st-pti: O używaniu słów i słowników


Previous by date: 31 Dec 2021 06:12:54 +0000 Re: [klio] Terminologia: Przetwarzanie intuicyjne, Zygmunt Ryznar
Next by date: 31 Dec 2021 06:12:54 +0000 można sprawdzić jakie są nazwiska informatyczne, "ady"
Previous in thread:
Next in thread: 31 Dec 2021 06:12:54 +0000 Re: O używaniu słów i słowników, Witold Rakoczy (gmail)

Subject: O używaniu słów i słowników
From: "Witold Rakoczy (gmail)" ####@####.####
Date: 31 Dec 2021 06:12:54 +0000
Message-Id: <CACvLriapJnr2mTFaW6c9M74jHx3SxNPcnoLCgZuSOg82WiciKQ@mail.gmail.com>

Polecam ten [0] tekst i wielokrotnie dłuższy zbiór komentarzy, poczynionych
przez czytelników Hacker News, które przeczytałem prawie do połowy pewnej
bezsennej nocy grudniowej.
Pomijając ewidentną korzyść z załączonej recepty na wejście w posiadanie
cennego i powszechnie cenionego słownika amerykańskiego angielskiego, ten
esej, a i komentarze do niego, pozwalają docenić rozziew pomiędzy bliskim
nam, technikom, utylitarnym traktowaniem języka (i słowników), a
nacechowanym szacunkiem dla wyrażania najgłębszych intencji autora
tworzeniem prozy.
To bez wątpienia ujawnia zarówno mało narzucającą się naszej wyobraźni
perspektywę, towarzyszącą kreacji tekstów technicznych, nawet jeśli - a
może szczególnie, gdy - tworzymy tłumaczenia a nie przekłady, jak i
podkreśla (przynajmniej moim zdaniem) odpowiedzialność, jaką bierzemy na
siebie włączając do języka polskiego terminy, wywodzące się z obcych,
bogatszych od rodzimego, obszarów słownictwa.
Zachęcając do przeczytania obiecuję, że nie będziecie żałować czasu
spędzonego na tej lekturze.

Pozdr.

W.Rakoczy

[0] Using the wrong dictionary (2014) -
https://news.ycombinator.com/item?id=29734242

Previous by date: 31 Dec 2021 06:12:54 +0000 Re: [klio] Terminologia: Przetwarzanie intuicyjne, Zygmunt Ryznar
Next by date: 31 Dec 2021 06:12:54 +0000 można sprawdzić jakie są nazwiska informatyczne, "ady"
Previous in thread:
Next in thread: 31 Dec 2021 06:12:54 +0000 Re: O używaniu słów i słowników, Witold Rakoczy (gmail)


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.