st-pti: Re: kilkanaście terminów


Previous by date: 19 Sep 2020 08:55:40 +0100 Re: kilkanaście terminów, Andrzej Dyżewski, pt
Next by date: 19 Sep 2020 08:55:40 +0100 Re: kilkanaście terminów, Andrzej Dyżewski, pt
Previous in thread: 19 Sep 2020 08:55:40 +0100 Re: kilkanaście terminów, Andrzej Dyżewski, pt
Next in thread: 19 Sep 2020 08:55:40 +0100 Re: kilkanaście terminów, Andrzej Dyżewski, pt

Subject: Re: [st-pti] kilkanaście terminów
From: Zygmunt Ryznar ####@####.####
Date: 19 Sep 2020 08:55:40 +0100
Message-Id: <CAJYQHt4C1x5PLYGsjU-n1q9sK7TdBqC7qWZUVyhKgnZQfdWZGg@mail.gmail.com>

Odpowiedź jest wyczerpująca (za co dziekuję Profesorowi) i o treści
zgodnej z moją wiedzą.
Usiłowałem zgłębić temat biologicznych sieci neuronowych mózgu i
stwierdziłem, że w dużej mierze pozostaje "czarną skrzynką" a więc wiele
jeszcze do odkrycia.
Aby nie być gołosłownym podaję odsyłacze do moich opracowań:
   www.ryznar-zygmunt.eu/ipedia/brain-mind-interfaces.pdf
   www.ryznar-zygmunt.eu/ipedia/brain-computer-interface-framework.pdf
   www.ryznar-zygmunt.eu/ipedia/OSL-geom-brain.pdf
   DOI: 10.13140/RG.2.2.36330.62409
   DOI:
10.13140/RG.2.2.14376.47365,
    DOI: 10.13140/RG.2.2.13334.04161
http://www.ryznar-zygmunt.eu/ipedia/brain-mind-interfaces.pdf
  DOI  10.13140/RG.2.2.26450.38080
Zachęcam też do odwiedzenia nowej witryny:
//ryznar-zygmunt.great-site.net
która jest mirrorem www.ryznar-zygmunt.eu

Pozdrawiam serdecznie
Zygmunt Ryznar

sob., 19 wrz 2020 o 00:15 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
napisał(a):

> Autor z syjamsko-bliźniaczej listy odpowiedział tak
>
>
>
> +++++++++++++++++
>
>
>
> Krzysztof Michalik
> <https://www.facebook.com/krzysztof.michalik.545?comment_id=Y29tbWVudDoyOTU3NjI2NDY0NTA5MDQyXzI5NTk0Mjg1Mjc2NjIxNjk%3D> Bardzo
> dziękuję z informację o tej wątpliwości Autora wspomnianego komentarza. Tak
> jak napisałem, wg obecnej wiedzy neurologicznej (poczytałem trochę książek
> z neurologii by lepiej rozumieć stopień analogii AI do mózgu) w korze
> mózgowej istnieje dokładnie 6 fizycznych warstw neuronów, w kolumnach bez
> sprzężenia zwrotnego (za chwilę wspomnę czy to ma znaczenie). Nie są to
> więc warstwy logiczne (czyli jak rozumiem Autor miał pisząc "logiczne" na
> myśli pełnione funkcje połączeń i struktur), bo tych może być bardzo wiele
> (każdy neuron łączy się z ok. 4-10 tysiącami innych neuronów, ale to nie
> dotyczy owych warstw. Ich neurony, niczym przewodami, łączą się z innymi
> neuronami, także spoza kory mózgowej (np. z hipokampem w procesie
> zapamiętywania i uczenia się) i kolumny do której przynależą, tworząc
> istotę białą mózgu, czyli plątaninę "okablowania" - dendrytów i aksonów.
>
> Tu pozwolę sobie na ciekawostkę, przy okazji rodzącego się pytania - "jak
> to się dzieje, że nie ma krótkiego spięcia?". Dzięki osłonie mielinowej
> (niczym izolacja przewodu elektrycznego) złożonej m.in. z fosfolipidów,
> także znanej nam lecytyny, a sam proces mielinizacji (tworzenia mieliny)
> kończy się dopiero ok. 25. roku życia(!), czyli dopiero wtedy nasz mózg
> jest w pełni dojrzały biologicznie, czy zatem dowody osobiste, nie
> dostajemy zbyt wcześnie? :) Uszkodzenie mielinizacji prowadzi do
> poważnych zaburzeń neurologicznych, tak jak krótkie spięcie w naszym
> mieszkaniu. Ponadto sygnały elektryczne są przesyłane szybciej przez
> neuryty (aksony i dendryty) gdy są pokryte mieliną.
>
> Powrócę do wątku wspomnianego sprzężenia zwrotnego. W tej sytuacji widać,
> że analogia wraz z kolejnymi modelami/architekturami SSN (poza
> Perceptoronem i Perceptronem Wielowarstwowym, gdzie ta analogia
> strukturalna jest silna) jest coraz bardziej luźna w zestawieniu ze
> strukturą i działaniem mózgu. Do tego trzeba koniecznie dodać uzupełnienie
> o komórkach glejowych. Do niedawna obowiązywał paradymat neuronalny, jako
> podstawa "myślenia" mózgu, natomiast komórki glejowe były traktowane jako
> stricte pomocnicze (np. czyściły mózg po apoptozie niektórych komórek
> nerwowych/neuronów). Od pewnego czasu ukazują się prace mówiące (w
> skrócie), że gleju jest tak dużo, że być może pełni poważniejszą rolę niż
> sprzątanie czy budowa mieliny i być może biorą udział w przetwarzaniu
> informacji/sygnałów w mózgu? To poważny problem gdy wziąć pod uwagę, że
> liczbę komórek glejowych szacuje się na 10-100 razy więcej niż komórek
> nerwowych! Jest kilka ciekawych książek na ten temat (bo to już wychodzi
> poza zakres merytoryczny odpowiedzi) i bardzo chętnie podam tytuły
> dostępnych w Polsce, jeśli ktoś z Państwa wyrazi zainteresowanie.
>
>
>
> +++++++++++++
>
>
>
> @dy
>
>
>
>
>
> *From:* Zygmunt Ryznar ####@####.####
> *Sent:* Thursday, September 17, 2020 6:52 PM
> *To:* ST PTI
> *Subject:* Re: [st-pti] kilkanaście terminów
>
>
>
> Mam pewną uwagę odnośnie twierdzenia:
> "Badania neurologiczne ustaliły, że kora mózgowa to dokładnie 6 warstw
> neuronów (o grubości do ok. 5-6 mm), do tego zorganizowanych w lokalnych
> kolumnach." Nie jestem neurologiem, tylko informatykiem z hobbystycznym
> zainteresowaniem sieciami neuronowymi - i wydaje mi się, ze to są warstwy
> "fizyczne" a nie warstwy "logiczne" (strukturalne) biologicznej sieci
> neuronowej, gdyz sieciach biologicznych istnieje  zapewne wiele warstw i
> posiadają zmienną niekolumnową strukturę połączeń. Chętnie podejmę
> dyskusję, Co nieco zgłębiałem temat w ramach grupy BCI w IEEE.
>
> Pozdrawiam
>
> Zygmunt Ryznar
>
>
>
> czw., 17 wrz 2020 o 18:26 Andrew S Targowski ####@####.####
> napisał(a):
>
> Ma Autor rację, nie mnożyć nowych bytow terminologicznych sugerujących
> „dokładniejsze” definiowanie spraw. Tak jak kiedyś nie chciano zgodzić się
> na „komputer” (WNT z doractwem prof. Wł. T. z UW). I trzymano się
> rosyjskiego EMC. Lub proponowano termin”liczułka” a dla weekandu „wyraj”.
>
>
>
> Autor ma rację co do płytkości tego typu semantyk, czyli ograniczonej
> wiedzy co do treści procesów.
>
> To wpisuje się w politykę wyjścia Polski z UE aby być „wreszcie” być sobą.
> Ja jednak wole być w UE i posługiwać się terminami ogólnie przyjętymi w
> świecie, choćby z jakiegoś powodu ułomnymi, tak jak ów rzekomy „komputer”.
>
>
>
> *From:* Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
> *Sent:* Wednesday, September 16, 2020 4:17 PM
> *To:* 'ST PTI' ####@####.####
> *Subject:* [st-pti] kilkanaście terminów
>
>
>
> Esej terminologiczny Krzysztofa Michalika z pokrewnej Grupy w Twarzętniku
>
>
>
> @dy
>
>
>
> +++++++++++
>
>
>
> Krzysztof Michalik
> <https://www.facebook.com/krzysztof.michalik.545?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARCvba9MLTjUyl1TK9C_bznzzpSUe0uU6Hyp9N-SozAiSTn40yNvJutbJACnKHnu3sZ9avQu_qIlpWiC&hc_ref=ARS8xwsuXasZ4Gzki8A5C9QmM7Omekxt-7nrJ4viXvhPFmnmyMxwwXJ5Xnil1FNd5jo&fref=nf&hc_location=group>
>
> 4 godz.
> <https://www.facebook.com/krzysztof.michalik.545/posts/1565629906931593>
>
> Refleksja nad wartością znajomości historii nauki, przynajmniej własnej
> dziedziny, oraz nadmiarową terminologią. Być może te uwagi nadawałyby się
> do grupy dot. terminologii w informatyce, niezwykle cennej inicjatywy, ale
> myślę, że ten "post" jest trochę za długi by gościł tam, ponadto
> odzwierciedla moje subiektywne (!) poglądy.
>
> Od pewnego czasu zastanawiam się nad sensem terminu "Deep Learning", nawet
> nie tłumaczonego w polskiej literaturze. Czy ten termin, dosłownie
> "Głębokie uczenie" ma sens? Jeśli zajrzymy do literatury przedmiotu z AI
> (tego akurat akronimu nie tłumaczę, bo polskie SI rodzi silne skojarzenia z
> "Systemami Informatycznymi" lub zależnie od kontekstu "Systemami
> Informacyjnymi", także używanymi w literaturze z dziedziny informatyki), to
> najczęściej i tak zakres tych publikacji dotyczy SSN (ang. ANN) z wieloma
> warstwami. Wg wielu definicji by uznać SSN za "głęboką", to wystarczy by
> miała więcej niż 2 warstwy ukryte (nie będę tu podawał wielu przykładów
> definicji z literatury amerykańskiej). Czyli SSN autora o nazwie Neuronix
> spełnia to kryterium już od ok. 1990 roku (dopuszcza do 3 skutecznie
> działających warstw ukrytych).
>
> Wracam jednak do kwestii sensu tego terminu. Z tego wynika, że rozsądniej
> byłoby pisać o Głębokich Sieciach Neuronowych (z powodu wielu warstw),
> czyli GSN, zwłaszcza, że w dobrych pracach anglojęzycznych pojawia się
> właśnie ten postulowany przeze mnie wariant jako DNN (Deep Neural
> Networks). Można by bardziej poprawić precyzję tego określenia na np. SSN z
> pogłębionym uczeniem, bowiem użycie "wielowarstwowe" już powstało dużo
> wcześniej i może być związane z Perceptronem Wielowarstwowym (ang.
> Multilayer Perceptron). A może człowiek uczy się głęboko? Tak też nie da
> się uzasadnić terminu Deep Learning. Badania neurologiczne ustaliły, że
> kora mózgowa to dokładnie 6 warstw neuronów (o grubości do ok. 5-6 mm), do
> tego zorganizowanych w lokalnych kolumnach. Nawet jeśli odnieść tę
> "głębokość" do myślenia, to też nie odpowiada rzeczywistości, bowiem poza
> faktycznie pogłębionym, analitycznym myśleniem, ludzie często działają
> "intuicyjnie", niejako na skróty, więc powierzchownie - czasami używamy na
> to określenia heurystyka.
>
> Powstają zatem nowe byty terminologiczne IMHO zupełnie zbędne, jak kiedyś
> ontologia (oczywiście sam czasami tego terminu używałem, ale z oporami). Te
> opory mógł mieć każdy nieco starszy naukowiec, który doskonale znał pojęcie
> "Reprezentacji Wiedzy" (ang. Knowledge Representation - KR). A może
> ontologie miały jakiś specyficzny wyróżnik, niczym bezobjawowy
> objaw/symptom? Nie, one doskonale opisywały/opisują struktury hierarchiczne
> (dendrytowe, nawet bez wielodziedziczenia). Czy tego już nie znano
> wcześniej? Oczywiście tak! Należy sięgnąć do teorii ram (ang. frame
> theory). Nb. "frames" błędnie przez kogoś przetłumaczona jako ramy, ale
> trudno było iść pod prąd, bo "ramy"/frames były w zamyśle twórcy (Marvin
> Minsky) analogią klatek/kadrów filmowych. Dlatego bardzo konsekwentnie
> popełniono drugi błąd, tłumacząc ang. Slots jako klatki, czyli powstało
> swego rodzaju zapętlenie definicji. AI, a w jej ramach KR z teorią ram
> wpłynęły na rozwój języka Smalltalk-80 (opracowany w laboratorium firmy
> Xerox, "ortodoksyjny", pierwszy stricte obiektowy język, piękny w swej
> konsekwencji struktur hierarchicznych i abstrakcji np. superklas czy
> metaklas). Smalltalk-80 wraz z językiem Simula dał początek pierwszym
> popularnym językom programowania obiektowego
> (C++ -> C#, Pascal obiektowy itd.). Czy więc ontologie nadal mają jakiś
> wyróżnik abstrakcyjny? Ontologia to termin z dziedziny filozofii bytu,
> czyli niemal wszystkiego, czy to na pewno było dobre zapożyczenie? To na
> marginesie o pytanie, czy termin "Deep learning" ma jakikolwiek sens i czy
> naukowcy z USA musieli go użyć? Ci nie znający historii SSN być może tak.
> Ale to moja opinia [image:
> https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta5/1.5/16/1f642.png]:)
>
> Ten post wynika z obserwowanego przeze mnie ostatnio mnożenia językowych
> "bytów ponad potrzebę". Nagle poza Big Data pojawia nam się Data Science i
> wiele wariantów np. Data Engineering itd. itp. Czyli "stara dobra" sztuczna
> inteligencja" i "sieci neuronowe" (SSN) już nie istnieją? Wspomniałem o tym
> już jakiś czas temu na moim skromnym blogu, na stronie domowej WWW. Do
> czego to prowadzi? Do delikatnie mówiąc dziwnych pomysłów, wynikających z
> "przyklejania" się do AI przez specjalistów z innych dziedzin bo po
> raporcie Lighthila i "zimie" w AI, potem znowu ożywienia za sprawą systemów
> ekspertowych (SE) oraz Projekcie Komputerów Piątej Generacji (Japonia)
> przewidzianym na 10 lat i kolejnej zimie naukowej w AI, od około 2012 znowu
> obserwujemy ocieplenie, a nawet upały w rejonie AI ! Stąd kto może pędzi w
> tę stronę wraz z humanistami i ... transhumanistami (tym warto poświęcić
> więcej uwagi, bo to co oni głoszą powinno rozsądnym naukowcom, specjalistom
> z AI czy nauk ścisłych "zjeżyć włos na głowie", a na pewno zapalić czerwoną
> lampkę! Może kiedyś napiszę o tej absurdalnej ideologii (na blogu już co
> nieco napisałem), tylko odkrywam po niedawnych wizytach w 2 szpitalach, że
> na FB wszystko robi się łatwiej niż w CMS, a czas zaczyna mieć znaczenie
> większe niż kiedyś.
>
> Otóż latem ub. roku byłem zaproszony do grupy eksperckiej mającej
> wypracować strategię rozwoju AI w Polsce w ramach szerszego projektu w UE.
> Brałem tam aktywny udział i pewnego dnia wśród zgłaszanych pomysłów na
> projekty, w które powinno się inwestować usłyszałem..."maszyny
> statystyczne" ! Początkowo, myślałem, że mimo 40 lat zajmowania się
> informatyką, coś przegapiłem, ale wszechwiedzący Google dał zero (null/nil)
> wyników. Zgłosiłem uwagę, że to nie ma sensu i została zaakceptowana, na
> szczęście dla Polski chyba [image:
> https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta5/1.5/16/1f642.png]:)
> To prawdopodobnie był efekt wspomnianego swobodnego żonglowania ostatnio
> mnogością terminów, które rodzą się szybciej niż wypełniająca je treść.
> Morał dla mnie? Nie mnożyć językowych bytów ponad potrzebę, a do tego nie
> dokonywać podmiany semantycznej (neosemantyzacja) lub wręcz wypełniać je
> pustką semantyczną (void!) [image:
> https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta5/1.5/16/1f642.png]
>
> +++++++++++
>
>
>
>
>
>

--> -->
 
 
<type 'exceptions.IOError'>
Python 2.5.2: /usr/bin/python
Thu Jan 20 13:55:45 2022

A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred.

 /opt/ezmlm-browse-0.20/<string> in ()
 /opt/ezmlm-browse-0.20/main.py in main()
  424 
  425         if path is not None:
  426                 main_path(path)
  427         else:
  428                 main_form()
global main_form = <function main_form at 0x9eaac6c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/main.py in main_form()
  378         except ImportError:
  379                 die(ctxt, "Invalid command")
  380         module.do(ctxt)
  381 
  382 def main():
module = <module 'commands.showmsg' from '/opt/ezmlm-browse-0.20/commands/showmsg.pyc'>, module.do = <function do at 0x9ead684>, global ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 6, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}
 /opt/ezmlm-browse-0.20/commands/showmsg.py in do(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 6, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'})
   18         write(html('msg-pager') % ctxt)
   19         write('<hr>')
   20         sub_showmsg(ctxt, ctxt[MSGNUM])
   21         write('<hr>')
   22         write(html('msg-pager') % ctxt)
global sub_showmsg = <function sub_showmsg at 0x9eaa1ec>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 6, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, global MSGNUM = 'msgnum'
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in sub_showmsg(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 6, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, msgnum=2025)
  229         format_timestamp(ctxt, ctxt)
  230         write(html('msg-header') % ctxt)
  231         rec_showpart(ctxt, msg, 0)
  232         write(html('msg-footer') % ctxt)
  233         ctxt.pop()
global rec_showpart = <function rec_showpart at 0x9eaa1b4>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 6, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, msg = <email.message.Message instance at 0x9f08dcc>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in rec_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 6, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x9f08dcc>, partnum=4)
  205                 else:
  206                         for p in part.get_payload():
  207                                 partnum = rec_showpart(ctxt, p, partnum+1)
  208         else:
  209                 write(html('msg-sep') % ctxt)
partnum = 4, global rec_showpart = <function rec_showpart at 0x9eaa1b4>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 6, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, p = <email.message.Message instance at 0x9f08eac>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in rec_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 6, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x9f08eac>, partnum=5)
  208         else:
  209                 write(html('msg-sep') % ctxt)
  210                 sub_showpart(ctxt, part)
  211         return partnum
  212 
global sub_showpart = <function sub_showpart at 0x9eaa144>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 6, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part = <email.message.Message instance at 0x9f08eac>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in sub_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 6, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x9f08eac>)
  164         type = ctxt[TYPE] = part.get_content_type()
  165         ctxt[FILENAME] = part.get_filename()
  166         template = html('msg-' + type.replace('/', '-'))
  167         if not template:
  168                 template = html('msg-' + type[:type.find('/')])
global template = <function template at 0x9ea2e9c>, global html = <function html at 0x9ea2ed4>, type = 'image/png', type.replace = <built-in method replace of str object at 0x9f0d610>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in html(name='msg-image-png')
   40 
   41 def html(name):
   42         return template(name + '.html')
   43 
   44 def xml(name):
global template = <function template at 0x9ea2e9c>, name = 'msg-image-png'
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in template(filename='msg-image-png.html')
   31         except IOError:
   32                 if not _template_zipfile:
   33                         _template_zipfile = zipfile.ZipFile(sys.argv[0])
   34                 try:
   35                         f = _template_zipfile.open(n).read()
global _template_zipfile = None, global zipfile = <module 'zipfile' from '/usr/lib/python2.5/zipfile.pyc'>, zipfile.ZipFile = <class zipfile.ZipFile at 0x9e3ba7c>, global sys = <module 'sys' (built-in)>, sys.argv = ['-c', '/opt/ezmlm-browse-0.20']
 /usr/lib/python2.5/zipfile.py in __init__(self=<zipfile.ZipFile instance at 0x9eb6b0c>, file='-c', mode='r', compression=0, allowZip64=False)
  337             self.filename = file
  338             modeDict = {'r' : 'rb', 'w': 'wb', 'a' : 'r+b'}
  339             self.fp = open(file, modeDict[mode])
  340         else:
  341             self._filePassed = 1
self = <zipfile.ZipFile instance at 0x9eb6b0c>, self.fp = None, builtin open = <built-in function open>, file = '-c', modeDict = {'a': 'r+b', 'r': 'rb', 'w': 'wb'}, mode = 'r'

<type 'exceptions.IOError'>: [Errno 2] No such file or directory: '-c'
      args = (2, 'No such file or directory')
      errno = 2
      filename = '-c'
      message = ''
      strerror = 'No such file or directory'