st-pti: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka


Previous by date: 27 May 2020 10:00:51 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next by date: 27 May 2020 10:00:51 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Previous in thread: 27 May 2020 10:00:51 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next in thread: 27 May 2020 10:00:51 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt

Subject: RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
From: Andrzej Dyżewski, ####@####.####
Date: 27 May 2020 10:00:51 +0100
Message-Id: <0cf701d63405$3f6283b0$be278b10$@gmail.com>

Dziękując za poparcie, 

 

przekazuję na ST-PTI „bez wiedzy i zgody”

 

@dy

 

 

 

From: ####@####.#### ####@####.#### On Behalf Of Krzysztof Zioło
Sent: Wednesday, May 27, 2020 10:09 AM
To: ####@####.####
Subject: RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka

 

Wprawdzie nie jestem informatykiem, ale patrząc na to z boku, popieram stanowisko kol. Andrzeja:

Sytuacja informatyki jest analogiczna jak „metrologii” (mój pierwszy zawód) – wprawdzie w latach 70-tych XX w. starano się udowodnić, że to jest nauka podstawowa

Angażując nawet filozofów i naukoznawców dla poparcia tej tezy, ale nie mam wątpliwości, ze jest „synkretyczną dziedziną techniki czerpiącą z wielu nauk szczegółowych”.

W humanistyce podobna sytuacja dotyczy bibliotekoznawstwa. I tu byli chętni do wykreowania jej jako nauki podstawowej – Bibliologii…

Uważam, ze w tych przypadkach chodziło o wykreowanie wąskich dyscyplin w których wtajemniczeni łatwiej robili kariery uniwersyteckie, ale to niczego nie wnosiło do 

Rozwoju nauki…

 

Pozdrawiam

 

K.Z.

 

From: ####@####.#### ####@####.#### On Behalf Of Maciej M. Sysło
Sent: Monday, May 25, 2020 4:57 PM
To: ####@####.####
Cc: ST PTI ####@####.#### Wacław Iszkowski ####@####.####
Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka

 

Kolejne Ad vocem, cytuję fragmenty z jakiejś mojej recenzji na temat "statusu informatyki", wyróżniłem ważniejsze stwierdzenia: 

 

Gdy na przełomie lat 1950/1960 Alan Perlis, kreował computer science jako samodzielną dyscyplinę akademicką, natychmiast opracował curriculum dla licencjackich (undergraduate) studiów informatycznych. Od tamtych czasów do dzisiaj kolejne curricula, ostatnie Computing Curricula 2020 z 29.04.2020 – już nie computer science, ale computing – wyznaczają dyscypliny i obszary zainteresowań szeroko rozumianej informatyki. [...] stan i struktura studiów informatycznych jednocześnie wyznacza ich ramy organizacyjne w uczelniach, jak również ma wpływ na formowanie się badań i zespołów badawczych w uczelniach i poza nimi w obszarze czystej informatyki i jej zastosowań.

Dyskusja na temat statusu informatyki toczy się w bardzo wielu krajach, chyba „najgłośniej” w Stanach Zjednoczonych. Jednym z wątków jest, dlaczego informatyka nie znalazła się i nadal nie znajduje się wśród dziedzin określanych akronimem STEM. Inny wątek dotyczy znaczenia science w computer science, ale akurat ta dyskusja ma raczej lokalny charakter i wynika z podwójnego znaczenia science – przyroda i nauka. Ciekawym pytaniem jest: jeśli computer SCIENCE, to z jakimi zjawiskami i obiektami przyrody jest związana ta science. 

 

Pozdrawiam, Maciej

 

 

 

pon., 25 maj 2020 o 16:42 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.#### napisał(a):

A ja twierdzę, co najmniej od 14:12, 27 lip 2018, że 

 

„Informatyka sama w sobie (podobnie jak budownictwo) nie jest nauką, lecz synkretyczną dziedziną techniki czerpiącą z wielu nauk szczegółowych.”

 

@dy

 

 

 

From: ####@####.#### ####@####.#### On Behalf Of Zygmunt Ryznar
Sent: Monday, May 25, 2020 4:27 PM
To: ST PTI
Cc: Wacław Iszkowski; pti-klio
Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka

 

"Najkrócej, można przyjąć, że informatyka jest nauką o przetwarzaniu informacji przy użyciu środków technicznych". (M.Syslo) Ja sformuowałbym to tak:" Informatyka jest usługą przetwarzania informacji przy użyciu środków technicznych."
A teraz z innej "bajki":
Najbardziej zaawansowane tworzenie-przetwarzanie informacji wykonuje największy biologiczny "komputer" czyli nasz mózg (100 mlrd neuronów, tryliony powiązań a wszystko w trybie wielowątkowym), do którego poziomu nie dorosly największe współczesne superkomputery.
Moim zdaniem informatyka zaczyna się rozmywać - albo krystalizować- jako "embedded" w innych dziedzinach nauki
a sama już nią przestała być po osiągnięciu stanu pewnego nasycenia. Raczej wchodzi w sferę usług i jak inne dziedziny można ją obdarzać atrybutem wiedzy (a nie nauki) i techniki.
Duża kognitywna działalność badawcza rozwija się np. w sferze biomedical-neuroengineering gdzie próbuje się rozwikłać chociażby  strukturę zespołu biologicznych sieci  neuronowych mózgu na razie prawie bezskutecznie poprzez ANN (Artificial Neural Networks). Tutaj matematycy próbują "rządzić" a informatycy wspomagać  ale bez dogłębnej wiedzy medycznej oraz bez zaawansowanego BCI (Brain Computer Interface) nie mają szans. 
Troszkę ostatnio próbowałem się tym zajmować, jak ktoś zna lepiej problematykę " to niechaj zabierze głos ....aby moja wypowiedź nie była ino głosem wołającego na puszczy".

Pozdrawiam serdecznie

Zygmunt Ryznar

 

pon., 25 maj 2020 o 14:58 Maciej M. Sysło ####@####.#### napisał(a):

Ad vocem ... 

Ponownie załączam nieukończony jeszcze tekst na temat terminologii w ujęciu historycznym i edukacyjnym. 

Będę wdzięczny za ewentualne uwagi. 

Maciej

 

 

pon., 25 maj 2020 o 14:10 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.#### napisał(a):

od razu dodam, że źródłosłowem polskiego słowa informatyka jest francuskie „informatique” a nie niemieckie „Informatik”

 

- to wynik wyjazdów szkoleniowych Polaków do Francji ok. 1965, 

 

kol. Andrzej Targowski pisze to w swoich publikacjach

 

oczywiście PLwiki jak zwykle wie swoje/lepiej

 

@dy

 

 

From: Andrzej Dyżewski, pt ####@####.#### 
Sent: Monday, May 25, 2020 1:53 PM
To: 'ST PTI'
Subject: FW: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka

 

Kolega Wacław Iszkowski trochę popracował nad definicjami słowa „Informatyka”

 

Zachęcam do dyskutowania :))))

 

@dy

 

+++++++++++

 

 

W obliczu bardzo trudnego okresu przygotowania się do zdalnego udziału w zebraniach i Zjedzie PTI, pozwalam sobie na zajęcie Wam czasu nieco innym zagadnieniem.

 

Proszę Was o konsultacje, pomoc w zdefiniowaniu pojęcia „Informatyka”. 

Nie zawracałbym Wam tym głowy, gdyby nie pojawienie się Wikipedii nowej wersji tej definicji (w załączniku jest zaznaczona na żółto).

Ba, nawet z tego powodu nie zawracałbym Wam tym głowy, gdyby nie fakt, że te definicje z Wikipedii są wykorzystywane w prezentacjach dla studentów w przedmiotach „Wstęp do informatyki”, a nawet w podręcznikach, w tym też tych ostatnio wydanych (np. Wstęp do informatyki - Rafał Kawa, Jacek Lembas, PWN 2019). 

 

Dlatego też, dobrze by było, aby taka definicja była zweryfikowana przez środowisko informatyczne, a jedynym takim środowiskiem może być obecnie PTI (W USA takie definicje są formułowane przez zespół pracujący pod szyldem ACM+IEEE CS). 

 

Potrzeba takiej definicji wynika też z przyjęcia nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin, gdzie:

*	w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych mamy dyscyplinę: Informatyka oraz 
*	w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinę Informatyka techniczna i telekomunikacja. 

 

W załączeniu jest plik z 15 przykładowymi definicjami, krążącymi w sieci.

Was proszę o:

*	wskazanie jednej z nich jako najbardziej odpowiedniej,
*	wskazanie jednej z nich z waszymi poprawkami,
*	napisanie własnej wersji takiej definicji.

 

Moją prośbą dotyczącą postaci takiej definicji jest, aby była ona: 

*	aktualna, skondensowana, zrozumiała oraz 
*	zawierająca w sobie zakres tematyczny całej informatyki – tej teoretyczno-matematycznej oraz tej technicznej.

 

Proszę o odpowiedź – najlepiej asap – a najdalej do 31 maja.

 

Z podziękowaniem i pozdrowieniami

Wacław Iszkowski

 

PS. Jestem gotów odpowiedzieć też na wasze pytania w tej sprawie.

 -- 

http://mmsyslo.pl/
Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/


---
ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI. 
Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
---

------
* Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego
* Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio 
* Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub zmienic adres mejlowy: 
https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka 
* Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800 bajtów)
* Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu PTI
* Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
* Portal historyczny PTI 
http://www.historiainformatyki.pl/

------
* Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego
* Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio 
* Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub zmienic adres mejlowy: 
https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka 
* Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800 bajtów)
* Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu PTI
* Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
* Portal historyczny PTI 
http://www.historiainformatyki.pl/-- 

http://mmsyslo.pl/
Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/

------
* Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego
* Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio 
* Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub zmienic adres mejlowy: 
https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka 
* Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800 bajtów)
* Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu PTI
* Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
* Portal historyczny PTI 
http://www.historiainformatyki.pl/

------
* Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego
* Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio 
* Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub zmienic adres mejlowy: 
https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka 
* Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB (52428800 bajtów)
* Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu PTI
* Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
* Portal historyczny PTI 
http://www.historiainformatyki.pl/


Previous by date: 27 May 2020 10:00:51 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next by date: 27 May 2020 10:00:51 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Previous in thread: 27 May 2020 10:00:51 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next in thread: 27 May 2020 10:00:51 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.