st-pti: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka


Previous by date: 27 May 2020 12:22:16 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Marcin Paprzycki
Next by date: 27 May 2020 12:22:16 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Maciej M. Sysło
Previous in thread: 27 May 2020 12:22:16 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Marcin Paprzycki
Next in thread: 27 May 2020 12:22:16 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Maciej M. Sysło

Subject: RE: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
From: Piotr Karocki ####@####.####
Date: 27 May 2020 12:22:16 +0100
Message-Id: <44412bd1dd2e86d748fedd55f553de8b@mail.gmail.com>

IT - information technology, po polsku chyba najbardziej "zastosowania
informatyki".
Pan od IT naprawi komputer, kupi switche i powpina kabelki - ale już
niekoniecznie byłby w stanie sieć zaprojektować, o swithu nie wspominając.

IT jest właśnie inżynier, potrafi doskonale przeliczyć orbitę dla Apollo
(dzięki czemu feralny lot wrócił do domu), ale to nie on te wzory stworzył,
i niekoniecznie rozumie tak do końca teorię względności (jak to powiedział
jeden z fizyków noblistów, odbierając Nobla - "teorię względności rozumie
kilkanaście osób na Ziemi, i ja się do nich nie zaliczam").

Natomiast ten od Computer Science tworzy teorię, jest najbardziej
matematyczny z dziedzin.

Programista wykorzysta odpowiedni algorytm sortowania, ale to nie
programiści stworzyli te algorytmy, i to nie programiści przeliczają
złożoności obliczeniowe ;)

Informatykę można podzielić na informatykę „wyższą” i „masową” (Alan Kay)

informatyka [łac.: informatio, 'wyobrażenie', 'wizerunek', 'pomysł'],
dziedzina nauki i techniki zajmująca się metodami zapisywania,
przechowywania i przetwarzania informacji, zwł. za pomocą sprzętu
komputerowego. (...) badaniem zjawisk związanych z operowaniem informacją -
jej przedstawianiem, przechowywaniem, uzyskiwaniem, porządkowaniem,
przetwarzaniem (...) informatyka posługuje się językiem i metodami
matematyki, logiki mat. i specyficznych dziedzin, jak: teoria języków
formalnych i automatów abstrakc., teoria algorytmów, teoria kolejek (...)
stała się wyodrębnioną dziedziną nauk. w latach 60. XX w., jej początki
sięgają jednak XVII wieku (...) (encyklopedia PWN)


Z curriculum studiów informatycznych (wedle IEEE/ACM) mamy działy
informatyki:
* computer science
dziedzina typowo akademicka, tworzenie nowej wiedzy
* computer engineering
jak EE [electrical engineering], ale chipy (układy), wiec na trochę wyższym
poziomie
* software engineering
(pojęcie wprowadził Garmisch na konferencji NATO w Niemczech w 1968)
Rygorystyczne metody projektowania i budowania rzeczy, które rzetelnie
(realiably) realizują to, co powinny
* information technology
zarządzanie komputerową infrastrukturą organizacji tak, by zapewnić rzetelną
jej pracę oraz że spełnia wymogi (oczekiwania) użytkowników
* information systems
zarządzanie informacją

To computer science wymyśli hypertext, ale to nie on będzie to implementował
:)


From: Wacław Iszkowski ####@####.####
Sent: Wednesday, 27 May 2020 12:19
To: 'pti-klio'; 'ST PTI'
Subject: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji
pojęcia Informatyka

K&K,
Bardzo ciekawa jest ta dyskusja, ale:
1. Bardzo proszę dążyć do konsensusu informatyków z uniwersytetów z
inżynierami informatyki z politechnik i vice versa.
2. Proszę też o tworzenie nawet różnych wersji definicji pojęcia informatyka
z tendencją do ich unifikacji.
3. A osobiście chciał bym się dowiedzieć (od kol. Karockiego) jak mamy
rozumieć termin IT – co to jest i jak się rozwija po polsku i po angielsku
oraz amerykańsku?
I zachęcam do boju o dobrą definicję.
Pzdr,
WBI

Previous by date: 27 May 2020 12:22:16 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Marcin Paprzycki
Next by date: 27 May 2020 12:22:16 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Maciej M. Sysło
Previous in thread: 27 May 2020 12:22:16 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Marcin Paprzycki
Next in thread: 27 May 2020 12:22:16 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Maciej M. Sysło


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.