st-pti: exploit po polsku


Previous by date: 28 Feb 2021 21:33:13 +0000 Re: exploit po polsku, Grzes Plucinski
Next by date: 28 Feb 2021 21:33:13 +0000 Re: exploit po polsku, W. Iszkowski (PL)
Previous in thread: 28 Feb 2021 21:33:13 +0000 Re: exploit po polsku, Grzes Plucinski
Next in thread: 28 Feb 2021 21:33:13 +0000 Re: exploit po polsku, W. Iszkowski (PL)

Subject: Re: [st-pti] exploit po polsku
From: "Witold Rakoczy (gmail)" ####@####.####
Date: 28 Feb 2021 21:33:13 +0000
Message-Id: <09747518-9919-f188-49ba-98e2eb01cd6b@gmail.com>

On 2021-02-28 13:15, ady wrote:
> jak spolszczyć exploit?
> 
> na razie spotkałem propozycje
> 
> ·wytrych
> 
> ·pasówka
> 
> ·wykorzystywacz
> 
> ·pasożyt
> 
> ·podatnik
> 
> czy nie da się?
> 
Dać się zawsze da - międzymordzie klasycznym przykładem.

Tylko po co?

Słowo daje się dobrze zaimportować do języka polskiego, bo i 
wymowę w naturalny sposób ma zgodną z oryginałem, i odmienia się 
bez gimnastyki.
Jest przy tym temu absolutnie jednoznaczne i - w przeciwieństwie 
do części propozycji - nie sugeruje gramatycznej formy osobowej.

Pozdr.

W.R.

Previous by date: 28 Feb 2021 21:33:13 +0000 Re: exploit po polsku, Grzes Plucinski
Next by date: 28 Feb 2021 21:33:13 +0000 Re: exploit po polsku, W. Iszkowski (PL)
Previous in thread: 28 Feb 2021 21:33:13 +0000 Re: exploit po polsku, Grzes Plucinski
Next in thread: 28 Feb 2021 21:33:13 +0000 Re: exploit po polsku, W. Iszkowski (PL)


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.