st-pti: exploit po polsku


Previous by date: 1 Mar 2021 11:22:15 +0000 Re: exploit po polsku, ady
Next by date: 1 Mar 2021 11:22:15 +0000 Re: exploit po polsku, Piotr Karocki
Previous in thread: 1 Mar 2021 11:22:15 +0000 Re: exploit po polsku, ady
Next in thread: 1 Mar 2021 11:22:15 +0000 Re: exploit po polsku, Piotr Karocki

Subject: Fwd: ODP: [st-pti] exploit po polsku
From: "Witold Rakoczy (gmail)" ####@####.####
Date: 1 Mar 2021 11:22:15 +0000
Message-Id: <78c4e65d-6c15-97fc-6e1b-dbbaf05c460e@gmail.com>

On 2021-03-01 05:59, W. Iszkowski (PL) wrote:
>
> Przychylam się do wywodu Witolda.
>
> I jak interface już piszemy jako interfejs
>
> To  expolit   możemy pisać jako   eksplojt  ?!
>
Nie,  nie - jeśli już korzystamy z tego, że słowo daje się 
wymawiać po polsku, tak jak po angielsku (trzy sylaby: eks-plo-it, 
https://translate.google.com/?sl=en&tl=en&text=exploit&op=translate), 
to lepiej tego nie psuć, lepiej niech będzie "eksploit".

W.Rakoczy

> Pzdr.   czy   Pozdr. ?
>
> wbi
>
> Wysłane z aplikacji Poczta 
> <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> dla Windows 10
>
> *Od: *Witold Rakoczy (gmail) ####@####.####
> *Wysłano: *niedziela, 28 lutego 2021 22:33
> *Do: ####@####.#### ####@####.####
> *Temat: *Re: [st-pti] exploit po polsku
>
> On 2021-02-28 13:15, ady wrote:
>
> > jak spolszczyć exploit?
>
> >
>
> > na razie spotkałem propozycje
>
> >
>
> > ·wytrych
>
> >
>
> > ·pasówka
>
> >
>
> > ·wykorzystywacz
>
> >
>
> > ·pasożyt
>
> >
>
> > ·podatnik
>
> >
>
> > czy nie da się?
>
> >
>
> Dać się zawsze da - międzymordzie klasycznym przykładem.
>
> Tylko po co?
>
> Słowo daje się dobrze zaimportować do języka polskiego, bo i
>
> wymowę w naturalny sposób ma zgodną z oryginałem, i odmienia się
>
> bez gimnastyki.
>
> Jest przy tym temu absolutnie jednoznaczne i - w przeciwieństwie
>
> do części propozycji - nie sugeruje gramatycznej formy osobowej.
>
> Pozdr.
>
> W.R.
>
> ---
>
> ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI.
>
> Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
>
> ---
>


Previous by date: 1 Mar 2021 11:22:15 +0000 Re: exploit po polsku, ady
Next by date: 1 Mar 2021 11:22:15 +0000 Re: exploit po polsku, Piotr Karocki
Previous in thread: 1 Mar 2021 11:22:15 +0000 Re: exploit po polsku, ady
Next in thread: 1 Mar 2021 11:22:15 +0000 Re: exploit po polsku, Piotr Karocki


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.