st-pti: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka


Previous by date: 27 May 2020 10:10:02 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next by date: 27 May 2020 10:10:02 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Previous in thread: 27 May 2020 10:10:02 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next in thread: 27 May 2020 10:10:02 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt

Subject: RE: [st-pti] FW: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
From: Piotr Karocki ####@####.####
Date: 27 May 2020 10:10:02 +0100
Message-Id: <bdbe9df16014e0cc89a120c34530736d@mail.gmail.com>

Informatyka może być "meta" nauką, meta nad techniką.
Dziedziną techniki może być tylko (i jest) IT, nie samo I :)

From: Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
Sent: Wednesday, 27 May 2020 11:06
To: 'ST PTI'
Subject: [st-pti] FW: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji
pojęcia Informatyka

ten głos nie dotarł na te listę

@dy

From: Maciej M. Sysło ####@####.####
Sent: Wednesday, May 27, 2020 11:01 AM
To: ####@####.####
Cc: Waclaw Iszkowski (EU); Waclaw Iszkowski; Ady Dlapt
Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia
Informatyka

Maszyna Turinga, teoria obliczalności, algorytmika, sztuczna inteligencja,
... - dziedziny techniki?
Jeśli tak, to techników i inżynierów proszę jednak o nie przywłaszczanie
sobie osiągnięć innych dziedzin,
które stanowią integralną część informatyki.
MaciejS

śr., 27 maj 2020 o 10:34 Zygmunt Ryznar ####@####.####
napisał(a):
"Informatyka jako dziedzina techniki w zakresie ....."
wydaje się być do zaakceptowania
RZ

śr., 27 maj 2020, 10:09 AM użytkownik Krzysztof Zioło
####@####.#### napisał:
Wprawdzie nie jestem informatykiem, ale patrząc na to z boku, popieram
stanowisko kol. Andrzeja:
Sytuacja informatyki jest analogiczna jak „metrologii” (mój pierwszy
zawód) – wprawdzie w latach 70-tych XX w. starano się udowodnić, że to jest
nauka podstawowa
Angażując nawet filozofów i naukoznawców dla poparcia tej tezy, ale nie mam
wątpliwości, ze jest „synkretyczną dziedziną techniki czerpiącą z wielu nauk
szczegółowych”.
W humanistyce podobna sytuacja dotyczy bibliotekoznawstwa. I tu byli chętni
do wykreowania jej jako nauki podstawowej – Bibliologii…
Uważam, ze w tych przypadkach chodziło o wykreowanie wąskich dyscyplin w
których wtajemniczeni łatwiej robili kariery uniwersyteckie, ale to niczego
nie wnosiło do
Rozwoju nauki…

Pozdrawiam

K.Z.

From: ####@####.#### ####@####.#### On
Behalf Of Maciej M. Sysło
Sent: Monday, May 25, 2020 4:57 PM
To: ####@####.####
Cc: ST PTI ####@####.#### Wacław Iszkowski ####@####.####
Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia
Informatyka

Kolejne Ad vocem, cytuję fragmenty z jakiejś mojej recenzji na temat
"statusu informatyki", wyróżniłem ważniejsze stwierdzenia:

Gdy na przełomie lat 1950/1960 Alan Perlis, kreował computer science jako
samodzielną dyscyplinę akademicką, natychmiast opracował curriculum dla
licencjackich (undergraduate) studiów informatycznych. Od tamtych czasów do
dzisiaj kolejne curricula, ostatnie Computing Curricula 2020 z 29.04.2020 –
już nie computer science, ale computing – wyznaczają dyscypliny i obszary
zainteresowań szeroko rozumianej informatyki. [...] stan i struktura studiów
informatycznych jednocześnie wyznacza ich ramy organizacyjne w uczelniach,
jak również ma wpływ na formowanie się badań i zespołów badawczych w
uczelniach i poza nimi w obszarze czystej informatyki i jej zastosowań.
Dyskusja na temat statusu informatyki toczy się w bardzo wielu krajach,
chyba „najgłośniej” w Stanach Zjednoczonych. Jednym z wątków jest, dlaczego
informatyka nie znalazła się i nadal nie znajduje się wśród dziedzin
określanych akronimem STEM. Inny wątek dotyczy znaczenia science w computer
science, ale akurat ta dyskusja ma raczej lokalny charakter i wynika z
podwójnego znaczenia science – przyroda i nauka. Ciekawym pytaniem jest:
jeśli computer SCIENCE, to z jakimi zjawiskami i obiektami przyrody jest
związana ta science.

Pozdrawiam, Maciejpon., 25 maj 2020 o 16:42 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
napisał(a):
A ja twierdzę, co najmniej od 14:12, 27 lip 2018, że

„Informatyka sama w sobie (podobnie jak budownictwo) nie jest nauką, lecz
synkretyczną dziedziną techniki czerpiącą z wielu nauk szczegółowych.”

@dyFrom: ####@####.#### ####@####.####
On Behalf Of Zygmunt Ryznar
Sent: Monday, May 25, 2020 4:27 PM
To: ST PTI
Cc: Wacław Iszkowski; pti-klio
Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia
Informatyka

"Najkrócej, można przyjąć, że informatyka jest nauką o przetwarzaniu
informacji przy użyciu środków technicznych". (M.Syslo) Ja sformuowałbym to
tak:" Informatyka jest usługą przetwarzania informacji przy użyciu środków
technicznych."
A teraz z innej "bajki":
Najbardziej zaawansowane tworzenie-przetwarzanie informacji wykonuje
największy biologiczny "komputer" czyli nasz mózg (100 mlrd neuronów,
tryliony powiązań a wszystko w trybie wielowątkowym), do którego poziomu
nie dorosly największe współczesne superkomputery.
Moim zdaniem informatyka zaczyna się rozmywać - albo krystalizować- jako
"embedded" w innych dziedzinach nauki
a sama już nią przestała być po osiągnięciu stanu pewnego nasycenia. Raczej
wchodzi w sferę usług i jak inne dziedziny można ją obdarzać atrybutem
wiedzy (a nie nauki) i techniki.
Duża kognitywna działalność badawcza rozwija się np. w sferze
biomedical-neuroengineering gdzie próbuje się rozwikłać chociażby
strukturę zespołu biologicznych sieci  neuronowych mózgu na razie
prawie bezskutecznie poprzez ANN (Artificial Neural Networks). Tutaj
matematycy próbują "rządzić" a informatycy wspomagać  ale bez dogłębnej
wiedzy medycznej oraz bez zaawansowanego BCI (Brain Computer Interface) nie
mają szans.
Troszkę ostatnio próbowałem się tym zajmować, jak ktoś zna lepiej
problematykę " to niechaj zabierze głos ....aby moja wypowiedź nie była ino
głosem wołającego na puszczy".
Pozdrawiam serdecznie
Zygmunt Ryznar

pon., 25 maj 2020 o 14:58 Maciej M. Sysło ####@####.#### napisał(a):
Ad vocem ...
Ponownie załączam nieukończony jeszcze tekst na temat terminologii w ujęciu
historycznym i edukacyjnym.
Będę wdzięczny za ewentualne uwagi.
Maciej


pon., 25 maj 2020 o 14:10 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
napisał(a):
od razu dodam, że źródłosłowem polskiego słowa informatyka jest francuskie
„informatique” a nie niemieckie „Informatik”

- to wynik wyjazdów szkoleniowych Polaków do Francji ok. 1965,

kol. Andrzej Targowski pisze to w swoich publikacjach

oczywiście PLwiki jak zwykle wie swoje/lepiej

@dy


From: Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
Sent: Monday, May 25, 2020 1:53 PM
To: 'ST PTI'
Subject: FW: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka

Kolega Wacław Iszkowski trochę popracował nad definicjami słowa
 „Informatyka”

Zachęcam do dyskutowania :))))

@dy

+++++++++++


W obliczu bardzo trudnego okresu przygotowania się do zdalnego udziału w
zebraniach i Zjedzie PTI, pozwalam sobie na zajęcie Wam czasu nieco innym
zagadnieniem.

Proszę Was o konsultacje, pomoc w zdefiniowaniu pojęcia „Informatyka”.
Nie zawracałbym Wam tym głowy, gdyby nie pojawienie się Wikipedii nowej
wersji tej definicji (w załączniku jest zaznaczona na żółto).
Ba, nawet z tego powodu nie zawracałbym Wam tym głowy, gdyby nie fakt, że te
definicje z Wikipedii są wykorzystywane w prezentacjach dla studentów w
przedmiotach „Wstęp do informatyki”, a nawet w podręcznikach, w tym też tych
ostatnio wydanych (np. Wstęp do informatyki - Rafał Kawa, Jacek Lembas, PWN
2019).

Dlatego też, dobrze by było, aby taka definicja była zweryfikowana przez
środowisko informatyczne, a jedynym takim środowiskiem może być obecnie PTI
(W USA takie definicje są formułowane przez zespół pracujący pod szyldem
ACM+IEEE CS).

Potrzeba takiej definicji wynika też z przyjęcia nowej klasyfikacji dziedzin
i dyscyplin, gdzie:
• w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych mamy dyscyplinę: Informatyka
oraz
• w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinę Informatyka
techniczna i telekomunikacja.

W załączeniu jest plik z 15 przykładowymi definicjami, krążącymi w sieci.
Was proszę o:
• wskazanie jednej z nich jako najbardziej odpowiedniej,
• wskazanie jednej z nich z waszymi poprawkami,
• napisanie własnej wersji takiej definicji.

Moją prośbą dotyczącą postaci takiej definicji jest, aby była ona:
• aktualna, skondensowana, zrozumiała oraz
• zawierająca w sobie zakres tematyczny całej informatyki – tej
teoretyczno-matematycznej oraz tej technicznej.

Proszę o odpowiedź – najlepiej asap – a najdalej do 31 maja.

Z podziękowaniem i pozdrowieniami
Wacław Iszkowski

PS. Jestem gotów odpowiedzieć też na wasze pytania w tej sprawie.-- 
http://mmsyslo.pl/
Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/

---
ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI.
Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
---
------
* Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
Informatycznego
* Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
* Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
zmienic adres mejlowy:
https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
* Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800
bajtów)
* Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
PTI
* Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
* Portal historyczny PTI
http://www.historiainformatyki.pl/
------
* Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
Informatycznego
* Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
* Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
zmienic adres mejlowy:
https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
* Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800
bajtów)
* Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
PTI
* Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
* Portal historyczny PTI
http://www.historiainformatyki.pl/


-- 
http://mmsyslo.pl/
Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/
------
* Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
Informatycznego
* Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
* Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
zmienic adres mejlowy:
https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
* Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800
bajtów)
* Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
PTI
* Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
* Portal historyczny PTI
http://www.historiainformatyki.pl/
------
* Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
Informatycznego
* Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
* Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
zmienic adres mejlowy:
https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
* Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800
bajtów)
* Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
PTI
* Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
* Portal historyczny PTI
http://www.historiainformatyki.pl/
------
* Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
Informatycznego
* Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
* Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
zmienic adres mejlowy:
https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
* Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800
bajtów)
* Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
PTI
* Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
* Portal historyczny PTI
http://www.historiainformatyki.pl/


-- 
http://mmsyslo.pl/
Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/

Previous by date: 27 May 2020 10:10:02 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next by date: 27 May 2020 10:10:02 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Previous in thread: 27 May 2020 10:10:02 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next in thread: 27 May 2020 10:10:02 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.