st-pti: Re: ksiązka - słownik


Previous by date: 28 Dec 2020 14:32:43 +0000 Re: ksiązka - słownik, Piotr Karocki
Next by date: 28 Dec 2020 14:32:43 +0000 Re: ksiązka - słownik, Piotr Karocki
Previous in thread: 28 Dec 2020 14:32:43 +0000 Re: ksiązka - słownik, Piotr Karocki
Next in thread: 28 Dec 2020 14:32:43 +0000 Re: ksiązka - słownik, Piotr Karocki

Subject: Re: [st-pti] ksiązka - słownik
From: Bogdan Pilawski ####@####.####
Date: 28 Dec 2020 14:32:43 +0000
Message-Id: <1154335810.6031308.1609165931237@mail.yahoo.com>

 a ten słownik, o którym wspomniałem, opiera się m.in. na ósmej części 2382; znalazłem nawet jakąś wersję roboczą jego tłumaczenia z kwietnia roku 1997 (nie wiem, kto to tłumaczył)
b.

    On Monday, 28 December 2020, 15:15:28 CET, Piotr Karocki ####@####.#### wrote:  
 
 Chciałbym zauważyć, iż norma ta jest WYCOFANA
https://sklep.pkn.pl/catalogsearch/result/?q=2382-27

2382 to cała seria norm "Technika informatyczna -- Terminologia"
https://sklep.pkn.pl/catalogsearch/result/?q=2382

W roku 2015 pojawiła się ISO/IEC 2382 , "zbierająca" te 'podtematy' w
jeden dokument.
https://www.iso.org/standard/63598.html

Na etapie "review", bo norma musi być co 5 lat przeglądana/zatwierdzana
jako nadal obowiązująca (inaczej sama z siebie wygaśnie).

W cytacie brakuje określenia francuskiego (PN ma terminy angielskie,
francuskie i polskie): conférence dirigée :)
From: ady1 ####@####.####
Sent: Monday, 28 December 2020 14:25
To: 'ST PTI'
Subject: [st-pti] ksiązka - słownik

Jest taki słownik techniki informatycznej - słownictwa znormalizowanego wg
PKN (okładka w załączniku)

Niezależnie od krytyki lubię ją za trafiony tytuł

===============

Ale są tam i takie hasła:

konferencja spowolniona - Konferencja komputerowa, w której uczestnicy
wymieniają wiadomości przez spowalniacz, mogą one być przyjęte, poprawione
lub odrzucone. - moderated conference PN-ISO/IEC 2382-27:1998 - 27.03.06

/////////////////////

chyba teraz mówimy na to dyskusja moderowana?

ktoś z Was tym dziełem kiedyś pracował?

(ady)

---
ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI.
Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
---

  

Previous by date: 28 Dec 2020 14:32:43 +0000 Re: ksiązka - słownik, Piotr Karocki
Next by date: 28 Dec 2020 14:32:43 +0000 Re: ksiązka - słownik, Piotr Karocki
Previous in thread: 28 Dec 2020 14:32:43 +0000 Re: ksiązka - słownik, Piotr Karocki
Next in thread: 28 Dec 2020 14:32:43 +0000 Re: ksiązka - słownik, Piotr Karocki


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.