st-pti: Snippet, screenshot


Previous by date: 16 Jul 2020 09:33:08 +0100 Re: Snippet, screenshot, Maciej M. Sysło
Next by date: 16 Jul 2020 09:33:08 +0100 Re: Snippet, screenshot, Witold Rakoczy (gmail)
Previous in thread: 16 Jul 2020 09:33:08 +0100 Re: Snippet, screenshot, Maciej M. Sysło
Next in thread: 16 Jul 2020 09:33:08 +0100 Re: Snippet, screenshot, Witold Rakoczy (gmail)

Subject: Re: [st-pti] Snippet, screenshot
From: "Witold Rakoczy (gmail)" ####@####.####
Date: 16 Jul 2020 09:33:08 +0100
Message-Id: <cfc283a1-de92-ce0f-f460-db23a8ad7adb@gmail.com>

On 2020-07-15 18:28, Piotr Karocki wrote:
>> właśnie wczoraj zaczął się piąty już miesiąc, jak pracuję tylko z domu i,
>> gdy codziennie sto razy słyszę o "szorowaiu ekranu", to przestaję wierzyć,
>> że cokolwiek jeszcze się przyjmie ("daj mi poszorować ekran",
>> "masz szorowanie włączone", "z opcją szorowania", "jak skończysz,
>> przekaż/oddaj szorowanie"  itd.).
>> Chyba higieną ludzie się tak przejęli, albo co...
>   Nie no, szorowanie jest oczywistym błędem... wszak poprawnie jes
> szerowanie, nie mylić z szermowaniem (choć może lepsze by było serwowanie
> :) )
*dzielić się* (czymś) - trochę niewygodne, ze względu na formę 
zwrotną...
Ale jest przecież można *udostępnić*...
Akurat w tym przypadku jestem przeciwny neologizmowi, bo w żaden 
sposób polskie udostępnić nie jest przeciążone (overloaded) 
licznymi znaczeniami ...

W.R.

Previous by date: 16 Jul 2020 09:33:08 +0100 Re: Snippet, screenshot, Maciej M. Sysło
Next by date: 16 Jul 2020 09:33:08 +0100 Re: Snippet, screenshot, Witold Rakoczy (gmail)
Previous in thread: 16 Jul 2020 09:33:08 +0100 Re: Snippet, screenshot, Maciej M. Sysło
Next in thread: 16 Jul 2020 09:33:08 +0100 Re: Snippet, screenshot, Witold Rakoczy (gmail)


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.