st-pti: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka


Previous by date: 27 May 2020 10:33:47 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next by date: 27 May 2020 10:33:47 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Zygmunt Ryznar
Previous in thread: 27 May 2020 10:33:47 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next in thread: 27 May 2020 10:33:47 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Zygmunt Ryznar

Subject: Re: [st-pti] FW: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
From: Zygmunt Ryznar ####@####.####
Date: 27 May 2020 10:33:47 +0100
Message-Id: <CAJYQHt5tAirU_DupFsCoFe1A-e-f_WLw8wat5hWAAG9c7jDp1w@mail.gmail.com>

Wydaje się, że do meta nauk zaliczało się do tej pory filozofię i
matematykę .....
Informatyka ma charakter uniwersalny, jako narzędzie-usługa w każdej nauce.
Jako odrębna dziedzina też istnieje ale ostatnio chyba "przyhamowała
naukowo" oddając głos takim naukom jak np. neuro-bio-engineering w
zakresie AI. Coraz mniej w niej wynalazczości i naukowości - pewna epoka
się kończy ....
Ale definicja informatyki to nie jest problem typu 2+2=4 ....
Zygmunt Ryznar

śr., 27 maj 2020 o 11:10 Piotr Karocki ####@####.#### napisał(a):

> Informatyka może być "meta" nauką, meta nad techniką.
> Dziedziną techniki może być tylko (i jest) IT, nie samo I :)
>
> From: Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
> Sent: Wednesday, 27 May 2020 11:06
> To: 'ST PTI'
> Subject: [st-pti] FW: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji
> pojęcia Informatyka
>
> ten głos nie dotarł na te listę
>
> @dy
>
> From: Maciej M. Sysło ####@####.####
> Sent: Wednesday, May 27, 2020 11:01 AM
> To: ####@####.####
> Cc: Waclaw Iszkowski (EU); Waclaw Iszkowski; Ady Dlapt
> Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia
> Informatyka
>
> Maszyna Turinga, teoria obliczalności, algorytmika, sztuczna inteligencja,
> ... - dziedziny techniki?
> Jeśli tak, to techników i inżynierów proszę jednak o nie przywłaszczanie
> sobie osiągnięć innych dziedzin,
> które stanowią integralną część informatyki.
> MaciejS
>
> śr., 27 maj 2020 o 10:34 Zygmunt Ryznar ####@####.####
> napisał(a):
> "Informatyka jako dziedzina techniki w zakresie ....."
> wydaje się być do zaakceptowania
> RZ
>
> śr., 27 maj 2020, 10:09 AM użytkownik Krzysztof Zioło
> ####@####.#### napisał:
> Wprawdzie nie jestem informatykiem, ale patrząc na to z boku, popieram
> stanowisko kol. Andrzeja:
> Sytuacja informatyki jest analogiczna jak „metrologii” (mój pierwszy
> zawód) – wprawdzie w latach 70-tych XX w. starano się udowodnić, że to jest
> nauka podstawowa
> Angażując nawet filozofów i naukoznawców dla poparcia tej tezy, ale nie mam
> wątpliwości, ze jest „synkretyczną dziedziną techniki czerpiącą z wielu
> nauk
> szczegółowych”.
> W humanistyce podobna sytuacja dotyczy bibliotekoznawstwa. I tu byli chętni
> do wykreowania jej jako nauki podstawowej – Bibliologii…
> Uważam, ze w tych przypadkach chodziło o wykreowanie wąskich dyscyplin w
> których wtajemniczeni łatwiej robili kariery uniwersyteckie, ale to niczego
> nie wnosiło do
> Rozwoju nauki…
>
> Pozdrawiam
>
> K.Z.
>
> From: ####@####.#### ####@####.#### On
> Behalf Of Maciej M. Sysło
> Sent: Monday, May 25, 2020 4:57 PM
> To: ####@####.####
> Cc: ST PTI ####@####.#### Wacław Iszkowski ####@####.####
> Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia
> Informatyka
>
> Kolejne Ad vocem, cytuję fragmenty z jakiejś mojej recenzji na temat
> "statusu informatyki", wyróżniłem ważniejsze stwierdzenia:
>
> Gdy na przełomie lat 1950/1960 Alan Perlis, kreował computer science jako
> samodzielną dyscyplinę akademicką, natychmiast opracował curriculum dla
> licencjackich (undergraduate) studiów informatycznych. Od tamtych czasów do
> dzisiaj kolejne curricula, ostatnie Computing Curricula 2020 z 29.04.2020 –
> już nie computer science, ale computing – wyznaczają dyscypliny i obszary
> zainteresowań szeroko rozumianej informatyki. [...] stan i struktura
> studiów
> informatycznych jednocześnie wyznacza ich ramy organizacyjne w uczelniach,
> jak również ma wpływ na formowanie się badań i zespołów badawczych w
> uczelniach i poza nimi w obszarze czystej informatyki i jej zastosowań.
> Dyskusja na temat statusu informatyki toczy się w bardzo wielu krajach,
> chyba „najgłośniej” w Stanach Zjednoczonych. Jednym z wątków jest, dlaczego
> informatyka nie znalazła się i nadal nie znajduje się wśród dziedzin
> określanych akronimem STEM. Inny wątek dotyczy znaczenia science w computer
> science, ale akurat ta dyskusja ma raczej lokalny charakter i wynika z
> podwójnego znaczenia science – przyroda i nauka. Ciekawym pytaniem jest:
> jeśli computer SCIENCE, to z jakimi zjawiskami i obiektami przyrody jest
> związana ta science.
>
> Pozdrawiam, Maciej
>
>
>
> pon., 25 maj 2020 o 16:42 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
> napisał(a):
> A ja twierdzę, co najmniej od 14:12, 27 lip 2018, że
>
> „Informatyka sama w sobie (podobnie jak budownictwo) nie jest nauką, lecz
> synkretyczną dziedziną techniki czerpiącą z wielu nauk szczegółowych.”
>
> @dy
>
>
>
> From: ####@####.#### ####@####.####
> On Behalf Of Zygmunt Ryznar
> Sent: Monday, May 25, 2020 4:27 PM
> To: ST PTI
> Cc: Wacław Iszkowski; pti-klio
> Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia
> Informatyka
>
> "Najkrócej, można przyjąć, że informatyka jest nauką o przetwarzaniu
> informacji przy użyciu środków technicznych". (M.Syslo) Ja sformuowałbym
> to
> tak:" Informatyka jest usługą przetwarzania informacji przy użyciu środków
> technicznych."
> A teraz z innej "bajki":
> Najbardziej zaawansowane tworzenie-przetwarzanie informacji wykonuje
> największy biologiczny "komputer" czyli nasz mózg (100 mlrd neuronów,
> tryliony powiązań a wszystko w trybie wielowątkowym), do którego poziomu
> nie dorosly największe współczesne superkomputery.
> Moim zdaniem informatyka zaczyna się rozmywać - albo krystalizować- jako
> "embedded" w innych dziedzinach nauki
> a sama już nią przestała być po osiągnięciu stanu pewnego nasycenia.
> Raczej
> wchodzi w sferę usług i jak inne dziedziny można ją obdarzać atrybutem
> wiedzy (a nie nauki) i techniki.
> Duża kognitywna działalność badawcza rozwija się np. w sferze
> biomedical-neuroengineering gdzie próbuje się rozwikłać chociażby
> strukturę zespołu biologicznych sieci  neuronowych mózgu na razie
> prawie bezskutecznie poprzez ANN (Artificial Neural Networks). Tutaj
> matematycy próbują "rządzić" a informatycy wspomagać  ale bez dogłębnej
> wiedzy medycznej oraz bez zaawansowanego BCI (Brain Computer Interface)
> nie
> mają szans.
> Troszkę ostatnio próbowałem się tym zajmować, jak ktoś zna lepiej
> problematykę " to niechaj zabierze głos ....aby moja wypowiedź nie była ino
> głosem wołającego na puszczy".
> Pozdrawiam serdecznie
> Zygmunt Ryznar
>
> pon., 25 maj 2020 o 14:58 Maciej M. Sysło ####@####.####
> napisał(a):
> Ad vocem ...
> Ponownie załączam nieukończony jeszcze tekst na temat terminologii w ujęciu
> historycznym i edukacyjnym.
> Będę wdzięczny za ewentualne uwagi.
> Maciej
>
>
> pon., 25 maj 2020 o 14:10 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
> napisał(a):
> od razu dodam, że źródłosłowem polskiego słowa informatyka jest francuskie
> „informatique” a nie niemieckie „Informatik”
>
> - to wynik wyjazdów szkoleniowych Polaków do Francji ok. 1965,
>
> kol. Andrzej Targowski pisze to w swoich publikacjach
>
> oczywiście PLwiki jak zwykle wie swoje/lepiej
>
> @dy
>
>
> From: Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
> Sent: Monday, May 25, 2020 1:53 PM
> To: 'ST PTI'
> Subject: FW: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
>
> Kolega Wacław Iszkowski trochę popracował nad definicjami słowa
> „Informatyka”
>
> Zachęcam do dyskutowania :))))
>
> @dy
>
> +++++++++++
>
>
> W obliczu bardzo trudnego okresu przygotowania się do zdalnego udziału w
> zebraniach i Zjedzie PTI, pozwalam sobie na zajęcie Wam czasu nieco innym
> zagadnieniem.
>
> Proszę Was o konsultacje, pomoc w zdefiniowaniu pojęcia „Informatyka”.
> Nie zawracałbym Wam tym głowy, gdyby nie pojawienie się Wikipedii nowej
> wersji tej definicji (w załączniku jest zaznaczona na żółto).
> Ba, nawet z tego powodu nie zawracałbym Wam tym głowy, gdyby nie fakt, że
> te
> definicje z Wikipedii są wykorzystywane w prezentacjach dla studentów w
> przedmiotach „Wstęp do informatyki”, a nawet w podręcznikach, w tym też
> tych
> ostatnio wydanych (np. Wstęp do informatyki - Rafał Kawa, Jacek Lembas,
> PWN
> 2019).
>
> Dlatego też, dobrze by było, aby taka definicja była zweryfikowana przez
> środowisko informatyczne, a jedynym takim środowiskiem może być obecnie PTI
> (W USA takie definicje są formułowane przez zespół pracujący pod szyldem
> ACM+IEEE CS).
>
> Potrzeba takiej definicji wynika też z przyjęcia nowej klasyfikacji
> dziedzin
> i dyscyplin, gdzie:
> • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych mamy dyscyplinę: Informatyka
> oraz
> • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinę Informatyka
> techniczna i telekomunikacja.
>
> W załączeniu jest plik z 15 przykładowymi definicjami, krążącymi w sieci.
> Was proszę o:
> • wskazanie jednej z nich jako najbardziej odpowiedniej,
> • wskazanie jednej z nich z waszymi poprawkami,
> • napisanie własnej wersji takiej definicji.
>
> Moją prośbą dotyczącą postaci takiej definicji jest, aby była ona:
> • aktualna, skondensowana, zrozumiała oraz
> • zawierająca w sobie zakres tematyczny całej informatyki – tej
> teoretyczno-matematycznej oraz tej technicznej.
>
> Proszę o odpowiedź – najlepiej asap – a najdalej do 31 maja.
>
> Z podziękowaniem i pozdrowieniami
> Wacław Iszkowski
>
> PS. Jestem gotów odpowiedzieć też na wasze pytania w tej sprawie.
>
>
>
> --
> http://mmsyslo.pl/
> Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
> Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/
>
> ---
> ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI.
> Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
> ---
> ------
> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
> Informatycznego
> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
> zmienic adres mejlowy:
> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
> (52428800
> bajtów)
> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
> PTI
> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
> * Portal historyczny PTI
> http://www.historiainformatyki.pl/
> ------
> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
> Informatycznego
> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
> zmienic adres mejlowy:
> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
> (52428800
> bajtów)
> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
> PTI
> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
> * Portal historyczny PTI
> http://www.historiainformatyki.pl/
>
>
> --
> http://mmsyslo.pl/
> Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
> Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/
> ------
> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
> Informatycznego
> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
> zmienic adres mejlowy:
> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
> (52428800
> bajtów)
> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
> PTI
> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
> * Portal historyczny PTI
> http://www.historiainformatyki.pl/
> ------
> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
> Informatycznego
> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
> zmienic adres mejlowy:
> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
> (52428800
> bajtów)
> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
> PTI
> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
> * Portal historyczny PTI
> http://www.historiainformatyki.pl/
> ------
> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
> Informatycznego
> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
> zmienic adres mejlowy:
> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
> (52428800
> bajtów)
> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
> PTI
> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
> * Portal historyczny PTI
> http://www.historiainformatyki.pl/
>
>
> --
> http://mmsyslo.pl/
> Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
> Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/
>
> ---
> ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI.
> Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
> ---
>
>
>

Previous by date: 27 May 2020 10:33:47 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next by date: 27 May 2020 10:33:47 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Zygmunt Ryznar
Previous in thread: 27 May 2020 10:33:47 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next in thread: 27 May 2020 10:33:47 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Zygmunt Ryznar


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.