st-pti: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka


Previous by date: 27 May 2020 10:48:25 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Zygmunt Ryznar
Next by date: 27 May 2020 10:48:25 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Wacław Iszkowski
Previous in thread: 27 May 2020 10:48:25 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Zygmunt Ryznar
Next in thread: 27 May 2020 10:48:25 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Wacław Iszkowski

Subject: RE: [st-pti] FW: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
From: Piotr Karocki ####@####.####
Date: 27 May 2020 10:48:25 +0100
Message-Id: <019bbfa575944bbd3e90565be306ce98@mail.gmail.com>

> Co to jest nauka?  Czy wiemy o czym mówimy?
> "Science, any system of knowledge that is concerned with the physical
> world and its
> phenomena and that entails unbiased observations and systematic
> experimentation.
> In general, a science involves a pursuit of knowledge covering general
> truths or the
> operations of fundamental laws" (Britannica 2020)
> Czy ta definicja jest wystarczająca?

 Nie, bo jest to definicja "nauki przyrodniczej". Cudzysłów, bo nie jest to
w pełni adekwatne określenie.
 Do tak skonstruowanej definicji 'nauka' nie pasują 'nauki humanistyczne'
(język nie należy do physical world, więc wszystkie filologie na przykład;
oraz oczywiście filozofia).


> Wydaje się, że do meta nauk zaliczało się do tej pory filozofię i
> matematykę .....
 Alem napisał 'meta' w cudzysłowie. Nie jako metanauka, tylko jako
przedrostek grecki meta, w osłabionym acz analogicznym znaczeniu do tego
które jest w 'metanauka'...

> Informatyka ma charakter uniwersalny, jako narzędzie-usługa w każdej
> nauce.
 Tak samo jak matematyka - np. rachunek różniczkowy dla fizyka jest
niezbędny (choć właściwie nie powinien go stosować, bo przecież ani
przestrzeń ani czas nie są ciągłe tylko skwantowane, czyli niespełnione są
założenia tegoż rachunku, i trzeba stosować rożnicowy - jako bonus uzyskamy
brak osobliwości w czarnej dziurze).

> Jako odrębna dziedzina też istnieje  ale ostatnio chyba "przyhamowała
> naukowo"
> oddając głos takim naukom jak np. neuro-bio-engineering  w zakresie AI.
> Coraz mniej  w niej wynalazczości i naukowości - pewna epoka się kończy
> ....
 Myślę że to kwestia "głośności" prowadzonych prac. Rozwija się infomatyka
kwantowa, nie tylko jako nowa inżynieria, ale i jako nowe całkowicie
teoretyczne rozważania, bez związku z tym czy w ogóle implementowalne czy
nie.

Previous by date: 27 May 2020 10:48:25 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Zygmunt Ryznar
Next by date: 27 May 2020 10:48:25 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Wacław Iszkowski
Previous in thread: 27 May 2020 10:48:25 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Zygmunt Ryznar
Next in thread: 27 May 2020 10:48:25 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Wacław Iszkowski


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.