st-pti: terminologicznie


Previous by date: 14 Mar 2022 17:10:05 +0000 Re: terminologicznie, W. Iszkowski (PL)
Next by date: 14 Mar 2022 17:10:05 +0000 Re: terminologicznie, Dorożyński Janusz (4-Webd)
Previous in thread: 14 Mar 2022 17:10:05 +0000 Re: terminologicznie, W. Iszkowski (PL)
Next in thread: 14 Mar 2022 17:10:05 +0000 Re: terminologicznie, Dorożyński Janusz (4-Webd)

Subject: RE: [st-pti] terminologicznie
From: Piotr Karocki ####@####.####
Date: 14 Mar 2022 17:10:05 +0000
Message-Id: <c07468ed32c80da3d504a7616dad317d@mail.gmail.com>

Aby odpowiedzieć muszę podać trochę więcej kontekstu.
1) Każda z norm co parę lat przechodzi przez "reaffirmation" - że dalej jest
aktualna, albo jest wycofywana (szkoda że tak się nie dzieje z ustawami i
rozporządzeniami :) )
2) Normy PN 2382-* są rozrzucone po różnych Komitetach Technicznych.
3) Jeden z tych KT, 170, ma właśnie rozstrzygnąć losy części z tych norm
(te, którym mija czas ważności od poprzedniego głosowania)
4) Jest propozycja żeby ustalić że wszystkie są na razie aktualne, ale na
Radzie Sektorowej (gromadzi KT z jednego sektora) ma być postawiony wniosek
o opracowanie normy PN 2382 - odpowiednika angielskiego, zbierającego
wszystkie cząstkowe w jedną. Są duże szanse że właśnie takie będzie
postępowanie.

Jak (4) zostanie wdrożone, to postaram się by zaangażować Zespoł
Terminologii Informatycznej Rady Języka Polskiego. Choć tak jak napisałem
pierwotnie, olbrzymia wiekszość terminów jest już ustalona, i zmienić się
ich nie będzie dało. Nawet jakby było "międzymordzie", "manipulator
stołokulotoczny", "migawka pozycjowskaźna", czy "płaskokrążek
lustronumeryczny" :)

Podaję tu wpisy z PN ISO 2382-32, polskie tłumaczenia przywołanych terminów:
> electronic mail
> e-mail
 poczta elektroniczna
 e-mail

> mail exploder
> mail broadcaster
 powielacz pocztowy
 powielacz poczty

>mail gateway
>gateway
 bramka pocztowa
 bramka

>mailbox
>electronic mailbox
 skrzynka pocztowa
 elektroniczna skrzynka pocztowa


Jest też:
32.08.05 (inna numeracja wpisów niż w "zbiorczej" 2382)
blind copy recipient
zamaskowany odbiorca kopii
ukryty odbiorca kopiiFrom: W. Iszkowski (PL) ####@####.####
Sent: Monday, 14 March 2022 17:47
To: ST PTI; ady
Subject: ODP: [st-pti] terminologicznie

Panie Piotrze,
Kol. A.Dyżewski

Czy ta nowa wersja polskiej normy terminologicznej mogłaby na etapie wersji
roboczej trafić do konsultacji Zespołu Terminologii Informatycznej Rady
Języka Polskiego.
Wacław Iszkowski

Ps. Poniżej kilka ciekawych pozycji z normy ISO


2121104
electronic mail
e-mail
correspondence between user terminals over a computer network
Note 1 to entry: In English, spelling variations are: E mail, E-mail, Email,
and email.
Note 2 to entry: This entry is a modified version of the entries 01.06.17 in
ISO/IEC 2382-01:1993 and 27.02.01 in ISO/IEC 2382-27:1994.
Note 3 to entry: electronic mail; e-mail: terms and definition standardized
by ISO/IEC [ISO/IEC 2382-32:1999].
Note 4 to entry: 32.01.01 (2382)
[SOURCE:ISO-IEC-2382-32 * 1999 * * * ]

2121122
mail exploder
mail broadcaster
functional unit that replicates a message as required and routes the
resulting copies to various recipients indicated by a distribution list
Note 1 to entry: mail exploder; mail broadcaster: terms and definition
standardized by ISO/IEC [ISO/IEC 2382-32:1999].
Note 2 to entry: 32.02.07 (2382)
[SOURCE:ISO-IEC-2382-32 * 1999 * * * ]
2121126
mail gateway
gateway
<electronic mail> functional unit that connects two or more dissimilar
message handling systems and transfers messages between them
Note 1 to entry: mail gateway; gateway: terms and definition standardized by
ISO/IEC [ISO/IEC 2382-32:1999].
Note 2 to entry: 32.02.11 (2382)
[SOURCE:ISO-IEC-2382-32 * 1999 * * * ]
2121110
mailbox
electronic mailbox
functional unit that contains stored messages for a specific user
Note 1 to entry: A mailbox can hold either incoming or outgoing mail or
both.
Note 2 to entry: This entry is a modified version of the entry 27.02.03 in
ISO/IEC 2382-27:1994.
Note 3 to entry: mailbox; electronic mailbox: terms and definition
standardized by ISO/IEC [ISO/IEC 2382-32:1999].
Note 4 to entry: 32.01.07 (2382)
[SOURCE:ISO-IEC-2382-32 * 1999 * * * ]
2123149
mailbox
electronic mailbox
logical or virtual storage area through which incoming and outgoing
electronic mail is accessed
Note 1 to entry: mailbox; electronic mailbox: terms and definition
standardized by ISO/IEC [ISO/IEC 2382-27:1994].
Note 2 to entry: 27.02.03 (2382)
[SOURCE:ISO-IEC-2382-27 * 1994 * * * ]Wysłane z aplikacji Poczta dla systemu Windows

Od: Piotr Karocki
Wysłano: poniedziałek, 14 marca 2022 13:58
Do: ST PTI
Temat: [st-pti] terminologicznie

PKN najprawdopodobniej będzie łączył wszystkie istniejące polskie normy
terminologiczne 2382-* w jedną, odpowiadającą aktualnej wersji angielskiej:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en

Część polskich terminów będzie musiała być uzupełniona, ale większość jest
"ustalona na wieki wieków" od dekad i nie ulegną zmianie (jako że są
wykorzystywane w tłumaczeniach innych norm, zmiana w słowniku wymagałaby
zmiany we wszystkich normach wykorzystujących terminy ze słownika).

Lista polskich norm (z polskim słownictwem):
(w -32, czyli "Poczta elektroniczna", nie ma cross-posting :) )
1
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-1:1996 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Terminy podstawowe
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 1:
Fundamental terms
Statusaktualna
Wprowadza
ISO/IEC 2382-1:1993
Zastępuje
PN-T-01016-01:1988 wersja polska
2
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-4:2002 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Część 4: Organizacja
danych
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 4:
Organization of data
Statuswycofana
Wprowadza
ISO/IEC 2382-4:1999
Zastępuje
PN-T-01016-04:1988 wersja polska
3
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-5:2002 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Część 5: Reprezentacja
danych
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 5:
Representation of data
Statuswycofana
Wprowadza
ISO/IEC 2382-5:1999
Zastępuje
PN-T-01016-05:1990 wersja polska
4
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-7:2002 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Część 7: Programowanie
komputerów
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 7:
Computer programming
Statuswycofana
Wprowadza
ISO/IEC 2382-7:2000
Zastępuje
PN-T-01016-07:1990 wersja polska
5
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-8:2001 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Bezpieczeństwo
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 8:
Security
Statusaktualna
Wprowadza
ISO/IEC 2382-8:1998
Zastępuje
PN-I-02000:1998 wersja polska
PN-T-01016-08:1989 wersja polska
6
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-9:1998 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Komunikacja danych
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 9: Data
communication
Statuswycofana
Wprowadza
ISO/IEC 2382-9:1995
Zastępuje
PN-T-01016-09:1990 wersja polska
7
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-13:1998 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Grafika komputerowa
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 13:
Computer graphics
Statuswycofana
Wprowadza
ISO/IEC 2382-13:1996
Zastępuje
PN-T-01016-13:1990 wersja polska
8
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-14:2001 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Część 14: Niezawodność,
obsługiwalność i dostępność
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 14:
Reliability, maintainability and availability
Statusaktualna
Wprowadza
ISO/IEC 2382-14:1997
Zastępuje
PN-T-01016-14:1991 wersja polska
9
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-15:2001 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Część 15: Języki
programowania
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 15:
Programming languages
Statusaktualna
Wprowadza
ISO/IEC 2382-15:1999
Zastępuje
PN-T-01016-15:1992 wersja polska
10
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-16:2000 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Teoria informacji
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 16:
Information theory
Statusaktualna
Wprowadza
ISO/IEC 2382-16:1996
Zastępuje
PN-T-01016-16:1991 wersja polska
11
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-17:2004 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Część 17: Bazy danych
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 17:
Databases
Statuswycofana
Wprowadza
ISO/IEC 2382-17:1999
Zastępuje
PN-ISO/IEC 2382-17:1999 wersja polska
12
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-17:1999 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Bazy danych
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 17:
Databases
Statuswycofana
Wprowadza
ISO/IEC 2382-17:1996
Zastąpiona przez
PN-ISO/IEC 2382-17:2004 wersja polska
13
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-18:2002 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Część 18: Rozproszone
przetwarzanie danych
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 18:
Distributed data processing
Statuswycofana
Wprowadza
ISO/IEC 2382-18:1999
Zastępuje
PN-T-01016-18:1992 wersja polska
14
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-23:1996 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Przetwarzanie tekstu
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 23: Text
processing
Statusaktualna
Wprowadza
ISO/IEC 2382-23:1994
15
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-24:1999 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Wytwarzanie
zintegrowane komputerowo
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 24:
Computer-integrated manufacturing
Statuswycofana
Wprowadza
ISO/IEC 2382-24:1995
16
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-25:1996 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Lokalne sieci
komputerowe
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 25:
Local area networks
Statusaktualna
Wprowadza
ISO/IEC 2382-25:1992
17
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-26:1996 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Współdziałanie systemów
otwartych
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 26: Open
Systems Interconnection
Statusaktualna
Wprowadza
ISO/IEC 2382-26:1993
18
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-27:1998 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Automatyzacja prac
biurowych
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 27:
Office automation
Statuswycofana
Wprowadza
ISO/IEC 2382-27:1994
19
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-28:2001 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Część 28: Sztuczna
inteligencja -- Pojęcia podstawowe i systemy eksperckie
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 28:
Artificial intelligence - Basic concepts and expert systems
Statusaktualna
Wprowadza
ISO/IEC 2382-28:1995
20
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-29:2002 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Część 29: Sztuczna
inteligencja -- Rozpoznawanie i synteza mowy
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 29:
Artificial intelligence - Speech recognition and synthesis
Statuswycofana
Wprowadza
ISO/IEC 2382-29:1999
21
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-31:2002 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Część 31: Sztuczna
inteligencja -- Uczenie się maszynowe
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 31:
Artificial intelligence - Machine learning
Statuswycofana
Wprowadza
ISO/IEC 2382-31:1997
22
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-32:2001 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Poczta elektroniczna
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 32:
Electronic mail
Statusaktualna
Wprowadza
ISO/IEC 2382-32:1999
23
Numer normyPN-ISO/IEC 2382-34:2002 wersja polska
Tytuł normyTechnika informatyczna -- Terminologia -- Część 34: Sztuczna
inteligencja -- Sieci neuronowe
Tytuł w języku angielskimInformation technology - Vocabulary - Part 34:
Artificial intelligence - Neural networks
Statuswycofana
Wprowadza
ISO/IEC 2382-34:1999From: W. Iszkowski (PL) ####@####.####
Sent: Friday, 29 October 2021 11:36
To: ST PTI; ady
Subject: ODP: [st-pti] crosspostować

W elektronice, telekomunikacji mamy

Krosowanie połączeń/rozmów w centrali  (było już w centralach ręcznych)
Krosowanie przewodów

Z tej samej bajki będzie też

Krosowanie postów
Lub nawet też
Krospostowanie

Wacław

Ps. ADY – skrosuj tego mego posta na listę ST PTI  -- już nie pamiętam pod
jakim adresem tam jestem.
Dzięki

Wysłane z aplikacji Poczta dla systemu Windows

Od: ady
Wysłano: piątek, 29 października 2021 01:26
Do: ST PTI
Temat: [st-pti] crosspostować

crosspostować

jakiś pomysł ma spolszczenie?

krospostować?

rozpryskiwać?


/ad

Previous by date: 14 Mar 2022 17:10:05 +0000 Re: terminologicznie, W. Iszkowski (PL)
Next by date: 14 Mar 2022 17:10:05 +0000 Re: terminologicznie, Dorożyński Janusz (4-Webd)
Previous in thread: 14 Mar 2022 17:10:05 +0000 Re: terminologicznie, W. Iszkowski (PL)
Next in thread: 14 Mar 2022 17:10:05 +0000 Re: terminologicznie, Dorożyński Janusz (4-Webd)


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.