29/4/2022 10:38).

Taki jest nagłówek tej wiadomości:

Delivered-To: ####@####.####
Received: by 2002:a17:906:1e88:0:0:0:0 with SMTP id e8csp4621692ejj;
    Fri, 29 Apr 2022 01:34:51 -0700 (PDT)
X-Google-Smtp-Source:
ABdhPJzxuTcKb9BBa211B6Xw8Kr5KLUkzVHiTR9tF6gnLHCC1fWlzJANorRjWg+BTLoaY94UNE5T
X-Received: by 2002:a17:906:3289:b0:6ef:ebf3:388 with SMTP id
9-20020a170906328900b006efebf30388mr34913071ejw.202.1651221291698;
    Fri, 29 Apr 2022 01:34:51 -0700 (PDT)
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1651221291; cv=none;
    d=google.com; s=arc-20160816;
    b=--(ciach)--
ARC-Message-Signature: --(ciach)--
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com;
    dkim=neutral (body hash did not verify) ####@####.####
header.s=s2048 header.b=bfVBRgmE;
    spf=pass (google.com: domain of
####@####.#### designates 152.19.134.161 as
permitted sender) ####@####.####
Return-Path: ####@####.####
Received: from mx.expurgate.net (mx.expurgate.net. [194.145.224.20])
    by mx.google.com with ESMTPS id
v8-20020a1709061dc800b006e88caf4a78si5472992ejh.76.2022.04.29.01.34.51
    for ####@####.####
    (version=TLS1_2 cipher=ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/128);
    Fri, 29 Apr 2022 01:34:51 -0700 (PDT)
Received-SPF: pass (google.com: domain of
####@####.#### designates 152.19.134.161 as
permitted sender) client-ip=152.19.134.161;
Authentication-Results: mx.google.com;
    dkim=neutral (body hash did not verify) ####@####.####
header.s=s2048 header.b=bfVBRgmE;
    spf=pass (google.com: domain of
####@####.#### designates 152.19.134.161 as
permitted sender) ####@####.####
Received: from mx.expurgate.net (helo=localhost)
	by mx.expurgate.net with esmtp
	id 1nkM5T-00069x-ES
	for ####@####.#### Fri, 29 Apr 2022 10:34:51 +0200
Authentication-Results: eu.smtp.cyren.com; dkim=fail header.s=s2048
header.d=yahoo.co.uk ####@####.####
Received: from [152.19.134.161] (helo=lists.tldp.ibiblio.org)
	by tlsNG-4566c9.mxtls.expurgate.net with ESMTP (eXpurgate 4.38.0)
	(envelope-from ####@####.####
	id 626ba32a-02d0-0a78800a0019-981386a1a468-1
	for ####@####.#### Fri, 29 Apr 2022 10:34:50 +0200
Received: (qmail 9358 invoked by uid 1007); 29 Apr 2022 09:34:50 +0100
Mailing-List: contact ####@####.#### run by ezmlm
Precedence: bulk
X-No-Archive: yes
List-Post: ####@####.####
List-Help: ####@####.####
List-Unsubscribe: ####@####.####
List-Subscribe: ####@####.####
Reply-to: "ST PTI" ####@####.####
Delivered-To: mailing list ####@####.####
Received: (qmail 9264 invoked from network); 29 Apr 2022 09:34:50 +0100
DKIM-Signature: --(ciach)--
X-SONIC-DKIM-SIGN: --(ciach)--
X-YMail-OSG: bzOF1r--(ciach)--

X-Sonic-MF: ####@####.####
Date: Fri, 29 Apr 2022 08:38:30 +0000 (UTC)
From: Bogdan Pilawski ####@####.####
To: ST PTI ####@####.####
Message-ID: ####@####.####
References: ####@####.####
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
	boundary="----=_Part_4116696_28289728.1651221510723"
X-Mailer: WebService/1.1.20118 YMailNorrin
Subject: =?UTF-8?Q?Re:_ODP:_[st-pti]_dope=C5=82niacz_od_NBP?=
X-purgate-ID: tlsNG-4566c9/1651221291-000002D0-8D958552/0/0
X-purgate-type: clean
X-purgate-size: 16688

From: Maciej M. Sysło ####@####.####
Sent: Sunday, 01 May 2022 12:37
To: ST PTI
Cc: Bogdan Pilawski
Subject: Re: [st-pti] NBP (zagubiony post od BoPil)

Niestety, wszystkie maile od Bogdana trafiają u mnie do spamu.
Maciek

niedz., 1 maj 2022 o 11:16 ady ####@####.#### napisał(a):
Gdybym nie zajrzał do Archiwum tej listy, to bym nie zapoznał się z opinią
Bogdana (jak niżej).

Cytuję, bo może jeszcze komuś ta opinia się zagubiła. Ja nie znalazłem jej
nawet w moim głębokim spamie.

/a

ps: Serge, może masz pomysł jak nad tym zapanować? Yahoo itp.


________________________________________
Subject: Re: ODP: [st-pti] dopełniacz od NBP
From: Bogdan Pilawski ####@####.####
Date: 29 Apr 2022 09:34:50 +0100
Message-Id: ####@####.####
________________________________________
Biorąc logicznie, czy według sensu, to Andrzej ma rację - bo chodzi o bank
Polski, czyli państwa o tej nazwie, a nie o bank polski w charakterze, czyli
cechujący się jakimiś właściwościami (np. główna siedziba, obszar działania
itp), pozwalającymi na określenie go przymiotnikiem "polski". Ale,,,W
przypadkach wątpliwości, co do odmiany nazw własnych (np. miejscowości),
językoznawcy zawsze odsyłają do tego, jak mówią i odmieniają tubylcy (typowy
przypadek -Tych, czy Tychów?). A w tym przypadku, tubylcy, czyli sam NBP, na
swoich stronach internetowych stosuje "polski" w roli przymiotnika (pewnie
za -
przytaczaną przez Wacka - Konstytucją).
b.

  On Friday, 29 April 2022, 07:13:01 CEST, W. Iszkowski (PL)
####@####.#### wrote:


Niestety nawet w treści Konstytucji mamy:

Art. 227. Narodowy Bank PolskiDz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997
r.

1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu
wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki
pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.
2. Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes Narodowego Banku
Polskiego,
Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd Narodowego Banku Polskiego.
3. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm na wniosek
Prezydenta Rzeczypospolitej na 6 lat.
4. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii politycznej,
związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się
pogodzić z godnością jego urzędu.
5. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego Banku
Polskiego
jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów,
powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
Sejm i
Senat.
6. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i
przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę
Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5
miesięcy od zakończenia roku budżetowego, składa Sejmowi sprawozdanie z
wykonania założeń polityki pieniężnej.
7. Organizację i zasady działania Narodowego Banku Polskiego oraz
szczegółowe
zasady powoływania i odwoływania jego organów określa ustawa.

Ale rzeczywiście, jak się dobre zastanowić, to trzeba sobie odpowiedzieć na
pytanie:Czy Narodowy Bank Polski --- jest czyj: Polski, czy też jaki: Polski, a
może
jest to tylko identyfikacja, czyli powinno być Narodowy Bank w Polsce, lub
Polski Bank Narodowy.Ciekawe, że na stronie NBP nie ma tłumaczenia tej nazwy na inne języki.

Google za to podaje: National Bank of Poland, Polnische Nationalbank,
Banque
nationale de Pologne – czyli nazwą jest Narodowy Bank należący (czyj) do
Polski. A wtedy uwaga ADY jest zasadna!!

WBIWysłane z aplikacji Poczta dla systemu WindowsOd: ady
Wysłano: piątek, 29 kwietnia 2022 01:00
Do: ST PTI
Temat: [st-pti] dopełniacz od NBPwedług mnieNarodowego Banku Polski,a wszyscy mówiąNarodowego Banku Polskiegoczemu?co Państwo na to?/ad

---
ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI.
Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
---

-- 
http://mmsyslo.pl/
Wiki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Marek_Sysło
Inicjatywa: http://mmsyslo.pl/godzina-kodowania/
Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/
Olimpiady: https://www.oij.edu.pl/; https://www.oi.edu.pl/

Previous by date: 1 May 2022 13:20:14 +0100 Re: NBP (zagubiony post od BoPil), Maciej M. Sysło
Next by date: 1 May 2022 13:20:14 +0100 RE: [st-pti] dopełniacz od NBP, "ady"
Previous in thread: 1 May 2022 13:20:14 +0100 Re: NBP (zagubiony post od BoPil), Maciej M. Sysło
Next in thread:


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.