st-pti: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka


Previous by date: 17 Jun 2020 08:39:05 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Maciej M. Sysło
Next by date: 17 Jun 2020 08:39:05 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka - ERRATA, Witold Rakoczy
Previous in thread: 17 Jun 2020 08:39:05 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Maciej M. Sysło
Next in thread:

Subject: Re: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
From: Witold Rakoczy ####@####.####
Date: 17 Jun 2020 08:39:05 +0100
Message-Id: <c47a34f2-2a2d-0a22-a0c7-acd555c5c1c7@agh.edu.pl>

On 2020-06-16 20:26, Zygmunt Ryznar wrote:
> Nowe terminy  - nie wiem czy juz "po" (dyskusji) ale ja "po" 
> (lekturze ComputerWorld)
> termin informatyka zanika: nie tylko
> computational biology  a programista w tym zakresie "computing 
> biologist" a nie  bioinformatyk,
> computational psychology  a  nie "psychoinformatyk"
> 
> albo:
> 
> ComputerWorld - ostatnie wydanie
> "Koniec zawodu informatyka
> Z pewnością i w przyszłości będzie wysokie zapotrzebowanie na 
> specjalistów IT. Informatyka jest jednak tak rozległą dziedziną, 
> że należy spytać: na jakich? Pojęcie „informatyk” staje się równie 
> puste, bądź równie pojemne, co np. „lekarz” czy „inżynier”. Bez 
> komentarzy i specjalizacji terminy te mówią niewiele. Jaki lekarz, 
> jaki inżynier i jaki informatyk? „Czysta” postać tej profesji zanika.

Nie zamierzając uczestniczyć w tej dyskusji - bo raczej jestem 
związany z praktyką, a już na pewno nie jestem teoretykiem od 
meta-nauki - pragnę zwrócić uwagę (być może powtarzając czyjeś 
wcześniej zaprezentowane poglądy) na dwie sprawy.

Po pierwsze, dla mnie informatyka to termin równie pojemny i 
wystarczająco zdefiniowany co matematyka. "Matematyk" jest wiele, 
jej "odgałęzień" o praktycznym - żeby nie powiedzieć 'czysto 
utylitarnym' zastosowaniu jest równie wiele, co zastosowań 
informatyki (i wbrew na siłę wymyślonej i publikowanej kiedyś 
infografice informatyka nie jest częścią matematyki...) a mimo to 
jakoś z tego powodu nikt nie mówi o zmierzchu pojęcia informatyka.

Po drugie, słowo komputacja, i pochodne, a zwłaszcza 
"komputacyjny" jest - jak już kiedyś było to dyskutowane - 
wyjątkowo nieudanym od strony językowej i najzupełniej 
niepotrzebnym neologizmem, do którego na siłę w określonych 
ośrodkach dorabia się "ideologię" ;-)
W złożeniach zamiast 'komputacyjny" wystarczy 'obliczeniowy'; 
obliczeniowa fizyka, biologia, nawet psychologia, choć ostatnio 
wyraźnie w tej ostatniej dziedzinie okazało się, że podstawowe 
błędy metodologiczne popełniane przez (niedouczonych?) z 
matematyki (przepraszam: statystyki) badaczy doprowadziły do 
zakwestionowania wyników badań z paru dziesięcioleci.

Generalnie, zastosowania informatyki - tak samo jak zastosowania 
matematyki - mają się jednak dobrze wszędzie tam, gdzie podstawy 
matematyczne wprowadzanych do nauki obliczeń są solidne. I wcale 
nie potrzeba wymyślać nowych słów, aby uzasadnić powstawanie 
nowych pseudodziedzin - ten okres szczęśliwie zniknął wraz z 
planową gospodarką, a jego skutki utrzymują się już tylko w 
niszach (co mnie się kojarzy z podobnie niedającymi się wykorzenić 
przekonaniami jak wiara w płaskość ziemi i szkodliwość szczepionek 
  oraz uparte zaprzeczanie teorii Darwina).

W.Rakoczy

Previous by date: 17 Jun 2020 08:39:05 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Maciej M. Sysło
Next by date: 17 Jun 2020 08:39:05 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka - ERRATA, Witold Rakoczy
Previous in thread: 17 Jun 2020 08:39:05 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Maciej M. Sysło
Next in thread:


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.