st-pti: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka


Previous by date: 26 May 2020 10:31:55 +0100 RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next by date: 26 May 2020 10:31:55 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Previous in thread: 26 May 2020 10:31:55 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Grzes Plucinski
Next in thread: 26 May 2020 10:31:55 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt

Subject: FW: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
From: Andrzej Dyżewski, ####@####.####
Date: 26 May 2020 10:31:55 +0100
Message-Id: <0c1a01d63340$62d35970$287a0c50$@gmail.com>

Przekazuję mejl p. Andrzeja Targowskiego, który do tej pory nie mógł przejść na tę listę z powodu ograniczeń na załączniki. 

 

@dy

 

ps: podnieśliśmy limit na załączniki do 5MB. 

 

 

 

++++++++++

 

From: Andrew S Targowski 
Sent: Monday, May 25, 2020 8:51 AM
To: ST PTI < ####@####.#### ####@####.####  ####@####.#### ####@####.####
Cc: 'Wacław Iszkowski' < ####@####.#### ####@####.####
Subject: RE: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka

 

Zalaczam Rocznik Filozofia I Nauka 2020 na temat Ery Komputeryzacji.

gdzie na trzecim miejscu jest obszerna rozprawa na temat dziedziny informatyki.

Pozostałe pozycje Rocznia też są b. ciekawe. 

 

Sama definicja nie wystarcza aby mieć koncepcję tej sprawy.

Szkoda, że w III RP nie ma pisma naukowo-zawodowego,

gdzie taka dyskusja powinna mieć miejsce. 

Dyskusja e-mailowa jest synonimem stanu jaki jest w „komputyce”. 

 

Przypomnę, że takie pismo było i wychodziło nawet 35 lat (1965-2000),

które miałem przyjemność współzałożyć i współredagować przez 12 lat.

Ale potem „nie lubiano” mojej koncepcji informatyki. Kiedy informatykę niektórzy

(z areopagu) definiowali jako naukę. 

 

Obecnie powrócono do ETO z czasów katakumbowych, 

co zostało teraz zmodernizowane „cyfryzacją”. I to w czasach

Big Data i AI, kiedy coraz mniej „cyfr” przetwarza się a więcej „alfa”. 

 

Sprowadzanie rozwoju informatyki do żonglerki definicjami tylko sprawia, ze w UE

Polska w tym obszarze wyprzedza tylko Rumunię i Bułgarie, czasem i Grecję, w zależności od indeksu. 

Natomiast łączne członkostwo 3 towarzystw „informatycznych” jest grubo poniżej 1 promila wszystkich zatrudnionych „komputyków”. Wyraźny brak zainteresowania u praktykujących informatyków tego typu dywagacjami. 


--> -->
 
 
<type 'exceptions.IOError'>
Python 2.5.2: /usr/bin/python
Thu Jan 20 14:51:35 2022

A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred.

 /opt/ezmlm-browse-0.20/<string> in ()
 /opt/ezmlm-browse-0.20/main.py in main()
  424 
  425         if path is not None:
  426                 main_path(path)
  427         else:
  428                 main_form()
global main_form = <function main_form at 0x9dcbc6c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/main.py in main_form()
  378         except ImportError:
  379                 die(ctxt, "Invalid command")
  380         module.do(ctxt)
  381 
  382 def main():
module = <module 'commands.showmsg' from '/opt/ezmlm-browse-0.20/commands/showmsg.pyc'>, module.do = <function do at 0x9dd3ae4>, global ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 3, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}
 /opt/ezmlm-browse-0.20/commands/showmsg.py in do(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 3, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'})
   18         write(html('msg-pager') % ctxt)
   19         write('<hr>')
   20         sub_showmsg(ctxt, ctxt[MSGNUM])
   21         write('<hr>')
   22         write(html('msg-pager') % ctxt)
global sub_showmsg = <function sub_showmsg at 0x9dcb1ec>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 3, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, global MSGNUM = 'msgnum'
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in sub_showmsg(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 3, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, msgnum=1909)
  229         format_timestamp(ctxt, ctxt)
  230         write(html('msg-header') % ctxt)
  231         rec_showpart(ctxt, msg, 0)
  232         write(html('msg-footer') % ctxt)
  233         ctxt.pop()
global rec_showpart = <function rec_showpart at 0x9dcb1b4>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 3, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, msg = <email.message.Message instance at 0x9e33e4c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in rec_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 3, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x9e33e4c>, partnum=4)
  205                 else:
  206                         for p in part.get_payload():
  207                                 partnum = rec_showpart(ctxt, p, partnum+1)
  208         else:
  209                 write(html('msg-sep') % ctxt)
partnum = 4, global rec_showpart = <function rec_showpart at 0x9dcb1b4>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 3, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, p = <email.message.Message instance at 0x9e4266c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in rec_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 3, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x9e4266c>, partnum=5)
  208         else:
  209                 write(html('msg-sep') % ctxt)
  210                 sub_showpart(ctxt, part)
  211         return partnum
  212 
global sub_showpart = <function sub_showpart at 0x9dcb144>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 3, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part = <email.message.Message instance at 0x9e4266c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in sub_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 3, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x9e4266c>)
  164         type = ctxt[TYPE] = part.get_content_type()
  165         ctxt[FILENAME] = part.get_filename()
  166         template = html('msg-' + type.replace('/', '-'))
  167         if not template:
  168                 template = html('msg-' + type[:type.find('/')])
global template = <function template at 0x9dc3e9c>, global html = <function html at 0x9dc3ed4>, type = 'application/pdf', type.replace = <built-in method replace of str object at 0x9e3d228>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in html(name='msg-application-pdf')
   40 
   41 def html(name):
   42         return template(name + '.html')
   43 
   44 def xml(name):
global template = <function template at 0x9dc3e9c>, name = 'msg-application-pdf'
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in template(filename='msg-application-pdf.html')
   31         except IOError:
   32                 if not _template_zipfile:
   33                         _template_zipfile = zipfile.ZipFile(sys.argv[0])
   34                 try:
   35                         f = _template_zipfile.open(n).read()
global _template_zipfile = None, global zipfile = <module 'zipfile' from '/usr/lib/python2.5/zipfile.pyc'>, zipfile.ZipFile = <class zipfile.ZipFile at 0x9d5ca7c>, global sys = <module 'sys' (built-in)>, sys.argv = ['-c', '/opt/ezmlm-browse-0.20']
 /usr/lib/python2.5/zipfile.py in __init__(self=<zipfile.ZipFile instance at 0x9dc6f0c>, file='-c', mode='r', compression=0, allowZip64=False)
  337             self.filename = file
  338             modeDict = {'r' : 'rb', 'w': 'wb', 'a' : 'r+b'}
  339             self.fp = open(file, modeDict[mode])
  340         else:
  341             self._filePassed = 1
self = <zipfile.ZipFile instance at 0x9dc6f0c>, self.fp = None, builtin open = <built-in function open>, file = '-c', modeDict = {'a': 'r+b', 'r': 'rb', 'w': 'wb'}, mode = 'r'

<type 'exceptions.IOError'>: [Errno 2] No such file or directory: '-c'
      args = (2, 'No such file or directory')
      errno = 2
      filename = '-c'
      message = ''
      strerror = 'No such file or directory'