st-pti: Re: czy ten kurs promuje "myślenie komputacyjne" ?


Previous by date: 12 Nov 2018 22:18:48 +0000 wiadomość ogólna, Andrzej Dyżewski, pt
Next by date: 12 Nov 2018 22:18:48 +0000 Re: czy ten kurs promuje "myślenie komputacyjne" ?, Andrzej Dyżewski, pt
Previous in thread: 12 Nov 2018 22:18:48 +0000 Re: czy ten kurs promuje "myślenie komputacyjne" ?, Maciej M. Sysło
Next in thread: 12 Nov 2018 22:18:48 +0000 Re: czy ten kurs promuje "myślenie komputacyjne" ?, Andrzej Dyżewski, pt

Subject: Re: [st-pti] czy ten kurs promuje "myślenie komputacyjne" ?
From: "Witold Rakoczy (gmail)" ####@####.####
Date: 12 Nov 2018 22:18:48 +0000
Message-Id: <18e8af68-614a-0721-ee57-635428d5f4c0@gmail.com>

Szanowni,
Powiedzcie szybko, czy ktoś jeszcze - oprócz Pana Profesora 
M.Sysło i ewentualnie osób z nim związanych zależnościami 
hierarchicznymi - używa tego neologizmu?
Google co prawda rzuca mnóstwem odnośników, ale nie udało mi się 
znaleźć źródeł takich, które nie prowadziłyby bezpośrednio albo 
pośrednio do jego prac.

Ponieważ kiedyś zdarzyło mi się otrzymać*) całkowicie mnie nie 
przekonywujący wywód (podówczas i teraz, gdy ten tekst, 
sprowokowany "marketingową wrzutką", przeczytałem ponownie) mający 
uzasadnić wprowadzenie tego słowa (mającego ewidentnie wadę na 
poziomie słowotwórstwa) a szczęśliwie nie zauważam postępów w 
upowszechnieniu go,
pragnę się upewnić, że rzeczywiście walka z nim nie jest 
potrzebna. I stąd moje pytanie.

Jako generalnie rzecz biorąc zwolennik umiarkowanie intensywnego 
wprowadzania do języka polskiego przydatnych terminów, wywodzących 
się z obcych języków, o ile tylko nie naruszają one reguł 
gramatyki lub wymowy (głównie - dają się wymawiać i odmieniać po 
polsku bez większych trudności), nie jestem przeciwny wprowadzaniu 
niczego, co jest potrzebne. Ale ta potrzeba musi być na tyle 
paląca, aby dyskomfort zawsze towarzyszący przez pewien czas 
przestawianiu się na używanie nowego słowa, nie powodował 
podświadomej reakcji odrzucenia, zwłaszcza u ludzi 
niezainteresowanych bezpośrednio problematyką, w obrębie której 
słowo to się pojawia. Ten dyskomfort rośnie zawsze, gdy nowe słowo 
ma budowę kojarzącą je z inną kategorią niż ta, do której ma ono 
należeć.

I tu pojawia się problem. Lansowany przez jeden ośrodek termin - 
moim zdaniem całkowicie nieudany**) - zaczyna być potencjalnie 
przydatny ze względu na pojawienie się nowej dziedziny (/data 
science/, {wiedza|nauka} o danych), w której termin angielski, 
_dający się_ przetłumaczyć z użyciem sformułowania "myślenie 
komputacyjne" (kulawo, ale zawsze) może spowodować upowszechnienie 
i utrwalenie kiepskiego terminu, zamiast pozwolić na wprowadzenie 
dobrego, które co prawda jest w zasięgu ręki, ale rękę trzeba 
jednak wyciągnąć.

Myślę tu o polskich odpowiednikach terminów /computational 
thinking/ oraz /inferential thinking/. Dla mnie te dwa terminy 
mogą (i powinny być) tłumaczone dosłownie: jako - odpowiednio - 
/myślenie {zorientowane|ukierunkowane} {obliczeniowo|na 
obliczenia}/ i /myślenie {inferencyjne|ukierunkowane na 
wnioskowanie}./
Co prawda Google Translate tłumaczy /computational thinking/ na 
/myślenie obliczeniowe/, ale oprócz sytuacji, gdy kontekst jest 
całkowicie jasny, jest to sformułowanie moim zdaniem zbyt 
potoczne, ponieważ za łatwo przywodzi na myśl uproszczone, 
prymitywizujące rozumienie myślenia sprowadzającego się do 
przeprowadzania obliczeń w głowie, rachunków.

"Myślenie komputacyjne" pomimo powierzchownej elegancji (hm, może 
nawet sugestii łacińskiego pochodzenia? ;-) ) daje jeszcze gorsze 
możliwe intepretacje... I ma niestety szanse zagościć w polskiej 
terminologii, ponieważ od lat lansowane w opracowaniach 
skierowanych do nauczycieli, może przełamać "barierę 
nienaturalności", gdy dla dostatecznie dużej liczby ludzi 
posługujących się przede wszystkim polskim, a nie angielskim 
językiem przestanie wydawać się dziwolągiem.
Tak, jak kiedyś sformułowanie "to by było na tyle" wprowadzone 
jako "porozumiewawcze mrugnięcie okiem" jednego przedstawiciela 
inteligencji (niekoniecznie "pracującej") do innych obywateli, 
obdarzonych dostatecznie wysoką inteligencją, zostało "kupione 
przez masy" i dzisiaj drugie już pokolenie młodych ludzi nie wie, 
że to nie tak powinno się mówić, tak też każde inne określenie, 
nawet z gruntu nieprawidłowo "językowo skrojone" przez kiepskiego 
"krawca polszczyzny", ma szanse się upowszechnić.

W obawie przed takim właśnie rozwojem wypadków, ośmielam się 
zapytać, czy nie należy przypadkiem już teraz zacząć bić na alarm?

Pozdr.

W.Rakoczy
*) Było to przed przeszło ośmiu laty, w próbie odpowiedzi na moją 
krytykę zbytnio bujających w obłokach propozycji Pana Profesora, a 
zwłaszcza wprowadzania na siłę nieostrego i całkowicie 
nieosadzonego w informatyce terminu komputyka.
**) Przymiotnik odrzeczownikowy od nieistniejącego rzeczownika...

On 2018-11-06 21:17, Maciej M. Sysło wrote:
> Myślę, że każde posłużenie się obliczeniami dzisiaj powinno być 
> poprzedzone myśleniem komputacyjnym o tym, jak przygotować się 
> do obliczeń, jak je zaprojektować, a później wykonać i 
> zinterpretować. Tak postępuje się od zawsze, ale dzisiaj 
> technologia obliczeniowa wdarła się do wszystkich dziedzin i nie 
> wystarczy "zdać" się na komputer czy na informatyka - proces 
> obliczeń powinien być ściśle związany z dziedziną, której 
> dotyczy, informatycy mogą go wspomóc, ale nie zastąpią myślenia 
> osoby, dla której są wykonywane obliczenia. Tyle w skrócie.
> mmsyslo
>
> wt., 6 lis 2018 o 09:25 Andrzej Dyżewski, pt 
> ####@####.#### ####@####.#### napisał(a):
>
>   http://data8.org/?fbclid=IwAR3NmVHmD5A8yLYO84LIWfpKLR2xjtFCt3fOOjY1m6SBHekXT4KUwJclc-0
>
>   The UC Berkeley Foundations of Data Science course combines
>   three perspectives: inferential thinking, computational
>   thinking, and real-world relevance. Given data arising from
>   some real-world phenomenon, how does one analyze that data
>   so as to understand that phenomenon? The course teaches
>   critical concepts and skills in computer programming and
>   statistical inference, in conjunction with hands-on analysis
>   of real-world datasets, including economic data, document
>   collections, geographical data, and social networks. It
>   delves into social issues surrounding data analysis such as
>   privacy and design.
>
>   +++++++++
>
>   /ady
>
>
>
> -- 
> http://mmsyslo.pl/ Inicjatywa: http://godzinakodowania.pl/ 
> Konkurs: http://www.bobr.edu.pl/


Previous by date: 12 Nov 2018 22:18:48 +0000 wiadomość ogólna, Andrzej Dyżewski, pt
Next by date: 12 Nov 2018 22:18:48 +0000 Re: czy ten kurs promuje "myślenie komputacyjne" ?, Andrzej Dyżewski, pt
Previous in thread: 12 Nov 2018 22:18:48 +0000 Re: czy ten kurs promuje "myślenie komputacyjne" ?, Maciej M. Sysło
Next in thread: 12 Nov 2018 22:18:48 +0000 Re: czy ten kurs promuje "myślenie komputacyjne" ?, Andrzej Dyżewski, pt


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.