st-pti: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka


Previous by date: 27 May 2020 10:47:59 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Zygmunt Ryznar
Next by date: 27 May 2020 10:47:59 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Piotr Karocki
Previous in thread: 27 May 2020 10:47:59 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Zygmunt Ryznar
Next in thread: 27 May 2020 10:47:59 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Piotr Karocki

Subject: Re: [st-pti] FW: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
From: Zygmunt Ryznar ####@####.####
Date: 27 May 2020 10:47:59 +0100
Message-Id: <CAJYQHt4C6E0QEoDoz-yRXi--S9BcjKphZQfO+n42g62zy+ug3Q@mail.gmail.com>

Na zachodzie informatyka zaczyna być nie obiektem a atrybutem np, computing
biology"
np. zawód "computing biologist" w badaniu sieci neuronowych ....
Zygmunt Ryznar

śr., 27 maj 2020 o 11:32 Zygmunt Ryznar ####@####.####
napisał(a):

> Wydaje się, że do meta nauk zaliczało się do tej pory filozofię i
> matematykę .....
> Informatyka ma charakter uniwersalny, jako narzędzie-usługa w każdej
> nauce. Jako odrębna dziedzina też istnieje ale ostatnio chyba
> "przyhamowała naukowo" oddając głos takim naukom jak np.
> neuro-bio-engineering w zakresie AI. Coraz mniej w niej wynalazczości i
> naukowości - pewna epoka się kończy ....
> Ale definicja informatyki to nie jest problem typu 2+2=4 ....
> Zygmunt Ryznar
>
> śr., 27 maj 2020 o 11:10 Piotr Karocki ####@####.#### napisał(a):
>
>> Informatyka może być "meta" nauką, meta nad techniką.
>> Dziedziną techniki może być tylko (i jest) IT, nie samo I :)
>>
>> From: Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
>> Sent: Wednesday, 27 May 2020 11:06
>> To: 'ST PTI'
>> Subject: [st-pti] FW: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji
>> pojęcia Informatyka
>>
>> ten głos nie dotarł na te listę
>>
>> @dy
>>
>> From: Maciej M. Sysło ####@####.####
>> Sent: Wednesday, May 27, 2020 11:01 AM
>> To: ####@####.####
>> Cc: Waclaw Iszkowski (EU); Waclaw Iszkowski; Ady Dlapt
>> Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia
>> Informatyka
>>
>> Maszyna Turinga, teoria obliczalności, algorytmika, sztuczna inteligencja,
>> ... - dziedziny techniki?
>> Jeśli tak, to techników i inżynierów proszę jednak o nie przywłaszczanie
>> sobie osiągnięć innych dziedzin,
>> które stanowią integralną część informatyki.
>> MaciejS
>>
>> śr., 27 maj 2020 o 10:34 Zygmunt Ryznar ####@####.####
>> napisał(a):
>> "Informatyka jako dziedzina techniki w zakresie ....."
>> wydaje się być do zaakceptowania
>> RZ
>>
>> śr., 27 maj 2020, 10:09 AM użytkownik Krzysztof Zioło
>> ####@####.#### napisał:
>> Wprawdzie nie jestem informatykiem, ale patrząc na to z boku, popieram
>> stanowisko kol. Andrzeja:
>> Sytuacja informatyki jest analogiczna jak „metrologii” (mój pierwszy
>> zawód) – wprawdzie w latach 70-tych XX w. starano się udowodnić, że to
>> jest
>> nauka podstawowa
>> Angażując nawet filozofów i naukoznawców dla poparcia tej tezy, ale nie
>> mam
>> wątpliwości, ze jest „synkretyczną dziedziną techniki czerpiącą z wielu
>> nauk
>> szczegółowych”.
>> W humanistyce podobna sytuacja dotyczy bibliotekoznawstwa. I tu byli
>> chętni
>> do wykreowania jej jako nauki podstawowej – Bibliologii…
>> Uważam, ze w tych przypadkach chodziło o wykreowanie wąskich dyscyplin w
>> których wtajemniczeni łatwiej robili kariery uniwersyteckie, ale to
>> niczego
>> nie wnosiło do
>> Rozwoju nauki…
>>
>> Pozdrawiam
>>
>> K.Z.
>>
>> From: ####@####.#### ####@####.#### On
>> Behalf Of Maciej M. Sysło
>> Sent: Monday, May 25, 2020 4:57 PM
>> To: ####@####.####
>> Cc: ST PTI ####@####.#### Wacław Iszkowski ####@####.####
>> Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia
>> Informatyka
>>
>> Kolejne Ad vocem, cytuję fragmenty z jakiejś mojej recenzji na temat
>> "statusu informatyki", wyróżniłem ważniejsze stwierdzenia:
>>
>> Gdy na przełomie lat 1950/1960 Alan Perlis, kreował computer science jako
>> samodzielną dyscyplinę akademicką, natychmiast opracował curriculum dla
>> licencjackich (undergraduate) studiów informatycznych. Od tamtych czasów
>> do
>> dzisiaj kolejne curricula, ostatnie Computing Curricula 2020 z 29.04.2020
>> –
>> już nie computer science, ale computing – wyznaczają dyscypliny i obszary
>> zainteresowań szeroko rozumianej informatyki. [...] stan i struktura
>> studiów
>> informatycznych jednocześnie wyznacza ich ramy organizacyjne w uczelniach,
>> jak również ma wpływ na formowanie się badań i zespołów badawczych w
>> uczelniach i poza nimi w obszarze czystej informatyki i jej zastosowań.
>> Dyskusja na temat statusu informatyki toczy się w bardzo wielu krajach,
>> chyba „najgłośniej” w Stanach Zjednoczonych. Jednym z wątków jest,
>> dlaczego
>> informatyka nie znalazła się i nadal nie znajduje się wśród dziedzin
>> określanych akronimem STEM. Inny wątek dotyczy znaczenia science w
>> computer
>> science, ale akurat ta dyskusja ma raczej lokalny charakter i wynika z
>> podwójnego znaczenia science – przyroda i nauka. Ciekawym pytaniem jest:
>> jeśli computer SCIENCE, to z jakimi zjawiskami i obiektami przyrody jest
>> związana ta science.
>>
>> Pozdrawiam, Maciej
>>
>>
>>
>> pon., 25 maj 2020 o 16:42 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
>> napisał(a):
>> A ja twierdzę, co najmniej od 14:12, 27 lip 2018, że
>>
>> „Informatyka sama w sobie (podobnie jak budownictwo) nie jest nauką, lecz
>> synkretyczną dziedziną techniki czerpiącą z wielu nauk szczegółowych.”
>>
>> @dy
>>
>>
>>
>> From: ####@####.#### ####@####.####
>> ]
>> On Behalf Of Zygmunt Ryznar
>> Sent: Monday, May 25, 2020 4:27 PM
>> To: ST PTI
>> Cc: Wacław Iszkowski; pti-klio
>> Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia
>> Informatyka
>>
>> "Najkrócej, można przyjąć, że informatyka jest nauką o przetwarzaniu
>> informacji przy użyciu środków technicznych". (M.Syslo) Ja sformuowałbym
>> to
>> tak:" Informatyka jest usługą przetwarzania informacji przy użyciu
>> środków
>> technicznych."
>> A teraz z innej "bajki":
>> Najbardziej zaawansowane tworzenie-przetwarzanie informacji wykonuje
>> największy biologiczny "komputer" czyli nasz mózg (100 mlrd neuronów,
>> tryliony powiązań a wszystko w trybie wielowątkowym), do którego poziomu
>> nie dorosly największe współczesne superkomputery.
>> Moim zdaniem informatyka zaczyna się rozmywać - albo krystalizować- jako
>> "embedded" w innych dziedzinach nauki
>> a sama już nią przestała być po osiągnięciu stanu pewnego nasycenia.
>> Raczej
>> wchodzi w sferę usług i jak inne dziedziny można ją obdarzać atrybutem
>> wiedzy (a nie nauki) i techniki.
>> Duża kognitywna działalność badawcza rozwija się np. w sferze
>> biomedical-neuroengineering gdzie próbuje się rozwikłać chociażby
>> strukturę zespołu biologicznych sieci  neuronowych mózgu na razie
>> prawie bezskutecznie poprzez ANN (Artificial Neural Networks). Tutaj
>> matematycy próbują "rządzić" a informatycy wspomagać  ale bez
>> dogłębnej
>> wiedzy medycznej oraz bez zaawansowanego BCI (Brain Computer Interface)
>> nie
>> mają szans.
>> Troszkę ostatnio próbowałem się tym zajmować, jak ktoś zna lepiej
>> problematykę " to niechaj zabierze głos ....aby moja wypowiedź nie była
>> ino
>> głosem wołającego na puszczy".
>> Pozdrawiam serdecznie
>> Zygmunt Ryznar
>>
>> pon., 25 maj 2020 o 14:58 Maciej M. Sysło ####@####.####
>> napisał(a):
>> Ad vocem ...
>> Ponownie załączam nieukończony jeszcze tekst na temat terminologii w
>> ujęciu
>> historycznym i edukacyjnym.
>> Będę wdzięczny za ewentualne uwagi.
>> Maciej
>>
>>
>> pon., 25 maj 2020 o 14:10 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
>> napisał(a):
>> od razu dodam, że źródłosłowem polskiego słowa informatyka jest francuskie
>> „informatique” a nie niemieckie „Informatik”
>>
>> - to wynik wyjazdów szkoleniowych Polaków do Francji ok. 1965,
>>
>> kol. Andrzej Targowski pisze to w swoich publikacjach
>>
>> oczywiście PLwiki jak zwykle wie swoje/lepiej
>>
>> @dy
>>
>>
>> From: Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
>> Sent: Monday, May 25, 2020 1:53 PM
>> To: 'ST PTI'
>> Subject: FW: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
>>
>> Kolega Wacław Iszkowski trochę popracował nad definicjami słowa
>> „Informatyka”
>>
>> Zachęcam do dyskutowania :))))
>>
>> @dy
>>
>> +++++++++++
>>
>>
>> W obliczu bardzo trudnego okresu przygotowania się do zdalnego udziału w
>> zebraniach i Zjedzie PTI, pozwalam sobie na zajęcie Wam czasu nieco innym
>> zagadnieniem.
>>
>> Proszę Was o konsultacje, pomoc w zdefiniowaniu pojęcia „Informatyka”.
>> Nie zawracałbym Wam tym głowy, gdyby nie pojawienie się Wikipedii nowej
>> wersji tej definicji (w załączniku jest zaznaczona na żółto).
>> Ba, nawet z tego powodu nie zawracałbym Wam tym głowy, gdyby nie fakt, że
>> te
>> definicje z Wikipedii są wykorzystywane w prezentacjach dla studentów w
>> przedmiotach „Wstęp do informatyki”, a nawet w podręcznikach, w tym też
>> tych
>> ostatnio wydanych (np. Wstęp do informatyki - Rafał Kawa, Jacek Lembas,
>> PWN
>> 2019).
>>
>> Dlatego też, dobrze by było, aby taka definicja była zweryfikowana przez
>> środowisko informatyczne, a jedynym takim środowiskiem może być obecnie
>> PTI
>> (W USA takie definicje są formułowane przez zespół pracujący pod szyldem
>> ACM+IEEE CS).
>>
>> Potrzeba takiej definicji wynika też z przyjęcia nowej klasyfikacji
>> dziedzin
>> i dyscyplin, gdzie:
>> • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych mamy dyscyplinę: Informatyka
>> oraz
>> • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinę Informatyka
>> techniczna i telekomunikacja.
>>
>> W załączeniu jest plik z 15 przykładowymi definicjami, krążącymi w sieci.
>> Was proszę o:
>> • wskazanie jednej z nich jako najbardziej odpowiedniej,
>> • wskazanie jednej z nich z waszymi poprawkami,
>> • napisanie własnej wersji takiej definicji.
>>
>> Moją prośbą dotyczącą postaci takiej definicji jest, aby była ona:
>> • aktualna, skondensowana, zrozumiała oraz
>> • zawierająca w sobie zakres tematyczny całej informatyki – tej
>> teoretyczno-matematycznej oraz tej technicznej.
>>
>> Proszę o odpowiedź – najlepiej asap – a najdalej do 31 maja.
>>
>> Z podziękowaniem i pozdrowieniami
>> Wacław Iszkowski
>>
>> PS. Jestem gotów odpowiedzieć też na wasze pytania w tej sprawie.
>>
>>
>>
>> --
>> http://mmsyslo.pl/
>> Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
>> Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/
>>
>> ---
>> ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI.
>> Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
>> ---
>> ------
>> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
>> Informatycznego
>> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
>> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
>> zmienic adres mejlowy:
>> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
>> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
>> (52428800
>> bajtów)
>> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
>> PTI
>> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
>> * Portal historyczny PTI
>> http://www.historiainformatyki.pl/
>> ------
>> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
>> Informatycznego
>> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
>> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
>> zmienic adres mejlowy:
>> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
>> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
>> (52428800
>> bajtów)
>> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
>> PTI
>> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
>> * Portal historyczny PTI
>> http://www.historiainformatyki.pl/
>>
>>
>> --
>> http://mmsyslo.pl/
>> Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
>> Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/
>> ------
>> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
>> Informatycznego
>> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
>> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
>> zmienic adres mejlowy:
>> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
>> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
>> (52428800
>> bajtów)
>> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
>> PTI
>> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
>> * Portal historyczny PTI
>> http://www.historiainformatyki.pl/
>> ------
>> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
>> Informatycznego
>> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
>> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
>> zmienic adres mejlowy:
>> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
>> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
>> (52428800
>> bajtów)
>> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
>> PTI
>> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
>> * Portal historyczny PTI
>> http://www.historiainformatyki.pl/
>> ------
>> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
>> Informatycznego
>> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
>> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
>> zmienic adres mejlowy:
>> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
>> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
>> (52428800
>> bajtów)
>> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
>> PTI
>> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
>> * Portal historyczny PTI
>> http://www.historiainformatyki.pl/
>>
>>
>> --
>> http://mmsyslo.pl/
>> Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
>> Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/
>>
>> ---
>> ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI.
>> Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
>> ---
>>
>>
>>

Previous by date: 27 May 2020 10:47:59 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Zygmunt Ryznar
Next by date: 27 May 2020 10:47:59 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Piotr Karocki
Previous in thread: 27 May 2020 10:47:59 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Zygmunt Ryznar
Next in thread: 27 May 2020 10:47:59 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Piotr Karocki


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.