st-pti: SJP w Internecie


Previous by date: 22 May 2018 08:13:44 +0100 Dyskusja o Języku Nowatorów, Waclaw Iszkowski
Next by date: 22 May 2018 08:13:44 +0100 Re: SJP w Internecie, Andrzej Dyżewski, pt
Previous in thread: 22 May 2018 08:13:44 +0100 SJP w Internecie, Andrzej Dyżewski, pt
Next in thread: 22 May 2018 08:13:44 +0100 Re: SJP w Internecie, Andrzej Dyżewski, pt

Subject: Re: [st-pti] SJP w Internecie
From: "Witold Rakoczy (gmail)" ####@####.####
Date: 22 May 2018 08:13:44 +0100
Message-Id: <dbfb6b9e-b553-e505-8e6b-d373be9639f5@gmail.com>

Andrzej Dyżewski, pt ####@####.#### wrote on 2018-05-20_19:35
> trzeba odróżniać
>
> https://sjp.pwn.pl/
>
> od
>
> https://sjp.pl/
>
> ten drugi w wielu przypadkach jest rodzajem fejku
>
Nie bardzo rozumiem, co chcesz przez to powiedzieć?
Że to udaje sjp PWN? Że to udaje słownik?

Pozdr.

W.R.

Previous by date: 22 May 2018 08:13:44 +0100 Dyskusja o Języku Nowatorów, Waclaw Iszkowski
Next by date: 22 May 2018 08:13:44 +0100 Re: SJP w Internecie, Andrzej Dyżewski, pt
Previous in thread: 22 May 2018 08:13:44 +0100 SJP w Internecie, Andrzej Dyżewski, pt
Next in thread: 22 May 2018 08:13:44 +0100 Re: SJP w Internecie, Andrzej Dyżewski, pt


  ©The Linux Documentation Project, 2014. Listserver maintained by dr Serge Victor on ibiblio.org servers. See current spam statz.