st-pti: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka


Previous by date: 25 May 2020 15:57:55 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next by date: 25 May 2020 15:57:55 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Grzes Plucinski
Previous in thread: 25 May 2020 15:57:55 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next in thread: 25 May 2020 15:57:55 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Grzes Plucinski

Subject: Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
From: Maciej M. ####@####.####
Date: 25 May 2020 15:57:55 +0100
Message-Id: <CA+p0FCvOQ4xi5kf1PQMGZ8iQ8ZMSAqgkEp-2N8nqAd0dz+m-Sw@mail.gmail.com>

Kolejne Ad vocem, cytuję fragmenty z jakiejś mojej recenzji na temat
"statusu informatyki", wyróżniłem ważniejsze stwierdzenia:

Gdy na przełomie lat 1950/1960 Alan Perlis, *kreował computer science jako
samodzielną dyscyplinę akademicką, *natychmiast opracował curriculum dla
licencjackich (undergraduate) studiów informatycznych. Od tamtych czasów do
dzisiaj kolejne curricula, ostatnie Computing Curricula 2020 z 29.04.2020 –
już nie computer science, ale computing – wyznaczają dyscypliny i obszary
zainteresowań szeroko rozumianej informatyki. [...] stan i struktura
studiów informatycznych jednocześnie wyznacza ich ramy organizacyjne w
uczelniach, jak również ma wpływ na formowanie się badań i zespołów
badawczych w uczelniach i poza nimi w obszarze czystej informatyki i jej
zastosowań.

Dyskusja na temat statusu informatyki toczy się w bardzo wielu krajach,
chyba „najgłośniej” w Stanach Zjednoczonych. Jednym z wątków jest, dlaczego
informatyka nie znalazła się i nadal nie znajduje się wśród dziedzin
określanych akronimem STEM. Inny wątek dotyczy znaczenia *science* w *computer
science*, ale akurat ta dyskusja ma raczej lokalny charakter i wynika z
podwójnego znaczenia *science* – przyroda i nauka. Ciekawym pytaniem jest:
jeśli *computer SCIENCE*, to z jakimi zjawiskami i obiektami przyrody jest
związana ta *science*.

Pozdrawiam, Maciejpon., 25 maj 2020 o 16:42 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
napisał(a):

> A ja twierdzę, co najmniej od 14:12, 27 lip 2018, że
>
>
>
> „Informatyka sama w sobie (podobnie jak budownictwo) nie jest nauką, lecz
> synkretyczną dziedziną techniki czerpiącą z wielu nauk szczegółowych.”
>
>
>
> @dy
>
>
>
>
>
>
>
> *From:* ####@####.#### [mailto:
> ####@####.#### *On Behalf Of *Zygmunt Ryznar
> *Sent:* Monday, May 25, 2020 4:27 PM
> *To:* ST PTI
> *Cc:* Wacław Iszkowski; pti-klio
> *Subject:* Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji
> pojęcia Informatyka
>
>
>
> "Najkrócej, można przyjąć, że informatyka jest nauką o przetwarzaniu
> informacji przy użyciu środków technicznych". (M.Syslo) Ja sformuowałbym
> to tak:" Informatyka jest usługą przetwarzania informacji przy użyciu
> środków technicznych."
> A teraz z innej "bajki":
> Najbardziej zaawansowane tworzenie-przetwarzanie informacji wykonuje
> największy biologiczny "komputer" czyli nasz mózg (100 mlrd neuronów,
> tryliony powiązań a wszystko w trybie wielowątkowym), do którego poziomu
> nie dorosly największe współczesne superkomputery.
> Moim zdaniem informatyka zaczyna się rozmywać - albo krystalizować- jako
> "embedded" w innych dziedzinach nauki
> a sama już nią przestała być po osiągnięciu stanu pewnego nasycenia.
> Raczej wchodzi w sferę usług i jak inne dziedziny można ją obdarzać
> atrybutem wiedzy (a nie nauki) i techniki.
> Duża kognitywna działalność badawcza rozwija się np. w sferze
> biomedical-neuroengineering gdzie próbuje się rozwikłać chociażby
> strukturę zespołu biologicznych sieci  neuronowych mózgu na razie
> prawie bezskutecznie poprzez ANN (Artificial Neural Networks). Tutaj
> matematycy próbują "rządzić" a informatycy wspomagać  ale bez dogłębnej
> wiedzy medycznej oraz bez zaawansowanego BCI (Brain Computer Interface)
> nie mają szans.
> Troszkę ostatnio próbowałem się tym zajmować, jak ktoś zna lepiej
> problematykę " to niechaj zabierze głos ....aby moja wypowiedź nie była ino
> głosem wołającego na puszczy".
>
> Pozdrawiam serdecznie
>
> Zygmunt Ryznar
>
>
>
> pon., 25 maj 2020 o 14:58 Maciej M. Sysło ####@####.####
> napisał(a):
>
> Ad vocem ...
>
> Ponownie załączam nieukończony jeszcze tekst na temat terminologii w
> ujęciu historycznym i edukacyjnym.
>
> Będę wdzięczny za ewentualne uwagi.
>
> Maciej
>
>
>
>
>
> pon., 25 maj 2020 o 14:10 Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
> napisał(a):
>
> od razu dodam, że źródłosłowem polskiego słowa informatyka jest francuskie
> „informatique” a nie niemieckie „Informatik”
>
>
>
> - to wynik wyjazdów szkoleniowych Polaków do Francji ok. 1965,
>
>
>
> kol. Andrzej Targowski pisze to w swoich publikacjach
>
>
>
> oczywiście PLwiki jak zwykle wie swoje/lepiej
>
>
>
> @dy
>
>
>
>
>
> *From:* Andrzej Dyżewski, pt ####@####.####
> *Sent:* Monday, May 25, 2020 1:53 PM
> *To:* 'ST PTI'
> *Subject:* FW: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka
>
>
>
> Kolega Wacław Iszkowski trochę popracował nad definicjami słowa
> „Informatyka”
>
>
>
> Zachęcam do dyskutowania :))))
>
>
>
> @dy
>
>
>
> +++++++++++
>
>
>
>
>
> W obliczu bardzo trudnego okresu przygotowania się do zdalnego udziału w
> zebraniach i Zjedzie PTI, pozwalam sobie na zajęcie Wam czasu nieco innym
> zagadnieniem.
>
>
>
> Proszę Was o konsultacje, pomoc w zdefiniowaniu pojęcia „Informatyka”.
>
> Nie zawracałbym Wam tym głowy, gdyby nie pojawienie się Wikipedii nowej
> wersji tej definicji (w załączniku jest zaznaczona na żółto).
>
> Ba, nawet z tego powodu nie zawracałbym Wam tym głowy, gdyby nie fakt, że
> te definicje z Wikipedii są wykorzystywane w prezentacjach dla studentów w
> przedmiotach „Wstęp do informatyki”, a nawet w podręcznikach, w tym też
> tych ostatnio wydanych (np. *Wstęp do informatyki* - Rafał Kawa, Jacek
> Lembas, PWN 2019).
>
>
>
> Dlatego też, dobrze by było, aby taka definicja była zweryfikowana przez
> środowisko informatyczne, a jedynym takim środowiskiem może być obecnie PTI
> (W USA takie definicje są formułowane przez zespół pracujący pod szyldem
> ACM+IEEE CS).
>
>
>
> Potrzeba takiej definicji wynika też z przyjęcia nowej klasyfikacji
> dziedzin i dyscyplin, gdzie:
>
>  - w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych mamy dyscyplinę: *Informatyka
>  *oraz
>  - w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinę *Informatyka
>  techniczna i telekomunikacja*.
>
>
>
> W załączeniu jest plik z 15 przykładowymi definicjami, krążącymi w sieci.
>
> Was proszę o:
>
>  - wskazanie jednej z nich jako najbardziej odpowiedniej,
>  - wskazanie jednej z nich z waszymi poprawkami,
>  - napisanie własnej wersji takiej definicji.
>
>
>
> Moją prośbą dotyczącą postaci takiej definicji jest, aby była ona:
>
>  - aktualna, skondensowana, zrozumiała oraz
>  - zawierająca w sobie zakres tematyczny całej informatyki – tej
>  teoretyczno-matematycznej oraz tej technicznej.
>
>
>
> Proszę o odpowiedź – najlepiej asap – a najdalej do 31 maja.
>
>
>
> Z podziękowaniem i pozdrowieniami
>
> Wacław Iszkowski
>
>
>
> PS. Jestem gotów odpowiedzieć też na wasze pytania w tej sprawie.
>
>
>
>
>
> --
>
> http://mmsyslo.pl/
>
> Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
>
> Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/
>
>
> ---
> ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI.
> Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
> ---
>
> ------
> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
> Informatycznego
> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
> zmienic adres mejlowy:
> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
> (52428800 bajtów)
> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
> PTI
> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
> * Portal historyczny PTI
> http://www.historiainformatyki.pl/
> ------
> * Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa
> Informatycznego
> * Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
> * Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub
> zmienic adres mejlowy:
> https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
> * Załaczniki do mejli na listę nie moga przekraczać w sumie 50 MiB
> (52428800 bajtów)
> * Dyskusje musza być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu
> PTI
> * Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
> * Portal historyczny PTI
> http://www.historiainformatyki.pl/
>


-- 

http://mmsyslo.pl/
Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/
Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/

Previous by date: 25 May 2020 15:57:55 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next by date: 25 May 2020 15:57:55 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Grzes Plucinski
Previous in thread: 25 May 2020 15:57:55 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Andrzej Dyżewski, pt
Next in thread: 25 May 2020 15:57:55 +0100 Re: [klio] [st-pti] RE: Konsultacje w sprawie definicji pojęcia Informatyka, Grzes Plucinski


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.