st-pti: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka


Previous by date: 25 May 2020 16:09:32 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Maciej M. Sysło
Next by date: 25 May 2020 16:09:32 +0100 RE: [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Wacław Iszkowski
Previous in thread: 25 May 2020 16:09:32 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Maciej M. Sysło
Next in thread: 25 May 2020 16:09:32 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt

Subject: Re: [st-pti] RE: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
From: Grzes Plucinski ####@####.####
Date: 25 May 2020 16:09:32 +0100
Message-Id: <2c744ce3-4305-0d05-5311-44d916afbdb7@grzes.com>

a może błędem jest upieranie się, że słowo "informatyka" ma tylko jedno
znaczenie ?


może wzorem słowników należy napisać :

informatyka :

1. ....

2......

3. ........

i tyle znaczeń ile potrzeba ?


W dniu 2020-05-25 o 16:42, Andrzej Dyżewski, pt pisze:
>
> A ja twierdzę, co najmniej od 14:12, 27 lip 2018, że
>
>  
>
> „Informatyka sama w sobie (podobnie jak budownictwo) nie jest nauką,
> lecz synkretyczną dziedziną techniki czerpiącą z wielu nauk
> szczegółowych.”
>
>  
>
> @dy
>
>  
>
>  
>
>  
>
> ####@####.####
> ####@####.#### *On Behalf Of *Zygmunt Ryznar
> *Sent:* Monday, May 25, 2020 4:27 PM
> *To:* ST PTI
> *Cc:* Wacław Iszkowski; pti-klio
> *Subject:* Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji
> pojęcia Informatyka
>
>  
>
> "Najkrócej, można przyjąć, że informatyka jest nauką o przetwarzaniu
> informacji przy użyciu środków technicznych". (M.Syslo)  Ja
> sformuowałbym to tak:" Informatyka jest usługą  przetwarzania
> informacji przy użyciu środków technicznych."
> A teraz z innej "bajki":
> Najbardziej zaawansowane  tworzenie-przetwarzanie  informacji 
> wykonuje  największy  biologiczny  "komputer" czyli  nasz mózg (100
> mlrd neuronów, tryliony powiązań a wszystko w trybie wielowątkowym),
> do którego poziomu  nie dorosly największe współczesne superkomputery.
> Moim zdaniem informatyka zaczyna się rozmywać - albo krystalizować-
> jako "embedded" w innych dziedzinach nauki
> a sama już nią przestała być po osiągnięciu  stanu pewnego nasycenia.
> Raczej wchodzi w sferę usług i jak inne dziedziny można ją obdarzać
> atrybutem wiedzy (a nie nauki) i techniki.
> Duża  kognitywna działalność badawcza  rozwija się np. w sferze
> biomedical-neuroengineering gdzie próbuje się rozwikłać  chociażby  
> strukturę  zespołu biologicznych  sieci   neuronowych mózgu  na 
> razie  prawie bezskutecznie poprzez ANN (Artificial Neural Networks).
> Tutaj matematycy próbują "rządzić" a informatycy  wspomagać   ale 
> bez  dogłębnej wiedzy medycznej oraz bez zaawansowanego BCI (Brain
> Computer Interface)  nie mają szans.
> Troszkę ostatnio próbowałem się tym zajmować, jak ktoś zna lepiej
> problematykę " to niechaj zabierze głos ....aby moja wypowiedź nie
> była ino głosem wołającego na puszczy".
>
> Pozdrawiam serdecznie
>
> Zygmunt Ryznar
>
>  
>
> pon., 25 maj 2020 o 14:58 Maciej M. Sysło ####@####.####
> ####@####.#### napisał(a):
>
>   Ad vocem ...
>
>   Ponownie załączam nieukończony jeszcze tekst na temat terminologii
>   w ujęciu historycznym i edukacyjnym.
>
>   Będę wdzięczny za ewentualne uwagi.
>
>   Maciej
>
>    
>
>    
>
>   pon., 25 maj 2020 o 14:10 Andrzej Dyżewski, pt
>   ####@####.#### ####@####.#### napisał(a):
>
>     od razu dodam, że źródłosłowem polskiego słowa informatyka
>     jest francuskie „informatique” a nie niemieckie „Informatik”
>
>      
>
>     - to wynik wyjazdów szkoleniowych Polaków do Francji ok. 1965,
>
>      
>
>     kol. Andrzej Targowski pisze to w swoich publikacjach
>
>      
>
>     oczywiście PLwiki jak zwykle wie swoje/lepiej
>
>      
>
>     @dy
>
>      
>
>      
>
>     *From:*Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
>     ####@####.####
>     *Sent:* Monday, May 25, 2020 1:53 PM
>     *To:* 'ST PTI'
>     *Subject:* FW: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
>
>      
>
>     Kolega Wacław Iszkowski trochę popracował nad definicjami
>     słowa „Informatyka”
>
>      
>
>     Zachęcam do dyskutowania :))))
>
>      
>
>     @dy
>
>      
>
>     +++++++++++
>
>      
>
>      
>
>     W obliczu bardzo trudnego okresu przygotowania się do zdalnego
>     udziału w zebraniach i Zjedzie PTI, pozwalam sobie na zajęcie
>     Wam czasu nieco innym zagadnieniem.
>
>      
>
>     Proszę Was o konsultacje, pomoc w zdefiniowaniu pojęcia
>     „Informatyka”.
>
>     Nie zawracałbym Wam tym głowy, gdyby nie pojawienie się
>     Wikipedii nowej wersji tej definicji (w załączniku jest
>     zaznaczona na żółto).
>
>     Ba, nawet z tego powodu nie zawracałbym Wam tym głowy, gdyby
>     nie fakt, że te definicje z Wikipedii są wykorzystywane w
>     prezentacjach dla studentów w przedmiotach „Wstęp do
>     informatyki”, a nawet w podręcznikach, w tym też tych ostatnio
>     wydanych  (np. *Wstęp do informatyki* - Rafał Kawa, Jacek
>     Lembas, PWN 2019).
>
>      
>
>     Dlatego też, dobrze by było, aby taka definicja była
>     zweryfikowana przez środowisko informatyczne, a jedynym takim
>     środowiskiem może być obecnie PTI (W USA takie definicje są
>     formułowane przez zespół pracujący pod szyldem ACM+IEEE CS).
>
>      
>
>     Potrzeba takiej definicji wynika też z przyjęcia nowej
>     klasyfikacji dziedzin i dyscyplin, gdzie:
>
>      * w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych mamy
>       dyscyplinę: *Informatyka *oraz
>      * w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinę 
>       *Informatyka techniczna i telekomunikacja*.
>
>      
>
>     W załączeniu jest plik z 15 przykładowymi definicjami,
>     krążącymi w sieci.
>
>     Was proszę o:
>
>      * wskazanie jednej z nich jako najbardziej odpowiedniej,
>      * wskazanie jednej z nich z waszymi poprawkami,
>      * napisanie własnej wersji takiej definicji.
>
>      
>
>     Moją prośbą dotyczącą postaci takiej definicji jest, aby była
>     ona:
>
>      * aktualna, skondensowana, zrozumiała oraz
>      * zawierająca w sobie zakres tematyczny całej informatyki –
>       tej teoretyczno-matematycznej oraz tej technicznej.
>
>      
>
>     Proszę o odpowiedź – najlepiej asap – a najdalej do 31 maja.
>
>      
>
>     Z podziękowaniem i pozdrowieniami
>
>     Wacław Iszkowski
>
>      
>
>     PS. Jestem gotów odpowiedzieć też na wasze pytania w tej sprawie.
>
>      
>
>
>
>   -- 
>
>   http://mmsyslo.pl/
>
>   Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
>
>   Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/
>
>
>   ---
>   ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI.
>   Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
>   ---
>
> ------
> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego
> Towarzystwa Informatycznego
> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
> zmienic adres mejlowy:
> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
> (52428800 bajtów)
> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz
> statutu PTI
> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
> * Portal historyczny PTI
> http://www.historiainformatyki.pl/
>


--> -->
 
 
<type 'exceptions.IOError'>
Python 2.5.2: /usr/bin/python
Thu Jan 20 14:25:20 2022

A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred.

 /opt/ezmlm-browse-0.20/<string> in ()
 /opt/ezmlm-browse-0.20/main.py in main()
  424 
  425         if path is not None:
  426                 main_path(path)
  427         else:
  428                 main_form()
global main_form = <function main_form at 0x8e21c6c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/main.py in main_form()
  378         except ImportError:
  379                 die(ctxt, "Invalid command")
  380         module.do(ctxt)
  381 
  382 def main():
module = <module 'commands.showmsg' from '/opt/ezmlm-browse-0.20/commands/showmsg.pyc'>, module.do = <function do at 0x8e29ae4>, global ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}
 /opt/ezmlm-browse-0.20/commands/showmsg.py in do(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'})
   18         write(html('msg-pager') % ctxt)
   19         write('<hr>')
   20         sub_showmsg(ctxt, ctxt[MSGNUM])
   21         write('<hr>')
   22         write(html('msg-pager') % ctxt)
global sub_showmsg = <function sub_showmsg at 0x8e211ec>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, global MSGNUM = 'msgnum'
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in sub_showmsg(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, msgnum=1906)
  229         format_timestamp(ctxt, ctxt)
  230         write(html('msg-header') % ctxt)
  231         rec_showpart(ctxt, msg, 0)
  232         write(html('msg-footer') % ctxt)
  233         ctxt.pop()
global rec_showpart = <function rec_showpart at 0x8e211b4>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, msg = <email.message.Message instance at 0x8e8bf0c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in rec_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x8e8bf0c>, partnum=5)
  205                 else:
  206                         for p in part.get_payload():
  207                                 partnum = rec_showpart(ctxt, p, partnum+1)
  208         else:
  209                 write(html('msg-sep') % ctxt)
partnum = 5, global rec_showpart = <function rec_showpart at 0x8e211b4>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, p = <email.message.Message instance at 0x8e99d2c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in rec_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x8e99d2c>, partnum=6)
  208         else:
  209                 write(html('msg-sep') % ctxt)
  210                 sub_showpart(ctxt, part)
  211         return partnum
  212 
global sub_showpart = <function sub_showpart at 0x8e21144>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part = <email.message.Message instance at 0x8e99d2c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in sub_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x8e99d2c>)
  164         type = ctxt[TYPE] = part.get_content_type()
  165         ctxt[FILENAME] = part.get_filename()
  166         template = html('msg-' + type.replace('/', '-'))
  167         if not template:
  168                 template = html('msg-' + type[:type.find('/')])
global template = <function template at 0x8e19e9c>, global html = <function html at 0x8e19ed4>, type = 'application/pgp-signature', type.replace = <built-in method replace of str object at 0x8e969c0>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in html(name='msg-application-pgp-signature')
   40 
   41 def html(name):
   42         return template(name + '.html')
   43 
   44 def xml(name):
global template = <function template at 0x8e19e9c>, name = 'msg-application-pgp-signature'
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in template(filename='msg-application-pgp-signature.html')
   31         except IOError:
   32                 if not _template_zipfile:
   33                         _template_zipfile = zipfile.ZipFile(sys.argv[0])
   34                 try:
   35                         f = _template_zipfile.open(n).read()
global _template_zipfile = None, global zipfile = <module 'zipfile' from '/usr/lib/python2.5/zipfile.pyc'>, zipfile.ZipFile = <class zipfile.ZipFile at 0x8db2a7c>, global sys = <module 'sys' (built-in)>, sys.argv = ['-c', '/opt/ezmlm-browse-0.20']
 /usr/lib/python2.5/zipfile.py in __init__(self=<zipfile.ZipFile instance at 0x8e8be2c>, file='-c', mode='r', compression=0, allowZip64=False)
  337             self.filename = file
  338             modeDict = {'r' : 'rb', 'w': 'wb', 'a' : 'r+b'}
  339             self.fp = open(file, modeDict[mode])
  340         else:
  341             self._filePassed = 1
self = <zipfile.ZipFile instance at 0x8e8be2c>, self.fp = None, builtin open = <built-in function open>, file = '-c', modeDict = {'a': 'r+b', 'r': 'rb', 'w': 'wb'}, mode = 'r'

<type 'exceptions.IOError'>: [Errno 2] No such file or directory: '-c'
      args = (2, 'No such file or directory')
      errno = 2
      filename = '-c'
      message = ''
      strerror = 'No such file or directory'